วิธีการเปิดตาที่สามหรือต่อม Pineal gland

วิธีการเปิดตาที่สามหรือต่อม Pineal gland

กำหนดสติรับรู้ความรู้สึกที่จุดกึ่งกลางเหนือหว่างคิ้ว ที่เป็นจุดรับรู้ลมหายใจเข้า ภาวนา “พุท”
กำหนดสติรับรู้ลมหายใจออกที่ปลายจมูกลมออก ภาวนา “โธ”
พร้อมกับกำหนดเห็นภาพในมโนจิตเป็นดวงแก้วสีแดง สีเหลือง สีเขียว (เอาสีที่ชอบสีเดียว) วางไว้ที่จุดกึ่งกลางเหนือหว่างคิ้ว จุดเดียวกับ ภาวนา “พุท” ให้เห็นดวงแก้วที่มโนจิตตลอดเวลา ถ้าลืมภาพดวงแก้ว ให้ตั้งสติกำหนดภาพดวงแก้วขึ้นมาใหม่ พร้อมกับกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกระหว่าง จุดกึ่งกลางเหนือหว่างคิ้วกับปลายจมูกให้รู้สึกจุดกระทบทั้งสองจุดชัดจิต

เมื่อจิตเริ่มสงบดวงแก้วจะเริ่มสวยงามระยิบระยับสวยงาม สลับสีกันแดง เหลือง เขียว ทำให้เกิดปีติ น้ำตาไหล ขนลุกขนพอง ตัวขยาย เย็นซาบซ่านแผ่ทั้งกายและทิ้งคำบริกรรม พุท-โธ อยู่กับลมหายใจเข้า-ออกและดวงแก้ว

เมื่อจิตสงบมากขึ้น ลมหายใจละเอียดแผ่วเบาจะเริ่มกำหนดรู้ที่จุดกึ่งกลางเหนือหว่างคิ้วจุดเดียว ดวงแก้วเปลี่ยนเป็นแก้วใสบริสุทธิ์ เมื่อถึงสภาวะนี้จะเกิดสุขแบบไม่มีสุขใดในโลกเทียบเท่า เอาสุขทั้งชีวิตมารวมกันก็เทียบไม่ได้กับสุขนี้

เมื่อถึงความสงบขั้นสุดท้ายลมหายใจและกายจะดับสนิท เหลือแต่ดวงแก้วใสประกายพรึกส่องสว่างไสวสวยงามกลางความว่างที่ไม่สัมผัสถึงกายอีกต่อไป ไม่มีความรู้สึกทั้งสุขและทุกข์ มีแต่ความสงบและอุเบกขา อยู่กับความสงบจนเต็มอิ่มแล้วจิตจะถอนออกมารับรู้ความสุข ลมหายใจและกายตามลำดับ

สภาวะนี้จิตจะมีกำลังมากเหมาะแก่การเจริญวิปัสสนากำหนดภาพร่างกาย หรือโลกธาตุให้เห็นการเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป เห็นกฏไตรลักษณ์ทุกขัง อนิจจัง อนัตตาให้เห็นเป็นภาพได้อย่างชัดเจน ให้จิตเกิดปัญญาเบื่อหน่ายการเวียนว่าย ตาย เกิดในวัฏสงสาร

เมื่อท่านเปิดตาที่สามสำเร็จแล้วเมื่อภาวนาพุทโธจะรู้สึกตึงๆ หรือชีพจรเต้น ตุ๊บๆๆ และปรากฏดวงแก้วประกายพรึกที่จุดกึ่งกลางเหนือหว่างคิ้ว ตลอดเวลา

ข้อดีของตาที่สาม คือ เกิดทิพยจักขุญาณ มองเห็นอดีตหรืออนาคต มองเห็นวิญญาณสิ่งลี้ลับ จับกระแสพลังงาน รัศมีกาย อารมณ์และความคิดของผู้อื่นได้ดี การรับรู้ระดับสูงในทางจิตวิญญาณ และเป็นสัญลักษณ์ของการรู้แจ้ง รวมถึงการหยั่งรู้พิเศษ เช่น การเห็นนิมิต ตาทิพย์ รู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ล่วงหน้า ติดต่อกับเทวดาเบื้องบนได้ และอธิษฐานขอสิ่งใดกับดวงแก้วมักจะสมปรารถนา ดังนั้นไม่ควรสาบแช่งใครจะเป็นกรรมหนัก

ข้อเสีย คือ ท่านจะรับรู้พลังงานผู้อื่นได้ง่ายทั้งพลังงานบวกและพลังงานลบ เมื่อรับพลังงานลบของผู้อื่นมากๆจะทำให้เกิดความเครียดสะสม ใครปิดตาทีสามเมื่อไม่ใช้งาน
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่