รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินศิลปาธร ทั้ง ๗ สาขา ประจำปี ๒๕๖๖


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินศิลปาธร ทั้ง ๗ สาขา ประจำปี ๒๕๖๖


เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน เวลา ๑๔.๐๐ น.  นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าวฯ โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร  นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร และคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ คณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนศิลปินสาขาต่างๆ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร
 
โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล "ศิลปาธร" เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรากฎรายพระนาม และรายชื่อศิลปินร่วมสมัยรางวัล "ศิลปาธร" ๑ พระนาม คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงได้รับการยกย่องเป็นศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) และอีก ๑๐๑ รายชื่อ
 
โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มอบรางวัล "ศิลปาธร" ให้แก่ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นจำนวน ๗ สาขา ดังนี้

สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายตะวัน วัตุยา
สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ นายอรรถพร คบคงสันติ
สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นางสาวจิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท
สาขาดนตรี ได้แก่ นายดำริห์ บรรณวิทยกิจ
สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางสาวมณฑาทิพย์ สุขโสภา
สาขาศิลปะการออกแบบ ได้แก่ นายอิศร์ อุปอินทร์
และสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ได้แก่ นายอนุชา บุญยวรรธนะ


ทั้งนี้“ศิลปาธร” หมายถึง ผู้ทรงไว้ซึ่งศิลปะ หรือผู้รักษาไว้ซึ่งศิลปะ รางวัลที่มอบให้แก่ศิลปินศิลปาธร ประกอบด้วยเข็มเชิดชูเกียรติและเงินรางวัลจำนวนหนึ่งแสนบาทถ้วน เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ศิลปิน สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัย ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องต่อไป

กระบวนการสรรหาและพิจารณาตัดสิน อยู่ภายใต้การดำเนินงานตามขั้นตอนของคณะกรรมการคัดสรรฯ และคณะกรรมการตัดสินฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะร่วมสมัยสาขาต่าง ๆ ในปี ๒๕๖๖  คณะกรรมการคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” จำนวน ๗ คณะ เสนอรายชื่อศิลปินที่ผ่านการคัดสรรให้คณะกรรมการตัดสินฯ ในแต่ละสาขาเป็นผู้พิจารณา ตามแนวทางการสรรหาและคัดเลือกศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล“ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการตัดสินให้เป็นศิลปินศิลปาธร ทั้ง ๗ สาขา ต่อคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เพื่อขอรับความเห็นชอบ และคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ได้ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาตัดสินดังกล่าว พร้อมจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ของศิลปินศิลปาธรในวาระต่อไป

ศิลปินศิลปาธร นับเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน อันทรงคุณค่าสามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรม ต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ อุทิศกำลังเวลา ความคิด ทักษะและประสบการณ์ความรู้ สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังพิธีมอบรางวัลศิลปินศิลปาธร
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

บันทึกงานแถลงข่าว โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี 2566
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

ภาพบรรยากาศในงานฯ


พาพันเคลิ้มพาพันรักสัตว์พาพันไฟท์ติ้ง
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่