🇹🇭มาลาริน🧡19พ.ค.ไทยไม่ติดTop10โลก/ป่วย6,305คน หายป่วย7,567คน ตาย42คน รักษาอยู่59,579 คน/3อันดับพฤติกรรมคนไทยเปลี่ยนไป


https://www.bangkokbiznews.com/news/1005187


เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2565 ที่อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิด “ล้มหรือรุก : ปรับพฤติกรรมสู่ชีวิตใหม่” พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พฤติกรรมสุขภาพวิถีชีวิตใหม่” ว่า กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะด้านพฤติกรรมสุขภาพ จากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนไทยในยุคโควิด 19 จำนวน 1,218 คน โดยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

            พบว่า พฤติกรรมของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง เพี้ยนแคปเจอร์

อันดับ 1 คือ การไปร่วมงานสังสรรค์ งานมงคล งานอวมงคล 90.50%

อันดับ 2 การเดินทางท่องเที่ยว

และอันดับ 3 การรับประทานอาหารนอกบ้าน

เพี้ยนปักหมุดส่วนพฤติกรรมของประชาชนที่ “ไม่เปลี่ยนแปลงเลย” คือ

การดื่มแอลกอฮอล/สูบบุหรี่ 55.48%

และพฤติกรรมของประชาชนที่ “เกิดขึ้นใหม่” คือ การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา/เลือกซื้อหน้ากากหลายแบบมากขึ้น 90.12%

นอกจากนี้ ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในยุคโควิด 19 ค่อนข้างพึงพอใจถึง 35.48% ไม่ค่อยพึงพอใจ 27.79%
 
นายสาธิต กล่าวด้วยว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่วิถีชีวิตใหม่ตามหลักการสุขศึกษา รักษาระยะห่างทางกาย ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน จะทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโรคโควิด 19 ได้อย่างปลอดภัย ดังนั้น จึงร่วมกับทุกภาคส่วนลดการระบาดและอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การขนส่ง การเดินทาง การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการสัมผัส เป็นต้น

      รวมถึง ย้ำมาตรการ “VUCA” V-Vaccine เร่งรัดการฉีดวัคซีน, U-Universal Prevention ใช้มาตรการป้องกันตนเองสูงสุด, C-COVID Free Setting สถานประกอบการใช้มาตรการพื้นที่ปลอดโควิด 19 และ A-ATK ใช้ชุดตรวจคัดกรองเมื่อมีความเสี่ยง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคน นอกจากนี้ ประชาชนควรมีความรู้ที่ถูกต้อง โดยรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ไม่แชร์ข้อมูลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม มาตรการในการป้องการแพร่ระบาด และการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เกิดการปรับพฤติกรรมสุขภาพสู่ชีวิตใหม่ที่ยั่งยืนต่อไป
 
     “วันนี้เดินมาถึงจุดที่ โควิด19จะเป็นโรคประจำถิ่น อัตราการเจ็บหนักและเสียชีวิตค่อยๆลดลง  การเดินไปสู่โรคประจำถิ่น ก็จะเดินหน้าต่อไป แม้องค์การอนามัยโลก(ฮู)ไม่พูดชัด แต่ไทยก็จะเดินหน้าในเรื่องมาตรการ แต่โควิดก็น่าจะจบ ภายในปลายปีนี้  แต่สิ่งที่ยังกังวลคือการกลายพันธุ์ของเชื้อ  ซึ่งเกิดได้ 2-3 ปัจจัย คือ การติดเชื้อในวงกว้าง และยังไม่ฉีดวัคซีนจำนวนมาก  กำลังติดตามที่เกาหลีเหนือ หากมีการกลายพันธุ์อีก ก็อาจจะมีต่อไปอีก ทั้งนี้ สธ.พยายามทำทุกทางให้ประชาชนฉีดวัคซีนเข็ม 3ได้ครอบคลุมตามที่ตั้งไว้”นายสาธิตกล่าว 

https://www.bangkokbiznews.com/social/1005188

...ติดตามข่าวโควิดวันนี้ค่ะ

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 12

[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
รวมสไลด์แถลงสถานการณ์โควิด-19 จาก ศบค.
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/565150368436625


จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 18 พ.ค. 2565)
รวม 135,893,448 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ยอดฉีดทั่วประเทศ 167,872 โดส

เข็มที่ 1 : 16,407 ราย
เข็มที่ 2 : 59,169 ราย
เข็มที่ 3 : 92,296 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,546,351 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 52,043,533 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 27,303,564 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC
https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/565134735104855


ประชาชนเสี่ยงหรือติดโควิด สามารถไปเลือกตั้งได้หรือไม่?

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/565118225106506


ซื้อของที่ตลาดอย่างไร ไม่เสี่ยงโควิด

- วางแผนการซื้อ เพื่อลดระยะเวลาการอยู่ในตลาด
- ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าตลาด และลงทะเบียน ณ จุดให้บริการ
- งดรวมกลุ่มซื้อสินค้า และงดกินอาหารร่วมกัน
- ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดการสัมผัส
- ปฏิบัติตามมาตรการของตลาดอย่างเคร่งครัด

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/565126638438998


วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด-19 ได้
แนะนำให้ฉีดที่แขนคนละข้าง

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/565121395106189


รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 จำนวน 42 ราย
แหล่งข้อมูล : กระทรวงสาธารณสุข
https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/565154988436163


ฟรี!! ทุกวันศุกร์ ฉีดวัคซีนโควิด
สำหรับเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป
69 ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั่ว กทม.
จองผ่านแอปฯ QueQ
ขั้นตอนการจองคิวฉีดวัคซีน
1. สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดาวน์โหลดแอปฯ QueQ
2. เลือกศูนย์ฉีดวัคซีน กทม.
3. เลือกศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
4. กรอกข้อมูล
5. เลือกวันและเวลาที่ต้องการจอง กดยืนยัน
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

ที่มา : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/565184175099911


มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัย
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว้นระยะให้ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

ที่มา : สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/565126035105725


[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
กทม. กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 การปฏิบัติงานวันดังกล่าว มีการใช้วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด กทม. รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งมีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงให้โรงเรียนสังกัด กทม. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและทำความสะอาดอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้ปลอดเชื้อและปลอดภัยก่อนการจัดการเรียนการสอนปกติ และให้ปิดโรงเรียนสังกัด กทม. ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยจัดการสอนชดเชยภายหลัง

ที่มา : สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/565221538429508สำหรับชาวเชียงใหม่
สามารถขอหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วัคซีนพาสปอร์ต) ได้ที่คลินิกพิเศษเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=320469000232097&id=100068069971811


ศบค. ประชุมพรุ่งนี้ เตรียมผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น หลังสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น ขณะที่ สธ.ประเมินอาจลดระดับเตือนภัยเหลือระดับ 2 ปลายเดือน พ.ค.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุม ศบค. ครั้งที่ 8/2565 ในวันพรุ่งนี้ (20 พ.ค.65) โดยที่ประชุม ศบค.เตรียมพิจารณาในประเด็นต่างๆ ทั้งการเตรียมผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมเพิ่มเติม ภายหลังสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย และมีแนวโน้มดีขึ้น ยอดผู้ติดเชื้อลดลง อัตราการเสียชีวิตน้อยลง รวมทั้งอาจมีการพิจารณาปรับพื้นที่สีใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข ประเมินว่า ภายในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ สถานการณ์โควิด-19 ของไทยจะเข้าสู่ระยะโรคลดลง และอาจพิจารณาลดระดับการแจ้งเตือนภัยจากระดับ 3 เป็นระดับ 2

อย่างไรก็ตาม นายกฯ ย้ำถึงความจำเป็นที่ยังจะต้องมีมาตรการที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือให้กลุ่ม 608 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/posts/373180214844322


เปิด 2 มาตรการ เตรียมพร้อม!! เข้าสู่ ระยะหลังการระบาดโควิด-19

ในช่วงระยะหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ กระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำการสื่อสารมาตรการป้องกันและควบคุมโรคด้วย 2 มาตรการหลัก คือ “2 U” และ “3 พอ” เป็นแนวทางให้ประชาชนปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ มีภูมิคุ้มกันโรคเพียงพอ และช่วยลดความรุนแรงหากมีการติดเชื้อ
https://www.facebook.com/NBT2HDTV/posts/7746816405336002
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่