ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯให้ รับโอน พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก

เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ดำรงตำแหน่ง “ผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ฯ ตั้งแต่ 12 ก.ย. 66

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 
 
มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 
มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.2479 
มาตรา 25 มาตรา 27 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 

อ่านต่อ...https://www.thansettakij.com/politics/576116
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่