ลัทธิเทียมเท็จในศาสนาคริสต์

ปัจจุบันศาสนาคริสต์มีลัทธิเทียมเท็จเกิดขึ้นมากมายหลายกลุ่มด้วยกัน
ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่สังเกตได้ง่ายและสังเกตได้ยากปะปนกัน
ทำให้คริสตชนเป็นจำนวนมากหลงเชื่อลัทธิเทียมเท็จโดยไม่รู้ตัว

ผมในฐานะที่เป็นคริสตชนมานานกว่า 30 ปี  ได้เห็นกลุ่มลัทธิเทียมเท็จยังคงดำรงอยู่มาอย่างยาวนาน
จึงรู้สึกเศร้าใจที่ลูกของพระเจ้าเป็นจำนวนมากได้หลงผิดหันไปเชื่อลัทธิเทียมเท็จเหล่านี้
ซึ่งอาจมีผลทำให้พวกเขาไม่ได้รับความรอดเข้าสู่สวรรค์ เนื่องจากพวกเขามีความเชื่อผิด

แต่ตัวผมเองก็มีความเชื่อบางอย่างต่างจากคริสเตียนทั่วไป  จึงถูกคริสเตียนบางคนมองว่าผมมีความเชื่อผิดเพี้ยน
แต่บางคนมองว่าผมมีความเชื่อถูกต้อง เพียงแต่มีคริสเตียนบางคนไม่เห็นด้วยกับความเชื่อของผม
ดังนั้น ผู้อ่านจึงต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านความเห็นของผมที่จะกล่าวในลำดับต่อไป

ลักษณะของลัทธิเทียมเท็จ

1. สอนเกินจากคัมภีร์ไบเบิล  ซึ่งสิ่งที่สอนเกินนั้นเป็นสาระสำคัญ และขัดแย้งกับคำสอนในคัมภีร์ไบเบิล
เช่น  กลุ่มมอรมอน (อ่านว่า มอ-ม่อน)  เนื่องจากพวกเขาเชื่อในคัมภีร์มอรมอนเพิ่มเติมจากคัมภีร์ไบเบิล
และยังเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้เท่าเทียมกับพระบิดาในสวรรค์

2. สอนตามคัมภีร์ไบเบิล แต่สอนตามข้อความที่ถูกเขียนขึ้นโดยไม่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า
เรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า คริสตชนแทบทั้งหมดเชื่อว่าข้อความทุกตอนในคัมภีร์ไบเบิล
ถูกเขียนขึ้นโดยได้การดลใจจากพระเจ้า  แต่ผมได้ทำการพิสูจน์แล้วว่าความเชื่อนี้ไม่ถูกต้อง
เนื่องจากมีข้อความบางตอนในคัมภีร์ไบเบิลที่ผิด 100%  ซึ่งผมแนบลิงค์นี้ไว้ด้านล่างนะครับ (สังคายนาคัมภีร์ไบเบิล)
เช่น  กลุ่มพยานพระยะโฮวา  ที่เชื่อเหมือนกับกลุ่มมอรมอนว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้เท่าเทียมกับพระบิดาในสวรรค์
โดยพวกเขาเชื่อในตอนที่ขัดแย้งกับตอนอื่นที่เป็นความเชื่อหลัก  จึงถือว่าพวกเขามีความเชื่อผิด

3. สอนผิดไปจากความเชื่อหลักในคัมภีร์ไบเบิล  โดยตีความในคัมภีร์ไบเบิลแบบผิดเพี้ยน
กลุ่มนี้เชื่อว่าพระเจ้าทรงดำรงเป็นเพศหญิงด้วย  ทั้งๆ ที่ในคัมภีร์ไบเบิลได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนว่า
พระเจ้าทรงดำรงเป็นเพศชาย  ตามที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสเรียกพระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ว่า "พระบิดา"

4. ตัดข้อความที่สำคัญในคัมภีร์ไบเบิลออกไป  โดยได้ตัดข้อความที่พระเจ้าสั่งห้ามการกระทำบางสิ่งที่สำคัญมาก
แล้วมาสอนว่าพระเจ้าไม่ได้ห้าม  ทำให้ผู้ที่เชื่อได้ฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าโดยไม่รู้สึกผิดบาป
ดังนั้นกลุ่มนี้จึงมีความเชื่อที่ผิดเพี้ยนมากที่สุด  ถือว่าเป็นลัทธิเทียมเท็จที่อันตรายที่สุด

***สังคายนาคัมภีร์ไบเบิล  https://pantip.com/topic/41339834  26 มีนาคม 2565

ผู้ใดแสวงหาพระเจ้าผู้ประเสริฐ  ผู้นั้นจะพบพระองค์

หากท่านสนใจการพิสูจน์ว่าพระเจ้าผู้ประเสริฐมีจริงหรือไม่
สามารถศึกษาได้จากลิงค์นี้ครับ  https://pantip.com/topic/36323199/comment34 และ 34-2

หากท่านสนใจที่จะศึกษาทางของพระเยซูคริสต์ในเบื้องต้น  ซึ่งพระองค์มีความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  
โดยพระองค์รักมนุษย์ทุกคนมาก  และผมเชื่อว่าเป็นทางที่มีความสุขอย่างแท้จริง  
สามารถศึกษาได้จากลิงค์นี้ครับ  https://pantip.com/topic/36545170/comment1 และ 2

ขอพระเจ้าผู้ประเสริฐประทานสันติสุขให้แก่ท่าน
ในความรักของพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่