รถเมล์เส้นทางปฏิรูปใหม่ 258 เส้นทาง ตอนที่ 2

ข้อมูลจากประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2310 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 258 เส้นทาง
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/D/079/T_0018.PDF

สาย 1 - 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) - บางเขน
ขาไป เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านวงเวียนบางเขน และสิ้นสุดที่บางเขน (วัดพระศรีมหาธาตุ) ขากลับใช้เส้นทางเดียวกัน

สาย 1 - 5 รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ขาไป เริ่มต้นจากตลาดรังสิต ไปตามถนนรังสิต - ปทุมธานี เข้าสู่ถนนพหลโยธิน ผ่านวงเวียนบางเขน และสิ้นสุดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ขากลับใช้เส้นทางเดียวกัน

สาย 1 - 6 ท่าเรือปากเกร็ด - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต)
ขาไป เริ่มต้นจากท่าเรือปากเกร็ด ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ ผ่านศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิต ถึงห้าแยกลาดพร้าวเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพหลโยธิน เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนกำแพงเพชร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนกำแพงเพชร 2 สิ้นสุดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) ขากลับใช้เส้นทางเดียวกัน

สาย 1 - 7E รังสิต - สนามหลวง
ขาไป เริ่มต้นจากตลาดรังสิต ผ่านอนุสรณ์สถานแห่งชาติเข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิต ผ่านสนามบินดอนเมือง เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ ขึ้นทางด่วนศรีรัชที่ด่านแจ้งวัฒนะ ลงทางด่วนที่ด่านคลองประปา เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระราม 6 ถึงแยกตึกชัยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชวิถี เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเพชรบุรี ถึงแยกยมราชเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหลานหลวง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลาง ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินใน เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลาน เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมหาราช เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระจันทร์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหน้าพระธาตุ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชินี สิ้นสุดที่สนามหลวง (โรงละครแห่งชาติ)
ขากลับ เริ่มต้นจากสนามหลวง (โรงละครแห่งชาติ) ไปตามถนนราชินี เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระธาตุ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระจันทร์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมหาราช เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินใน ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขึ้นทางด่วนศรีรัชที่ด่านพหลโยธิน และไปสิ้นสุดที่ตลาดรังสิต

สาย 1 - 8 รังสิต - สนามหลวง
ขาไป เริ่มต้นจากตลาดรังสิต ผ่านอนุสรณ์สถานแห่งชาติเข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิต เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ ถึงวงเวียนบางเขนเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพหลโยธิน ถึงห้าแยกลาดพร้าวเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิต ถึงสามเหลี่ยมดินแดงเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนดินแดง ถนนราชวิถี ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพญาไท เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนศรีอยุธยา เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอก เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลาง ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินใน เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลาน เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมหาราช เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระจันทร์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหน้าพระธาตุ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนราชินี สิ้นสุดที่สนามหลวง (อนุสาวรีย์ทหารอาสา) ขากลับใช้เส้นทางเดียวกัน
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่