ผมขอฟันธงว่าศาล รธน.ท่านจะวินิจฉัยว่านายกจะครบตำแหน่ง 8 ปี ไม่มีเซอร์ไพร้ส์แน่นอน เพราะอะไร?

เพราะศาลแต่ละท่านก็มีลูกศิษย์และเพื่อนๆมากมายที่เป็นนักกฎหมาย คงไม่ตัดสินออกมาทำให้เหล่านักกฎหมายที่เรียนกฎหมายต่างงงเป็นไก่ตาแตก
และยังมีนักวิชาการอีก 99 นาย แสดงความเห็นแบบตรงประเด็น ไม่มีนักวิชาการรายอื่นๆเห็นต่างซักกะคน ผมจึงกล้าฟันธงว่า ศาล รธน.ท่านคงมิกล้าที่จะทำอะไรเป็นผลให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและวงศ์ตระกูลของท่าน
มาดูรายชื่อ เหล่านักวิชาการ ดร. ศ. รศ. ผศ. ประธานคณะต่างๆ อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ คณบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ 
เห็นรายชื่อแล้ว จึงกล้าฟันธงครับ ว่า ศาลท่านมิกล้าแตกต่างแน่นอน แม้แต่รองนายก ดร.วิษณุรอบนี้ ยังไม่กล้าเป็นศรีธนญชัยอย่างครั้งที่ผ่านๆมา

1. ดร.กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์  อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ
2. กมล กมลตระกูล  นักวิชาการอิสระ
3. พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี  บุคลากรทางการแพทย์
4. การุณ ใสงาม  อดีตสมาชิกวุฒิสภา
5. จอมพล รุ่งเรืองชูเลิศ  ประธานคณะกรรมการปราบปรามโกงชาติ
6. พล.ต.เจริญ เตชะวณิช  อดีตข้าราชการทหาร
7. จุมพล อภิสุข  ศิลปินศิลปะสื่อแสดงสด (Performance Art)
8. จำนงค์ จิตรนิรัตน์  นักพัฒนาเอกชนอาวุโส
9. จำนงค์ หนูพันธ์  แกนนำชุมชนเมือง ประธานขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move)
10. ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ  กรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
11. ผศ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ  อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ
12. ชุมพล ศรีรวมทรัพย์  นักวิชาการอิสระ
13. ชัยนาม สุกใส  บุตรชายนายไขแสง สุกใส อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
14. ชัยวัฒน์ ตรีวิทยา  นักพัฒนาเอกชน
15. ณัฐวุฒิ อุปปะ  ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส
16. สมณะดาวดิน ปฐวัตโต  อดีตสมณะชาวสันติอโศก
17. พ.อ.ถัด ดวงจิตต์  ข้าราชการบำนาญ
18. นาดา ไชยจิตต์ นักสิทธิมนุษยชนเพื่อกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQN+)
19. นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ  อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
20. ดร.นิโรธ ศรีมันตะ  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
21. นิมิตร์ เทียนอุดม  ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์
22. เนรมิต จิตรรักษา  อดีตคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
23. บรรณ แก้วฉ่ำ  นักวิชาการด้านกฎหมายและการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)
24. บุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์  ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
25. บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์  นักวิชาการสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม
26. บำเหน็จ ทิพย์อักษร อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูฯ
27. บำเรอ ภานุวงศ์  อดีตรองเลขาธิการคุรุสภา
28. บัณรส บัวคลี่  คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์
29. บัณฑิต แป้นวิเศษ  นักพัฒนาเอกชน มูลนิธิเพื่อนหญิง
30. ประชา หุตานุวัตร  บรรณาธิการ นักคิด นักเขียน อดีตยุวชนสยาม
31. ประพจน์ ศรีเทศ  นักวิชาการอิสระ องค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
32. รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง  อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ
33. ประยงค์ ดอกลำใย  ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
34. ประยงค์ มูลสาร (ยงค์ ยโสธร)  นักเขียน ศิลปินมรดกอีสานและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
35. ผศ.ประสาท มีแต้ม  นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน
36. ประเสริฐ เลิศยะโส  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
37. ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ  อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตเลขาธิการพรรคพลังใหม่
38. ปรีดา เตียสุวรรณ์  นักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
39. ปรีดา นาคผิว  ทนายความภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
40. พงศ์เทพ เทพกาญจนา  อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
41. พรพิมล คัญทัพ  นักเขียน
42. พรรษิษฐ์ ต่อสุวรรณ  อาจารย์พิเศษและสถาปนิก
43. พลภาขุน เศรษฐญาบดี  ผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติ
44. พะเยาว์ อัคฮาด  ประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อและผู้เสียหายในเหตุการณ์พฤษภาคม 2553
45. รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อดีตคณบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ
46. พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส  อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
47. มงคล  เปลี่ยนบางช้าง  ศิลปินอิสระ
48. มานะ ศรีวะรมย์  สถาบันจิตร ภูมิศักดิ์ และเครือข่ายประชาชน
49. ศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี  อาจารย์กฎหมายมหาวิทยาลัยของรัฐ
50. เมธา มาสขาว  นักวิชาการอิสระด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนักพัฒนาเอกชน
51. เยี่ยมยอด ศรีมันตะ อดีตข้าราชการครู ที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติ
52. รัชต์ยุตม์ ศิรโยธินภักดี  (อมร อมรรัตนานนท์) อดีตเลขาธิการเครือข่ายเดือนตุลา และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรี
53. รัฐพงษ์ มิตรรัก  เลขาธิการคณะผู้แทนพนักงานโรงงานมักกะสัน
54. รัตน์ภิโพธิ ทวีกันย์ (วิทย์ มหาชน)  ศิลปิน นักแต่งเพลง
55. รัษฎา มนูรัษฎา  กรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ
56. ลัดดา รักษ์ประชาไท  บุคลากรด้านการศึกษาทางเลือก
57. ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์  อดีตเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
58. วรรณพร ฉิมบรรจง  ศิลปิน/นักแสดง มิสทีนไทยแลนด์ประจำปี 2539
59. วรภัทร วีรพัฒนคุปต์  กลุ่มนอน-ไบนารี่ (Non-binary)
60. รศ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา  อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ
61. วสันต์ สิทธิเขตต์  เครือข่ายศิลปินเพื่อประชาธิปไตย
62. รศ.วิทยากร เชียงกูล  อดีตคณบดีมหาวิทยาลัยเอกชน
63. ผศ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
64. วีระ สมความคิด  ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น
65. วีระศักดิ์ จันทร์ส่องแสง  บรรณาธิการ, นักเขียนสารคดี
66. ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง  อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน
67. ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา  นักวิชาการอิสระด้านแรงงาน
68. ดร.ศักดิ์ณรงค์ มงคล  เครือข่ายนักวิชาการเพื่อการกระจายอำนาจ
69. สมชาย หอมลออ  ประธานมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
70. รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร  อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
71. ดร.สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
72. สมบูรณ์ กำแหง  ขบวนต่อต้านร่างกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชน
73. สมบูรณ์ ทองบุราณ  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
74. สมบูรณ์ แดงอร่าม  รองประธานสมาพันธ์คนงานรถไฟ
75. สมพงษ์ สระกวี  อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศและสมาชิกวุฒิสภา
76. สมยศ โต๊ะหลัง  ผู้ประสานงานเครือข่ายประมงพื้นบ้าน
77. สมศรี หาญอนันทสุข  สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
78. พ.จ.อ.ดร.สมศักดิ์ อ่อนศรี  ประธานสมาพันธ์สถานบันเทิง
79. สราวุธ นิยมทรัพย์  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
80. สาวิทย์ แก้วหวาน  ผู้นำกรรมกร อดีตเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
81. สุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง  นักพัฒนาเอกชน
82. สุนี ไชยรส  อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
83. สุเทพ ถวัลย์วิวัฒนกุล  ศิลปินเพื่อชีวิตวงโฮป
84. สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง  มูลนิธิสถาบันสร้างอนาคตไทย อดีตเลขานุการผู้ว่าฯ กทม.(2532-2538)
85. ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข  นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
86. สุรพล ภิญโญ  วิศวกร
87. สุริยา บุญโชติ  นักธุรกิจท้องถิ่น
88. รศ.สุรัสวดี หุ่นพยนต์  กรรมการมูลนิธิ 14 ตุลา และอดีตผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
89. สุลักษณ์ ศิวรักษ์  ปัญญาชนสยาม
90. สุวิช ศุมานนท์  ประธานสมาพันธ์คนงานรถไฟ
91. โสภณ เพชรสว่าง  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
92. สันติชัย ชายเกตุ ผู้ประสานงานกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม
93. อดิศร เกิดมงคล  นักกิจกรรมทางสังคม
94. รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ  กรรมการวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์
95. อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอกชน
96. อารักษ์ อาภากาศ  ศิลปินเพื่อชีวิต
97. อินทร์ แย้มบริบูรณ์  ประธานประชาคมคัดค้านการเช่าที่ดินรถไฟมักกะสัน
98. เอกชัย อิสระทะ  เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
99. รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่