ยืดเวลาจ่ายภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างออกไปอีก 3 เดือน

เว็บไซต์ thebangkokinsight รายงานว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบประชาชนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จึงได้ให้ความเห็นชอบ ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 เป็นการทั่วไปออกไปอีก 3 เดือน ได้แก่

ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษี

- ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีจากเดิมภายในเดือน เม.ย. 65 เป็นภายในเดือน ก.ค. 65
- ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี โดยงวดที่ 1 จากเดิมภายในเดือน เม.ย. 65 เป็นภายในเดือน ก.ค. 65 งวดที่ 2 จากเดิมภายในเดือน พ.ค. 65 เป็นภายในเดือน ส.ค. 65 งวดที่ 3 จากเดิมภายในเดือน มิ.ย. 65 เป็นภายในเดือน ก.ย. 65
- ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากเดิมภายในเดือน พ.ค. 65 เป็นภายในเดือน ส.ค. 65
- ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินสาขา จากเดินภายในเดือน มิ.ย. 65 เป็นภายในเดือน ก.ย. 65

การขยายระยะเวลาดังกล่าว เพื่อบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประชาชน และผู้ประกอบการทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

"โดยผู้เสียภาษีจะมีระยะเวลาเตรียมการชำระภาษี และผ่อนชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มมากขึ้น และไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม หากได้ชำระภาษีกายในกำหนดระยะเวลาที่ให้ความเห็นชอบ"

ทั้งนี้ กรณีผู้เสียภาษีบางรายที่เคยเสียเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มตามกฎหมายอันเนื่องมาจากไม่ชำระภาษีภายในเดือน เม.ย. 65 หรือภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วรท้องถิ่นบางแห่ง ได้ขยายระยะเวลาการชำระภาษีออกไปในห้วงก่อนเดือน ก.ค. 65 จะมีสิทธิได้รับเงินคืนเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นhttps://www.sanook.com/money/872791/
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่