ข้อดีของมนุษย์เทียบกับ เทวดาชั้นดาวดึงส์ | พุทธวจน


ข้อดีของมนุษย์เทียบกับ เทวดาชั้นดาวดึงส์

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๔๐๘/๒๒๕.

ภิกษุทั้งหลาย ! มนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีป ประเสริฐกว่าพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ และพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีป ด้วยฐานะ ๓ ประการ.  ๓ ประการ อย่างไรเล่า ? คือ :- (๑) ไม่มีทุกข์ (๒) ไม่มีความหวงแหน  (๓) มีอายุแน่นอน 
ภิกษุทั้งหลาย ! มนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีป ประเสริฐกว่าพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ และพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะ ๓ ประการนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ! มนุษย์ชาวชมพูทวีป ประเสริฐกว่าพวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีป และพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ ด้วยฐานะ ๓ ประการ.
๓ ประการ อย่างไรเล่า ? คือ :- (๑) เป็นผู้กล้า (๒) เป็นผู้มีสติ (๓) เป็นผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยม
ภิกษุทั้งหลาย ! มนุษย์ชาวชมพูทวีป ประเสริฐกว่าพวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีป และพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ ด้วยฐานะ ๓ ประการนี้แล. 
https://etipitaka.com/read/thaipb/11/169/
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่