ถามเรื่องรับรองวุฒิ กพ

ผมจบคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาครับ ผมลองค้นหาที่เว็บของ กพ มีอยู่ 2 อันครับ ผมต้องดูอันไหนเป็นหลักครับ

1. ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.ตรี คณะวิทยาการจัดการ 
ผลการรับรอง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจในกรณีที่ส่วนราชการกำหนด "สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทาง..." จะต้องนำหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 14 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ร่วมประกอบการพิจารณาด้วย
หมายเหตุ
เลขที่หนังสือเวียน นร 1004.3/ว11
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

2. ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.ตรี คณะวิทยาการจัดการ
ผลการรับรอง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจในกรณีที่ส่วนราชการกำหนด "สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทาง..." จะต้องนำหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 14 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ร่วมประกอบการพิจารณาด้วย
หมายเหตุ
เลขที่หนังสือเวียน นร 1004.3/ว11
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่