เว็บไซต์ในเครือ
bloggang.com Bloggang pantown.com Pantown pantipmarket.com PantipMarket
maggang.com Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
Pantip Application Pantip iOS Pantip Android Pantip Android
เกี่ยวกับเรา

" สัตว์ "ตอนที่ 79 :พระศาสดาท่านกล่าว..สรุป " อุจเฉททิฏฐิ "...ดังนี้

กระทู้คำถาม


อุจเฉททิฏฐิ ๗...ความเห็นว่าขาดสูญแบบที่-1👉https://pantip.com/topic/41654850
อุจเฉททิฏฐิ ๗...ความเห็นว่าขาดสูญแบบที่-2👉https://pantip.com/topic/41656603
อุจเฉททิฏฐิ ๗...ความเห็นว่าขาดสูญแบบที่-3👉https://pantip.com/topic/41659976
อุจเฉททิฏฐิ ๗...ความเห็นว่าขาดสูญแบบที่-4👉https://pantip.com/topic/41661402
อุจเฉททิฏฐิ ๗...ความเห็นว่าขาดสูญแบบที่-5👉https://pantip.com/topic/41663200
อุจเฉททิฏฐิ ๗...ความเห็นว่าขาดสูญแบบที่-6👉https://pantip.com/topic/41665204
อุจเฉททิฏฐิ ๗...ความเห็นว่าขาดสูญแบบที่-7👉https://pantip.com/topic/41667366

เมื่อพระศาสดาท่านแสดง...อุจเฉททิฏฐิแบบต่างๆแล้ว...
พระองค์ท่าน..ก็สรุปท้ายว่า...

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น มีทิฏฐิว่า ขาดสูญย่อมบัญญัติความ
ขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ ด้วยเหตุ ๗ ประการนี้แล 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งมีทิฏฐิว่าขาดสูญ ย่อมบัญญัติความขาดสูญ
ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ 👈👈👈
สมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด ย่อมบัญญัติด้วยเหตุ ๗ ประการนี้เท่านั้น 
หรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ไม่มี?

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่า ฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้
บุคคลถืออย่างนั้นแล้ว ยึดอย่างนั้นแล้ว ย่อมมีคติอย่างนั้น มีภพเบื้องหน้าอย่างนั้น 👈👈👈

และตถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัดทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้น ทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วย 
เมื่อไม่ยึดมั่นก็ทราบความเกิดขึ้น ความดับไปคุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย
กับทั้งอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้น ตามความเป็นจริง
จึงทราบความดับได้เฉพาะตน เพราะไม่ยึดมั่น ตถาคตจึงหลุดพ้น.
             
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่านี้แลที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต
จะคาดคะเนเอาไม่ได้ ละเอียด รู้ได้เฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง
แล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบ.


สรุป..
ให้สังเกตุคำว่า " ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ "👈👈👈
บาลีว่า " สโต(มีอยู่) สตฺตสฺส อุจฺเฉทํ วินาสํ วิภวํ "...คำว่า " สโต " -- แปลว่า " มีอยู่ "
ข้อความนี้,.. ตามอรรถคือ  " สัตว์..มันปรากฏอยู่เห็นๆในปัจจุบัน  ก็ไปบัญญัติว่า..มันจะไม่มีเมื่อตายไปแล้ว "...

แต่ผู้ที่ไปศึกษา  " พาหิรกา สาวกภาสิต  "  ที่แฝงอยู่ในพุทธศาสนานี้หนักกว่า..คือ 
กล่าวว่า..." แม้นปัจจุบันมันก็ไม่มีสัตว์  ดังนั้น..จะไปกล่าวว่าจะมีหลังจากการตายไปได้อย่างไร!!! "

โอ้.. เข้ากับทิฏฐินี้เลย👉 " โน จสฺสํ โน จ เม สิยา น ภวิสฺสามิ น เม ภวิสฺสตีติ "...
                            นั้นคือ.. " ไม่มี...เราไม่พึงมี     (ดังนั้น)ก็จะไม่มี....เราก็จะไม่พึงมี "

เอ้าดูครับ.. ท่านสรุปพวกอุจเฉท..ไว้ดังนี้..ครับ
👇
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่