"ลอยกระทง" ประเพณีวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย

"ลอยกระทง" วันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติไทย โดยจะอยู่ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี

วันลอยกระทง เป็นประเพณีเพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา และยังมีบางหลักฐานเชื่อว่า เป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และอีกส่วนหลักฐานการเล่าต่อกันมาว่า เป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์ หรือพระมหาสาวกลอยกระทงนั้นยังไม่มีหลักฐานระบุถึงที่มาแน่ชัดว่า เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อใด ส่วนในประเทศไทยเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง เรียกประเพณีลอยกระทงว่า "พิธีจองเปรียง" หรือ "การลอยพระประทีป" หมายถึง ดวงไฟตามประทีปสว่างไสวที่ได้จากการจุดไฟเผาน้ำมัน แล้วชักด้วยสายรอกยกโคมไฟขึ้นแขวนตามเสา ระเบียง ชายคา เป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย

ต่อมาได้มีการคิดค้นประดิษธ์กระทงรูปดอกบัวลอยน้ำขึ้นของนางนพมาศ หรือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ จนเป็นที่โปรดปรานของพระร่วงเจ้า จึงโปรดให้ใช้ประทงลอยน้ำ ถือเป็นประเพณีลอยกระทงสืบต่อกันมา และนางนพมาศได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเพณี

อย่างไรก็ตามได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการมีตัวตนจริงของนางนพมาศ มีนักประวัติศาสตร์หลายท่าน อาทิ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ, นิธิ เอียวศรีวงศ์ และสุจิตต์ วงษ์เทศ เห็นว่าเรื่องนางนพมาศนั้นเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ประเพณีลอยกระทง มีความแตกต่างกันออกไปอย่างในภาคเหนือ นิยมทำโคมลอย เรียกว่า "ลอยโคมไ หรือ "ว่าวฮม" หรือ "ว่าวควัน" ทำจากกระดาษบางที่ใช้ทำว่าว แล้วใช้ควันไฟทำให้ลอยขึ้นในอากาศ เหมือนบอลลูน แะเรียกประเพณีนี้ว่า "ยี่เป็ง" หมายถึง การทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่ (คือเดือนสิบสองนับแบบตามล้านนา)

ภาคอีสาน ในอดีตเรียกประเพณีว่า "สิบสองเพ็ง" หรือ "สมมาน้ำคืนเพ็ง เศ็งประทีป" เป็นการขอขมาพระแม่คงคา ในคืนวันเพ็ญเดือนสิงสอง และในจังหวัดสกลนคร ยังมีการลอยกระทงจากกาบกล้วย เรียกว่า ลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล ส่วนจังหวัดนครพนม มีการจัด "ไหลเรือไฟ" คือการจัดเรือแล้วประดับไฟที่มีความสวยงาม

ความเชื่อของประเพณีลอยกระทงในหลายภูมิภาค มีความแตกต่างกันอยู่

1. เพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้กินได้ใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา

2. เพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาท เมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ ได้ทรงประทับรอยพระบาทไว้บนหาดทรายแม่น้ำนัมมทานที (แม่น้ำสายหนึ่งประเทศอินเดีย)

3. เป็นการลอยความทุกข์ ลอยความโศกเศร้า ลอยโรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งที่ไม่ดีให้หลุดลอยไปกับสายน้ำ

.
The Better Day 
กำลังใจเติมให้กันได้ทุกวัน
#thebetterday
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่