ขอสัญชาติไทย

เกิดในประเทศลาวแม่เป็นคนลาวพ่อเป็นคนไทยแม่แยกทางกับพ่อตั้งแต่ตั้งท้องครับตอนนี้น้องอายุได้14ปีแล้วครับ
กรณีนี้น้องเขาจะขอสัญชาติไทยต้องทำยังไงครับ
แม่ของน้องเขายังจำบ้านแฟนเก่าเค้าได้ครับและก็ยังสามารถติดต่อญาติของแฟนเก่เค้าได้อยู่ครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
พ่อต้องไปขอจดทะเบียนรัยรอวบุตรก่อน
ถ้าทางดำเภอไม่จดให้ ต้องไปร้องต่อศาลให้พิพากษาเป็นบุตร
แล้วนำคำพิพากษามาจดทะเบียนรับรองบุตร แล้วทำเรื่องขอสัญชาติไปด้วย
ลุกก็มีสิทธิได้สัญญาชาติไทยตามหลักสายโลหิต มาตรา 7(1) - วรรคสอง กฎหมายสัญชาติแล้ว


มาตรา 7 บุคคลต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
(1) ผู้เกิดโดยบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าเกิดในหรือ นอกราชอาณาจักร

วรรคสอง ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายให้บุคคลตามวรรคหนึ่งได้สัญชาติไทยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ให้ถือว่าผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เว้นแต่จะมีการสั่งเป็นอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่