จะซ่อมรถทั้งที...รู้ประกาศ สคบ. สักนิดก็ดีนะ

เชื่อว่าใครหลายคนคงตั้งคำถาม “อะไหล่อะไรกันเนี่ย ทำไมแพง ไหนบอกเสียนิดเดียว ไม่เห็นบอกก่อนเลย” กันใช่ไหม เพราะด้วยความที่เป็นอู่ซ่อมรถเจ้าประจำ บ้างก็เป็นอู่ที่ไม่มีใบเสร็จค่าซ่อมให้ หรือบางอู่ออกใบเสร็จให้แต่ไม่มีรายละเอียดอะไรที่นอกจากจำนวนค่าซ่อม ทำให้เจ้าของอู่มีอำนาจต่อรองมากกว่าลูกค้า ซึ่งอาจไม่มีความรู้ด้านเครื่องยนต์เท่าที่ควร แบบนี้ผู้บริโภคอย่างเราเสียเปรียบและตกเป็นเหยื่อแน่นอน

     เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา จึงออกประกาศให้ธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2546 ซึ่งหมายความว่าผู้ประกอบธุรกิจเมื่อซ่อมเสร็จแล้วจะต้องออกหลักฐานการรับเงินหรือรายการค่าซ่อมให้กับผู้บริโภค โดยต้องมีข้อความที่มีสาระสำคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

     1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจและของผู้มีอำนาจออกหลักฐานการรับเงิน
     2. วัน เดือน ปี ที่ผู้บริโภคส่งมอบรถยนต์ให้ซ่อม และวัน เดือน ปี ที่ผู้บริโภครับมอบรถยนต์เมื่อซ่อมเสร็จ
    3. วัน เดือน ปี ที่รับเงินหรือค่าตอบแทนการให้บริการซ่อมรถยนต์
    4. รายละเอียดเกี่ยวกับยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวถัง และหมายเลขทะเบียนของรถยนต์ที่กำการซ่อม
    5 . ระยะเวลาการใช้ของรถยนต์ ในวันที่รับมอบเพื่อซ่อมและในวันที่ซ่อมเสร็จ
    6. รายการที่ทำการซ่อม
    7. ราคาค่าบริการซ่อมรถยนต์ (ค่าแรง)
    8. กรณีที่มีการเปลี่ยนอะไหล่ ต้องระบุ รายการ ยี่ห้อ และสภาพของอะไหล่ที่เปลี่ยน และราคาอะไหล่
    9. ระยะเวลาหรือระยะทางสำหรับการรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือคุณภาพงานซ่อม และการรับประกันอะไหล่ที่เปลี่ยน
    10. ลายมือชื่อของผู้มีอำนาจออกหลักฐานการรับเงินในเอกสารหลักฐานการรับเงิน หรือเอกสารแนบท้ายหลักฐานการรับเงินทั้งหมด และต้องไม่มีข้อความที่มีลักษณะหรือความหมายเป็นการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจที่เกิดจากความจงใจหรือประมาทในการให้บริการซ่อมรถยนต์ของผู้ประธุรกิจหรือของบุคคลอื่นซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดด้วย

      ผู้ประกอบธุรกิจรายใดไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข้อความตามที่กล่าวมาข้างต้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
    ดังนั้น หากสงสัยว่าถูกอู่ซ่อมรถเอาเปรียบ เช่น ใบเสร็จไม่แสดงชื่อผู้ประกอบการ หรือไม่แจ้งรายการสินค้าให้ครบถ้วน หรือมีการคิดค่าซ่อมที่สูงเกินควร สามารถนำเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้บริการมาร้องเรียนได้ที่ สคบ. หรือสายด่วน 1166
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่