ปัจจัย 24 คัมภีร์มหาปัฏฐาน ตอนที่ 1__อ.สุจินต์

กระทู้คำถาม
การศึกษาเรื่องปัจจัย ก็เพื่อให้เข้าใจละเอียดถึงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นว่า เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยต่างๆ  ไม่มีเหตุใดจะเกิดขึ้นลอยๆ หรือโดยบังเอิญ โดยไม่มีเหตุปัจจัย  การศึกษาให้เข้าใจว่าสภาพธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยต่างๆ มาประชุมกัน อาศัยกันและกันเกิดขึ้น เป็นปัจจยาการสืบเนื่องกันไปตามเหตุปัจจัย   ซึ่งความเข้าใจดังกล่าว จะปรุงแต่งเป็นสังขารขันธ์ให้ปัญญาค่อยๆ เกิดขึ้นทีละน้อยเพื่อระลึกรู้ถึงสภาพธรรมต่างๆ ตามความเป็นจริงตรงตามลักษณะว่า ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน หรือที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า "สัพเพ ธัมมา อนัตตา"  ไม่มีของเรา ของเขา ให้ยึดมั่นถือมั่น

"สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา" (ขอแก้ไขตามที่คุณส้มท้วงติง เป็น "ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้ ")  คำนี้ ท่านพระอัสสชิ กล่าวกับท่านพระสารีบุตรตอนที่ยังเป็นปุถุชน  พอฟังจบ ท่านพระสารีบุตรก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน   แต่ทำไม  เราฟังประโยคเดียวกันนี้เป็นพันเป็นหมื่นครั้ง ก็ยังไม่มีปัญญาพอจะบรรลุได้เหมือนอย่างท่าน  เหตุก็เพราะท่านได้สะสมปัญญาบารมีด้วยการฟังธรรมศึกษาธรรมในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ มานานแสนนานเป็นอสงไขยเป็นแสนกัป  จนมาได้ฟังอีกในชาติสุดท้าย แม้เพียงประโยคเดียว แต่ปัญญาบารมีที่ได้สะสมมาแต่ในอดีตได้เป็นปัจจัยปรุงแต่งสังขารให้ท่านประจักษ์แจ้งบรรลุโสดาปัตติผลได้แม้ฟังเพียงประโยคเดียวจากท่านอัสสชิในชาตินี้  เหมือนการต่อจิ๊กซอว์ภาพใหญ่มหาศาล ที่ต่อมาแล้วนานแสนนานกี่อสงไขยกี่แสนกัปจนเหลือเพียงอีกชิ้นสุดท้าย เมื่อได้ครบ  ภาพทั้งหมดก็จะสมบูรณ์ประจักษ์แจ้งเบ่งบานเป็นปัญญา

คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่