เปิดมุมมอง เรื่อง “สิทธิ เสรี และศักดิ์ศรีมนุษย์” จากตัวแทน 5 ศาสนา #เสวนา 5 ศาสนา

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ผนึกกำลัง แผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายสังคม และสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ ร่วมไขข้อสงสัยในมุมของตัวแทนศาสนาต่าง ๆ กับสังคมที่พูดเรื่องสิทธิ เสรี แต่ต้องไม่ลืมศักดิ์ศรีที่เรามีกันด้วย

พบวิทยากรระดับแนวหน้า
-พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสหลวง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ผู้แทนศาสนาพุทธ)
-ซิสเตอร์กรรณิการ์ เอี่ยมไธสงค์ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ (ผู้แทนศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก)
-ศาสนาจารย์ สุรพันธ์ พุ่มพวง ผู้ช่วยเลขานุการคริสตจักรที่ 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และศิษยาภิบาลคริสตจักรบ่อน้ำกิตติคุณ (ผู้แทนศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์)
-ดร.มิตร ดาราฉาย นายกสมาคมฮาฟิศ
กุรอานแห่งประเทศไทย และอาจารย์ประจำอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ผู้แทนศาสนาอิสลาม)
-ดร.สุชาดา ปาเดีย ผู้แทนสมาคมฮินดู
สมาช (ผู้แทนศาสนาพราหมณ์-ฮินดู)
-อาจารย์มานิตย์ สัจมิตร ที่ปรึกษาสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (ผู้แทนศาสนาซิกซ์)

ดำเนินรายการโดย
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2022 ตั้งแต่ 10.00 – 12.00 น.

ถ่ายทอดสด ทุกช่องทางของสื่อมวลขนคาทอลิกประเทศไทย

สิทธิเสรีภาพ ไม่ใช่การตามใจตัวเอง ในทุกเรื่อง

พบกันครับCR. : Anucha Chaiyadej
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่