จะเปลี่ยนจาก printf เป็น cout ยังไงหรอคะ ลองหลายครั้งแล้วค่ะไม่ได้ซักที

กระทู้คำถาม
#include<iostream>
#include<iomanip>
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
using namespace std;
int main()
{
  int i,j,k,q,p,r,s,u;
  int x,y,m,a,b,c,d,e,f,g,h;
  float n,l,o,t;
  int greentea = 45;
  int cocoa = 35;
  int thaitea = 45;
  int milktea = 35;
  int choice;
loop:
  printf("\n");
  printf("\n\n***-------Drink Shop-------***\n\n");
  printf("Main Menu\n");
  printf("\n\nSelect choice menu: \n1. Green tea=45 bath \n2. Cocoa=35 bath \n3. Thai tea=45 bath \n4. Milk tea=35 bath \n5. Exit\n\n");
  scanf("%d",&choice);
  switch(choice)
  {
    case 5 :exit(0);}
  switch(choice)
  {
    case 1 :printf("\n\n1. Green tea=45 bath: ");
    printf("\n\nEnter number of products:");
  scanf("%d",&p);
  printf("Enter amount of money: ");
  scanf("%f",&n);
    i=p*greentea;
  printf("\n\nThe total number of items = %d",p);
  printf("\n\nThe total number of money = %d",i);
    m=n-i;
  printf("\n\nTorn = %d Bath \n\n",m);
    a=m/1000;
  printf("\nBank 1,000 = %d Bath ",a);
    b=m00;
    c=b/100;
  if(c>=5)
  {
    printf("\nBank 500 = %d ",1);
    c=c-5;
  }else{
  }
  printf("\nBank 100 %d ",c);
    d=m0;
    e=d/10;
  if(e>=5){
  printf("\nBank 50 = %d ",1);
    e=e-5;
  }else{
  }
    f=e/2;
  printf("\nBank 20 = %d ",f);
    g=e%2;
  printf("\nCoin 10 = %d ",g);
    h=m;
  if(h>=5){
  printf("\nCoin 5 = %d ",1);
    h=h-5;
  }else{
  }
  printf("\nCoin 1 =%d ",h);
  break;
    case 2 :printf("\n\n2. cocoa=35 bath: ");
    printf("\n\nEnter number of products:");
  scanf("%d",&q);
  printf("\n\nEnter amount of money: ");
  scanf("%f",&l);
    j= q*cocoa;
  printf("\n\nThe total number of items = %d",q);
  printf("\n\nThe total number of money = %d",j);
    m=l-j;
  printf("\n\nTorn = %d Bath \n\n",m);
    a=m/1000;
  printf("\nBank 1,000 = %d ",a);
    b=m00;
    c=b/100;
  if(c>=5)
  {
    printf("\nBank 500 = %d ",1);
    c=c-5;
  }else{
  }
  printf("\nBank 100 %d ",c);
    d=m0;
    e=d/10;
  if(e>=5){
  printf("\nBank 50 = %d ",1);
    e=e-5;
  }else{
  }
    f=e/2;
  printf("\nBank 20 = %d ",f);
    g=e%2;
  printf("\nCoin 10 = %d ",g);
    h=m;
  if(h>=5){
  printf("\nCoin 5 = %d ",1);
    h=h-5;
  }else{
  }
  printf("\nCoin 1 =%d ",h);
  break;
  case 3 :printf("\n\n3. Thai Tea=45 bath: ");
    printf("\n\nEnter number of products:");
  scanf("%d",&r);
  printf("Enter amount of money: ");
  scanf("%f",&o);
    k=r*thaitea;
  printf("\n\nThe total number of items = %d",r);
  printf("\n\nThe total number of money = %d",k);
    m=o-k;
  printf("\n\nTorn = %d Bath \n\n",m);
    a=m/1000;
  printf("\nBank 1,000 = %d Bath ",a);
    b=m00;
    c=b/100;
  if(c>=5)
  {
    printf("\nBank 500 = %d ",1);
    c=c-5;
  }else{
  }
  printf("\nBank 100 %d ",c);
    d=m0;
    e=d/10;
  if(e>=5){
  printf("\nBank 50 = %d ",1);
    e=e-5;
  }else{
  }
    f=e/2;
  printf("\nBank 20 = %d ",f);
    g=e%2;
  printf("\nCoin 10 = %d ",g);
    h=m;
  if(h>=5){
  printf("\nCoin 5 = %d ",1);
    h=h-5;
  }else{
  }
  printf("\nCoin 1 =%d ",h);
  break;
  case 4 :printf("\n\n4. Milk Tea=35 bath: ");
    printf("\n\nEnter number of products:");
  scanf("%d",&s);
  printf("Enter amount of money: ");
  scanf("%f",&t);
    u=s*milktea;
  printf("\n\nThe total number of items = %d",s);
  printf("\n\nThe total number of money = %d",u);
    m=t-u;
  printf("\n\nTorn = %d Bath \n\n",m);
    a=m/1000;
  printf("\nBank 1,000 = %d Bath ",a);
    b=m00;
    c=b/100;
  if(c>=5)
  {
    printf("\nBank 500 = %d ",1);
    c=c-5;
  }else{
  }
  printf("\nBank 100 %d ",c);
    d=m0;
    e=d/10;
  if(e>=5){
  printf("\nBank 50 = %d ",1);
    e=e-5;
  }else{
  }
    f=e/2;
  printf("\nBank 20 = %d ",f);
    g=e%2;
  printf("\nCoin 10 = %d ",g);
    h=m;
  if(h>=5){
  printf("\nCoin 5 = %d ",1);
    h=h-5;
  }else{
  }
  printf("\nCoin 1 =%d ",h);
  break;
  }
  system("pause");
  return 0;
}
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่