โดนสั่งพักงานหลังจากยื่นใบลาออก

ขอความรู้ครับ ผมยื่นใบลาออกจากงาน
วันที่ 2 มิ.ย มีผล 1 กค. ในวันที่ 23 มิ.ย
HR เอาสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลและไม่
ไปทำงานในลักษณะเดียวกับบริษัทเดิมเป็นเวลา 3 ปีมาให้เซ็นต์ ผมไม่เซ็นต์
ผู้บริหารเลยเรียกเข้าพบ แจ้งว่าผมลบไฟล์งานของบริษัท (งานในแผนกที่ผมรับผิดชอบ)​ เป็นความผิด ผมชี้แจงว่าไฟล์งานที่ลบเป็นไฟล์ที่ไม่ได้ใช้ และบางไฟล์
มีซ้ำซ้อนหลายไฟล์ และมีเอกสารเก็บ
ไว้ที่แผนกอยู่แล้ว  เขาบอกให้ผมกลับไป
พิจารณาเรื่องเซ็นต์สัญญาและทำเรื่องชี้แจงเรื่องลบไฟล์  ผมพิจารณาแล้วว่าไม่เป็นธรรมหาเหตุบีบให้ผมเซ็ตน์ และผม
ได้ชี้แจงด้วยวาจาไปแล้ว จึงไม่ได้ทำอะไร ต่อมาวันที่ 28 มิ.ย ผู้บริหารเรียกเข้าพบอีกครั้ง แจ้งว่าให้โอกาสแล้วผม
ไม่ทำอะไร จึงระงับใบลาออกผม ยื่นหนังสือสั่งพักงานผม 7 วัน (28 มิ.ย
ถึง 4 กค.)​ รอตั้งคณะกรรมการสอบ
สวนความผิด ระงับการจ่ายเงินกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ แต่สิ้นเดือนผมได้รับ
เงินเดือน เงินวันพักร้อนที่ผมไม่ได้พัก
ครบหมด ผมสิ้นสภาพการเป็นพนักงาน
ตามที่ผมแจ้งในใบลาออกแล้ว
การกระทำของบริษัทแบบนี้มีผลตาม
กฎหมายและสามารถทำได้ไหมครับ

[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่