มารู้จักการเฉลิมฉลองวัน Eid-ul-adha ในวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอิหร่านการเฉลิมฉลองของ Eid-ul-adha (Tabaski) นั้นมาพร้อมกับขนบธรรมเนียมและประเพณีพิเศษและประเพณีพื้นบ้านในภูมิภาคในอิหร่านซึ่งมอบความงามเป็นพิเศษให้กับวันหยุดอิสลามEïd-el-adha มีการเฉลิมฉลองในวันที่ 10 ของเดือน กรกฏาคม เป็นวันหยุดของชาวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดหลังงานเลี้ยงสิ้นเดือนรอมฎอน มนุษย์ได้เสียสละเพื่อความพึงพอใจของพระเจ้าตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นที่แน่ชัดจากเรื่องราวที่ว่าลูกหลานของอาดัมได้ปฏิบัติตามประเพณีการเสียสละด้วย แต่ในความเป็นจริง Eid-ul-adha เป็นเครื่องเตือนใจถึงความภาคภูมิใจของท่านศาสดาอับราฮัมและอิสมาอิลบุตรชายของเขาในการพิจารณาคดีอันยิ่งใหญ่และแบบอย่างของพวกเขาในการรับใช้อัลลอฮ์ ตามประเพณีของศาสนาอิสลาม ชาวมุสลิมจะเฉลิมฉลองวันหยุดนี้และให้เกียรติเป็นหนึ่งในวันมงคลในปฏิทินอิสลาม

แน่นอนว่าการสังเวยนั้นมีพิธีกรรมพิเศษ เนื้อสัตว์ที่สังเวยต้องฮาลาล และสัตว์ต้องเชือดตามประเพณีอิสลาม ประเด็นที่สองคือ สัตว์ต้องไม่มีตำหนิ นี่เป็นหนึ่งในคำสั่งของศาสนาอิสลาม ในเอกสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมของราษฎร ได้กล่าวถึงลักษณะของการสังเวย ได้แก่ สภาพของหู เขา ตา ฟัน ที่แข็งแรง ไม่มีบาดแผล และไม่ง่อย แม้แต่ในแง่ของอายุสัตว์ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขอื่นๆ และพิธีกรรมเหล่านี้เหมือนกันทุกที่ แต่นอกจากพิธีกรรมและคำสั่งเหล่านี้แล้ว ยังมีงานฉลองพื้นบ้านต่างๆ ในประเทศต่างๆชาวอิสลามอิหร่านถือว่าการเสียสละเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์และดำเนินการทุกปีตามคำแนะนำของศาสนาอิสลาม อิหร่านเป็นประเทศใหญ่ที่มีวัฒนธรรมพื้นบ้านมากมายในส่วนต่างๆ ของอิหร่าน ในช่วงเทศกาล Tabaski จะมีการจัดประเพณีพิเศษของแต่ละภูมิภาค โดยการสังเกตอย่างรอบคอบถึงวิธีการฉลองวันอีด เหล่านี้ เราสามารถเห็นได้ว่าแม้ว่าผู้คนในแต่ละภูมิภาคอาจมีขนบธรรมเนียมที่แตกต่างกันในเรื่องนี้ แต่พิธีทั้งหมดเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันในระดับลึก ตัวอย่างเช่น เราจะกล่าวถึงพิธีบูชายัญในบางภูมิภาคของอิหร่าน


ในหมู่ชาวเติร์กเมนิสถานอิหร่าน

Eid-ul-adha เป็นหนึ่งในวันหยุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผู้คนในจังหวัด Golestan ในจังหวัดนี้ ชาวเติร์กเมนิสถานเร่ร่อนและอยู่ประจำจำนวนมากอาศัยอยู่กับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ของอิหร่าน ชุมชนชาวเติร์กเมนิสถานขนาดใหญ่ยังอาศัยอยู่ในจังหวัดโครัสซันเหนือ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิหร่าน ไม่ว่าในกรณีใด Eid-el-adha เป็นวันหยุดทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับชาวเติร์กเมน ชาวเติร์กเมนิสถานเตรียมตัวสำหรับพิธีอย่างน้อย 10 วันก่อนวันอีด พวกเขาทำความสะอาดบ้านของพวกเขา นอกจากนี้ หนึ่งวันก่อนวันอีดิ้ลอัฎฮา ผู้คนจะไปหาครอบครัวและมอบขนมปังให้กันด้วยน้ำมันหอมและของอื่นๆ เป็นของขวัญ นอกจากนี้ ในวันอีดิ้ลอัฎฮา ผู้หญิงชาวเติร์กเมนิสถานจะสวมผ้าไหมแบบดั้งเดิมหรือเสื้อผ้าทอมือในตอนเช้าของวันอีด ชาวเติร์กเมนิสถานสวมเสื้อผ้าใหม่และละหมาดในวันหยุด หลังจากสวดมนต์แล้ว ก็ได้เวลาทำบุญ พวกเขาเอาเนื้อเซ่นสังเวยส่วนหนึ่งเพื่อตนเองและให้อีกส่วนหนึ่งแก่คนขัดสน ผู้หญิงชาวเติร์กเมนิสถานทำอาหารพิเศษ นอกจากนี้ การไปเยี่ยมปู่ย่าตายาย ซึ่งเป็นเรื่องปกติทั่วอิหร่านในวันนี้ เป็นหนึ่งในธรรมเนียมปฏิบัติของชาวเติร์กเมนิสถาน พวกเขาวางถั่วและขนมหวานไว้บนโต๊ะเป็นเวลาสามวัน และพวกเขาเชื่อว่าการร่วมโต๊ะอาหารจะนำพรมาสู่ครอบครัว นอกจากนี้ ชาวเติร์กเมนยังประกอบพิธีกรรมพิเศษในวันอีดิ้ลอัฎฮา รวมถึงเกมชิงช้าซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ชาวเติร์กเมน


Eid-el-adha ในหมู่ชาวเคิร์ดชาวอิหร่าน:

ทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคที่พูดภาษาเคิร์ดทางตะวันตกของอิหร่าน ชาวเคิร์ดชาวอิหร่านก็เหมือนกับภูมิภาคอื่นๆ ที่มีประเพณีและขนบธรรมเนียมของตนเอง และเฉลิมฉลองวันนี้ด้วยพิธีกรรมและประเพณีพิเศษ ในคืนวันอีด หลังจากละหมาดตอนเย็น พิธีกรรมพิเศษจะเกิดขึ้นในมัสยิด

ในวันอีด ชาวพื้นที่เหล่านี้สวดมนต์และทำพิธีบูชายัญ การช่วยเหลือผู้ยากไร้ เยี่ยมญาติ และต้อนรับพวกเขาด้วยเนื้อสังเวยเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมของชาวเคิร์ดในอิหร่าน นอกจากนี้ ในวันนั้น ชาวเคิร์ดแห่งอิหร่านจะไปเยี่ยมหลุมศพของผู้ตายด้วย ประเพณีอีกอย่างหนึ่งของวันนี้คือ สาวๆ ที่ไม่เจาะหูไม่ใส่ต่างหู สามารถทำได้ในวันอันเป็นมงคลนี้

นอกจากนี้ การเตรียมขนมปังกลางคืนของ Eid-ul-adha เป็นอีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจในภูมิภาคเคิร์ดของอิหร่าน

Eid-el-adha ท่ามกลาง Bakhtiaris:

ในช่วงเทศกาล Tabaski ชาว Bakhtiaris มีประเพณีของตนเองเหมือนกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ในอิหร่าน มีความเชื่อในหมู่ Bakhtiaris ว่าเมื่อเฉลิมฉลองเราควรถ่ายโอนความชั่วร้ายและโยนมันไปสู่อดีต ในภูมิภาคนี้ วัวและแกะมักเป็นสัตว์ที่ถูกฆ่าเพื่อวันอีดิ้ลอัฎฮา ผู้คนมาเยี่ยมพ่อแม่ในวันนี้ ในบางพื้นที่ของจังหวัด Chaharmahal และ Bakhtiari หลังจากละหมาดอีดและก่อนพิธีบูชายัญ จะมีการใส่นาบัต (ขนมพื้นบ้าน) ลงในปากแกะ รดน้ำแล้วมัดผ้าสีเขียวไว้ด้านหลังแกะ . ในพื้นที่เหล่านี้ เนื้อสัตว์ที่บูชายัญจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนเท่าๆ กัน และวางลงในถาดขนาดใหญ่และแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้Eid-el-adha ในหมู่ชาวอิหร่าน Azeris:

ในเมืองต่าง ๆ ของภูมิภาคอาเซอร์ไบจานประเพณีการเสียสละนั้นน่าสนใจมาก เป็นเรื่องปกติที่สมาชิกของเผ่าหรือละแวกบ้านจะรวมตัวกันและซื้อสัตว์ที่เป็นเครื่องสังเวยเพื่อเสียสละในวันอีด เป็นเรื่องปกติที่จะปรุงลูกชิ้นด้วยเนื้อสังเวยในวันนี้ในหมู่ชาวอาเซริส ยิ่งไปกว่านั้น เป็นเรื่องปกติในหมู่ชาวอาเซริสที่ในวันนี้ ครอบครัวของคู่บ่าวสาวจะมอบของขวัญวันอีด รวมถึงขนม เสื้อผ้า และเนื้อสังเวยเพื่อเป็นพรแก่เจ้าสาว

Eid-el-adha ในหมู่ชาว Baloch อิหร่าน:

ในจังหวัด Sistan และ Balochistan Eid-ul-adha ได้รับการเฉลิมฉลองด้วยวิธีพิเศษและงดงามในหมู่ผู้ติดตามชีอะและซุนนี พวกเขาถือว่าวันอีดนี้เป็นหนึ่งในวันหยุดทางศาสนาที่สำคัญที่สุดของพวกเขา ชาวบาลูชิเรียกวันอีดิ้ลอัฎฮาว่าเป็น "เทศกาลที่ยิ่งใหญ่" และด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงชื่นชมยินดีเป็นเวลาสามวันในบ้านของปู่ย่าตายายและผู้นำกลุ่ม ในโอกาสนี้ ในจังหวัดทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่าน ทุกคน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิง ต่างก็สวมเสื้อผ้าที่สวยงามนอกจากนี้ ในตอนเช้าของวันอีด พวกเขาสวดมนต์และขอพรจากพระเจ้า จากนั้นบางครอบครัวก็ฆ่าสัตว์ที่เป็นเครื่องสังเวยในบ้านของตนและเตรียมเนื้อเป็นห่อต่าง ๆ สำหรับคนยากจน คนขัดสน และคนจน นอกจากนี้ พิธีเพ้นท์เฮนน่า เยี่ยมญาติ และขอขมา ถือเป็นประเพณีและประเพณีที่สำคัญที่สุดของบาลอคในช่วงเทศกาลนี้ ผู้หญิง Balochi มีบทบาทสำคัญในการเฉลิมฉลอง Eid-ul-adha ไม่กี่เดือนก่อนวันอีดนี้ ผู้หญิงชาวบาโลชีเริ่มเย็บเสื้อผ้าท้องถิ่นสำหรับตัวเองและลูกสาว และพวกเขาเย็บผ้าที่สวยงามบนเสื้อผ้าพร้อมกับงานฝีมือบนผ้าEid-el-adha ในหมู่ชาวอิหร่านที่พูดภาษาอาหรับ:

Eid-el-adha ในหมู่ผู้พูดภาษาอาหรับของจังหวัด Khuzestan (ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่าน) มีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม ในตอนเย็นของวันอีดพวกเขาเชิญญาติพี่น้องและรับประทานอาหารร่วมกันและแจกจ่ายเนื้อสังเวยให้กับเพื่อนบ้าน ชนเผ่าอาหรับบางเผ่าในคูเซสถานยังเตรียมอาหารแบบดั้งเดิมในระหว่างพิธีนี้ นอกจากนี้ ผู้พูดภาษาอาหรับของ Khuzestan ยังมีพิธีดั้งเดิมที่เรียกว่า "Yazleh" ในวัน Eid-ul-adha ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการเต้นรำแบบอาหรับ Yazleh เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นทั้งในการไว้ทุกข์และด้วยความยินดี พิธี "ธง" ยังเป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่ได้รับความนิยมในหมู่บางครอบครัวใน Khuzestan ในช่วงวันหยุดอิสลามของ Eid-ul-adha

เครดิต รูปจากอินเตอร์เนต
ที่มา

https://fr.irna.ir/news/84816501/La-c%C3%A9l%C3%A9bration-de-l-A%C3%AFd-el-adha-dans-la-culture-folklorique-du
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่