เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านไทย

สวัสดีค่ะ ขอสอบถามเรื่องทะเบียนบ้านนะคะ เนื่องจากมีความประสงค์ขอเพิ่มรายชื่อของลูกชาย (สัญชาติ ไทย+มอลทีส) เข้าทะเบียนบ้านไทย เพื่อขอทำบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางไทย (เล่ม 2) จะเดินทางกลับไทยอีกไม่นานนี้ค่ะ ตอนนี้ได้ข้อมูลเรื่องเอกสารที่ต้องใช้ และขอรบกวนสอบถามเพิ่มเติมนะคะ

หลักฐานประกอบการแจ้ง 
– สูติบัตรไทยฉบับจริงที่ออกโดยสถานทูตฯ
– บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา (กรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง)
– บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
– หนังสือเดินทางไทยของผู้ขอเพิ่มชื่อ (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มแรกกับสถานทูตฯ แล้ว)
– ทะเบียนบ้านของบิดา มารดา (กรณีชาวต่างชาติไม่ต้องใช้ทะเบียนบ้าน)
– ทะเบียนบ้านของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ
– ทะเบียนสมรสไทย

*หมายเหตุ

กรณีบิดาเป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง ไม่ทราบว่าต้องใช้สำเนาด้วยหรือไม่คะ (แปลเป็นภาษาไทยและมีตรารับรอง)

จากที่กล่าวมาข้างต้น มีเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้หรือไม่คะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ🙏
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่