กลบท อักษรล้วน ( ใช้อักษรเดียว )


ครั้งแขคราวเคลื่อนคล้อย      คลับคลา
ดุจดั่งแดดาษดา                     ด่าวดิ้น
รักร้าวเรื่องเราลา                    ร้อนเร่า
โศกซึ่งแสนซึมเศร้า          สื่อสิ้นทรวงซม
 

ทมทุกข์ถมท่วมท้น                ถอยทน
ขมขื่นคืนคำคน                     คลั่งแค้น
ใจเจ็บจึ่งเจียมจน                      จบจ่อม
มองเหม่อมาศเหมือนแม้น   หม่นไหม้เมามัว
 

กลัวเกิดกรรมเก่าแกล้ง    ก่อนกาล
เนานิ่งนอนนมนาน                   นี่นี้
ปลดปลงปั่นป่วนปาน              ปี้ป่น
ชายเช่นเชยชูชี้          ชื่อช้ำชวดชม
 

ล่มรักร้ายเลื่อนแล้ว              โรยรา
ทรวงส่อโทรมสร่างซา         ส่งเศร้า
พลัดพรากพึ่งพ้นพา            แพ้พ่าย
จำจึงจากจอมเจ้า            จ่อจี้เจ็บใจ

 
ใสศศิสื่อสร้าง                  เสริมทรวง
ลาเลื่อนรักเลือนลวง               ล่วงรู้
ทนท้อไถ่ถามทวง                   ทุกที่
ซึมเซ่อสุดสิ้นสู้        ส่อเศร้าโสมสาย

 

คราคืนค่ำ ค้ำความ คร้ามคืนคำ
ใครครวญคร่ำ คว่ำเคว้งคว้าง ครางขื่นขม
คิดเข้าครอง คล้องเคียงใคร ใคร่ขืนข่ม
คล้ายเคียวคม โครมเคลื่อนคลาด ขาดคลอนคลาย
 
ร้อยเรื่องเล่า ราวรักลาง แรมร้างเลื่อน
หลบเร้นเลือน เรือนรักราง ล้างเรื่องร้าย
เร้นลี้หลบ รบเร้า เล่าเรียงราย
แรมรักร่าย ลายรักเรียง เลี่ยงแรมรา
 
ซมโศกซ้ำ ส่ำซึ้ง ซึ่งแสนเศร้า
ซึมสร่างเซา เส่าซบซวน สวนเซ่อซ่า
ซอกซอนซุ่ม สุมสื่อสรร สั้นซัดซา
สุขส่อสา ส่าเส  ซ้ำเซซม
 
แขไขคราว เข้าเคลื่อนคล้อย คอยความคำ
ครั้งคืนค่ำ คร่ำครวญครั้ง คลั่งขื่นขม
คงคลอนคลาย คล้ายครั้งคราว ข่าวเค้นข่ม
แค่คำคม โครมคาดคั้น คั่นคู่ครอง
 
รินระเรื่อ เรื้อรักร้าว ราวรุ่งราง
หรือลาร้าง ร่างเร้นหลบ รบร่ำร้อง
รื้อเรื่องเรา เร้าร้อย ร่องรอยลอง
ลิ่วไหลล่อง รองเล่ห์หล่ม ล่มรักเรา
 
ยังยึดเยื้อ เยื่อใย ใหญ่ยั้งยาม
ย้ำยุ่มย่าม หยามยอก หยอกยั่วเย้า
ยาวยลยอม ย้อมยับย่อย ย้อยยืนยาว
ยามยังเยาว์ เหย้าแยกยอม หย่อมยินยล  
 
ละเรื่องราว ร้าวราน ร่านร้ายแรง
ลุล่วงแหล่ง แล้งรัก หลักเลื่อนร่น
รอยร้างรา ล้าระรัว รั่วร้อนรน
รำลึกล้น หล่นรุมเร้า เราแรมราย
  
พิศเพียงเพ้อ เผลอไผล ไพล่พลอดพร่ำ
พลางเพลี่ยงพล้ำ พรำพรรษ ผลัดผันผาย
พรมพลิ้วพร่าง พลางเพียง เพี้ยงเพราพราย
พังแพ้พ่าย ภายพ้อพึง พึ่งพ้นพา
 
ร้อยเรื่องเล่า ราวรักลาง แรมร้างเลื่อน
แรมเร้นเลือน เรือนลาเรียง เลี่ยงล้นล้า
หลีกลี้หลบ รบเร้า เราร้องลา
ฤาแรมรา  ล่ารักร้อน ร่อนร้าวรานขออนุญาต ใช้ กลบทอักษรล้วน  ถ่ายทอดบทร้อยกรอง โคลงสี่สุภาพ
ที่เคยร่วมร้อยเรียงกับท่านสมาชิกรวบรวมไว้มาแสดง


หากดำริว่า หากให้แค่พยัญชนะเพียง อักษรเดียวจะสามารถแต่งกลอนสุภาพได้ครบทั้งหนึ่งบทได้หรือไม่
สร้าง ข้อแตกต่าง จากกลบทอักษรล้วน คือ

ไม่เปลี่ยนอักษรในแต่ละวรรคในบท

ให้ตรงสัมผัส นอก ตามฉันทลักษณ์ และมีสัมผัสใน โดยเปลี่ยนเสียงสระจากวรรณยุกต์หรือใช้คำที่ออกเสียงคล้ายกัน

ได้บทร้อยกรองที่ตั้งใจ หากแต่จะหาความหมายสมบูรณ์ตามแบบทั่วไปคงไม่ได้เต็มที่นักครับ

กลบทอักษรล้วน (บังคับใช้วรรคละอักขระ)
ปรากฏอยู่ในการประพันธ์ลำดับที่ ๔๓ ของตำรากลบทศิริวิบุลกิตติ์
พิจารณาโดยรวมเห็นว่า มีเพิ่มจากกลอนทั่วไป คือ ภายใน ๑ วรรค ให้มีการสัมผัสอักษรเดียวกันหรือกลุ่มอักษรเดียวกันทั้งหมด

ซึ่งการสัมผัสอักษรหรือกลุ่มอักษรนี้ จะเปลี่ยนไปในแต่ละวรรค
 
** กลบทอักษรล้วนรูปแบบนี้มีที่มาปรากฏทั้งใน "กลบทศิริวิบุลกิตติ์"  และ "จารึกวัดพระเชตุพนฯ"

เครดิตข้อมูล
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่