เรื่องเล่าวีซ่าเชงเก้น 2566

จากประสบการณ์ที่ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นมาหลายครั้ง อ่านเจอบ่อยเลยค่ะว่ายื่นขอที่ไหนดี ที่ไหนจะปล่อยวีซ่าให้ยาว ๆ เคล็ดลับอะไรบ้างที่จะได้วีซ่ายาว ๆ หลายคนยื่นขอวีซ่าเชงเก้นครั้งแรกต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้าง ลองสรุปเป็นข้อ ๆ ตามความเข้าใจเจ้าของกระทู้นะคะ

1. การยื่นขอวีซ่าเชงเก้นจากกลุ่มประเทศเชงเก้น โดยมากแล้วคือประเทศที่ตั้งอยู่ในยุโรปค่ะ ให้ยื่นขอจากประเทศที่เราพักนานที่สุด ถ้าสมมติวันและคืนระหว่าง 2 ประเทศเท่ากันก็ยื่นขอจากประเทศที่เราบินเข้าเป็นประเทศแรกค่ะ
2. เมื่อทราบว่าจะไปยื่นขอจากประเทศไหนแล้ว ก็วางแผนเข้าไปจองคิวล่วงหน้าไว้ก่อนได้เลยค่ะ เดี๋ยวนี้สามารถยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนวันเดินทางได้ 180 วัน ก็ประมาณ 6 เดือน ระหว่างนั้นเราก็ดูเตรียมดูเรื่องตั๋วเครื่องบินและโรงแรม การเดินทางต่าง ๆ สถานที่ท่องเที่ยวไปพลาง ๆ ได้เลยค่ะ
3. หลายคนถามว่าก่อนยื่นขอวีซ่าซื้อตั๋วเครื่องบินเลยดีมั้ย หรือจะรอวีซ่าออกก่อนดี ถ้าถามความเห็นส่วนตัวแนะนำว่าถ้าราคาพอใจแล้ว ซื้อโลดค่ะ การยื่นขอวีซ่าถ้าเตรียมเอกสารตรงตามที่สถานฑูตกำหนด ไม่หลอกเรื่องที่พักหรือการเดินทางที่ดูไม่สมเหตุสมผล โอกาสที่จะผ่านมีค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว 
4. เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับแต่ละสถานฑูตหรือศูนย์รับยื่นแต่ละที่ โดยรวมคล้ายกันหมด ยกเว้นรายละเอียดต่าง ๆ เช่น รายการเดินบัญชี (Bank Statement) บางที่ขอ 3 อาทิตย์ล่วงหน้าก่อนวันยื่น บางที่ขอ 2 อาทิตย์ล่วงหน้า บางที่เอกสารต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยสามารถแปลเองได้หรือบางที่อย่างของเยอรมัน สามารถยื่นเอกสารภาษาไทยได้เลยค่ะ 
5. เอกสารการเงินที่เห็นถามกันเยอะ ๆ แนะนำว่าไปขอรายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Bank Statement) เป็นภาษาอังกฤษจากทางธนาคารโดยตรงแล้วก็ให้ทางธนาคารประทับตราทุกหน้า ย้อนหลังไป 3-6 เดือน แล้วแต่ละสถานฑูต โดยมากจะอยู่ที่ 3 เดือนค่ะ รายการเดินบัญชีออมทรัพย์คือบัญชีออมทรัพย์เราค่ะ ถ้ารู้แล้วว่าต้องไปยื่นวีซ่าวันไหน บางคนอาจจะไม่ค่อยมีรายการเข้าออกมากนัก แนะนำว่าระหว่างรอยื่นวีซ่าก็ไปฝากเข้าบ้าง ถอนออกบ้าง ให้บัญชีมีการเคลื่อนไหว ส่วนตัวเลขสุดท้ายจะกี่หลัก ก็คงอยู่ที่ระยะเวลาที่เราเดินทางด้วย ถ้าดูสมเหตุสมผลแนะนำว่า 6 หลักค่ะ ส่วนหนังสือรับรองบัญชี (Bank Guarantee) หลายที่ไม่จำเป็นต้องยื่นตัวนี้ แต่ถ้าใครไปธนาคารแล้ว อยากยื่นไปด้วยก็ได้ค่ะ ขอเป็นเงินสกุลยูโรหรือเงินสกุลนั้น ๆ เช่น สวีเดนโครน
6. เอกสารการงาน เป็นภาษาอังกฤษ หลัก ๆ ก็ต้องระบุชื่อที่ทำงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน เงินเดือน วันลา รวมถึงลายเซ็นผู้มีอำนาจพร้อมตราประทับ ถ้าเป็นนักเรียน/นักศึกษา ขอเอกสารจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนคนที่เป็นฟรีแลนซ์ แม่บ้าน เกษียณ คนว่างงาน สามารถแต่งจดหมายเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเซ็นรับรองตัวเองได้เลยค่ะ 
-->ฟรีแลนซ์ : ลักษณะงาน ระยะเวลาที่ทำงานประเภทนี้ ผู้จ้างงาน รายได้ หรือถ้าเล่นหุ้น ก็สามารถส่งพอร์ทหุ้นเป็นหลักฐานพร้อมจดหมายแนะนำตัวว่าเล่นหุ้นมาแล้วกี่ปี รายได้โดยประมาณ
-->แม่บ้าน : เป็นแม่บ้านมากี่ปี แหล่งที่มาของรายได้ เช่นสามีเป็นผู้ดูแล 
-->เกษียณ : อาชีพที่ทำก่อนเกษียณ เกษียณมาแล้วกี่ปี แหล่งที่มาของรายได้ เช่นเงินออม พันธบัตร รายได้จากทางอื่นเช่น ค่าเช่า 
-->คนว่างงาน : อาชีพที่ทำก่อนว่างงาน ช่วงระยะเวลาว่างงาน แหล่งที่มาของรายได้ 
7. เอกสารอื่น ๆ ที่อยากยื่นเพิ่มเติมเช่น พันธบัตร, โฉนดที่ดิน ตามสะดวกค่ะ
8. ใบจองโรงแรม ต้องระบุชื่อผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษทุกคน ถ้าใครจองผ่าน booking.com สามารถเข้าไปเพิ่มผู้เข้าพักได้ค่ะ เรียงเอกสารตามวันเข้าพัก
9. แผนการเดินทาง ทำเป็นภาษาอังกฤษใส่ excel file ง่ายสุดค่ะ ระบุวันที่ อาจจะระบุแค่ Morning ไปไหน Afternoon ไปไหน ตอนเย็นเข้าพักที่โรงแรมอะไร ที่อยู่ ประเทศให้ชัดเจน แผนการเดินทางควรเป็นจริง ดูสมเหตุสมผล เช่นจากเมืองนี้เดินทางต่อไปเมืองนี้ หลายคนถ้าไม่ได้ทำแพลนเอง แต่วานคนอื่นทำให้เพื่อที่จะไปยื่นขอวีซ่าจากประเทศที่ขอได้ง่าย บางทีก้าวกระโดดไปมา เจ้าหน้าที่อ่านดูก็ทราบได้ทันทีค่ะว่าแผนการเดินทางแบบนี้ไม่ใช่ของจริงแน่ ๆ 
10. รูปถ่าย ดูรายละเอียดจากสถานฑูตนั้น ๆ ยื่นให้ร้านถ่ายรูปดูเลยค่ะ เขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขพาสปอร์ตไว้หลังรูป ข้อสำคัญระวังเลอะหมึกค่ะ แล้วก็ใส่ซองพลาสติกไป หลายที่เดี๋ยวนี้บอกว่าไม่ต้องแปะลงไปในแบบฟอร์มแล้ว เดี๋ยวเจ้าหน้าที่แปะเองค่ะ
11. แบบฟอร์มวีซ่าเชงเก้น พิมพ์ออกมาจากสถานฑูตหรือศูนย์รับยื่นนั้น ๆ พิมพ์แบบฟอร์มแล้วกรอกด้วยลายมือเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ บางที่เช่นเยอรมัน กรอกผ่านแบบฟอร์ม Videx เรียบร้อยแล้ว Save เป็น PDF แล้วค่อยสั่งพิมพ์ออกมาก เวลาสั่งพิมพ์เป็นหน้า-หลังค่ะ
รายละเอียดการกรอกแบบฟอร์มดูได้ที่ --> https://dreamfirsttrip.wordpress.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%99/
(credit Facebook : Fly Dreamfirst) 

หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับการเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่ากันบ้างนะคะ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่