กองทัพออร์โธดอกซ์รัสเซีย

ศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย:  นักบุญเป็นองค์อุปถัมป์หน่วยรบต่างๆ

Michael the Archangel: ทหาร; พลร่ม; ตำรวจ (รวมถึงตำรวจ MVD และตำรวจทหาร) ผู้พิทักษ์สวรรค์แห่งดินแดนรัสเซีย


บาร์บารา: เจ้าหน้าที่ขีปนาวุธรวมทั้งของกองกำลังขีปนาวุธยุทธศาสตร์, กองกำลังขีปนาวุธและปืนใหญ่และกองกำลังป้องกันทางอากาศของกองกำลังภาคพื้นดิน, การป้องกันทางอากาศของกองทัพอากาศ, กองกำลังอวกาศรัสเซียและกองกำลังป้องกันการบินและอวกาศของรัสเซีย

Saint Alexander Nevskiy: ทหารปกป้องดินแดนรัสเซีย, ดินแดนแห่งชาติของรัสเซีย, Spetsnaz

Saint Dmitry Donskoy: ทหารภายใต้ Tank Troops และหน่วยปืนไรเฟิลที่ใช้เครื่องยนต์ทั้งหมด (ไม่มีตราหน่วยหลัก)

นักบุญจอร์จ: ทหารและทุกคนปกป้องชาติและนักบุญอุปถัมภ์ของเมืองมอสโก ผู้ร่วมอุปถัมภ์ของทหารม้าและกองทหารรถถัง
นักบุญ Aleksandr Peresvet และ Andrey Oslyabya: นักบวชผู้ศักดิ์สิทธิ์ Radonezhskiy
นักบุญนิกิตานักรบ (Vesoron): ทหารออร์โธดอกซ์
นักบุญบอริสและเกลบ เจ้าชายออร์โธดอกซ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งรัสเซีย: ทหาร

นักบุญจอห์นนักรบ: ทหาร

Saint Merkuriy แห่ง Smolensk นักรบผู้พลีชีพ: ทหาร

Saint Evgeniy Sevastiyskiy นักรบผู้พลีชีพ: ทหาร

เจ้าชายวลาดิเมียร์: นักบุญอุปถัมภ์ของดินแดนแห่งชาติรัสเซีย

Saint Iliya Muromets: ผู้อุปถัมภ์บริการชายแดนของ Federal Security Service ของสหพันธรัฐรัสเซีย

Saint Feodor Stratilat: ทหารออร์โธดอกซ์

นักบุญเอลียาห์ผู้เผยพระวจนะ: กองทัพอากาศรัสเซีย

Saint Feodor Ushakov: กองทัพเรือรวมถึงเรือดำน้ำนิวเคลียร์

เซนต์แอนดรูว์: กองทัพเรือรัสเซีย (ผู้อุปถัมภ์หลัก)

ศาสดาผู้ศักดิ์สิทธิ์อิสยาห์: กองกำลังทางอากาศของรัสเซีย

นักบุญเซราฟิมแห่งซารอฟ: ผู้เชี่ยวชาญหัวรบนิวเคลียร์ (GUMO ที่ 12)

นักบุญมาร์ตินแห่งทูรา: ทหารม้าและกองทหารรถถัง
----------------------------------The End ---------------------------------------
ปิดท้ายครับ
Молитвы о России  
На Отчи́зну на́шу, Росси́ю, изле́й благода́ть Твою́, Бо́же! Да соединя́тся все́ наро́ды, ее населяющие, в одну́ семью, Тебя́, Отца́ Небесного, единомы́сленно исповедающую, всю́ жи́знь свою́ единоду́шно по ве́ре устроя́ющую, да бу́дет еди́но ста́до и еди́ный Па́стырь, да бу́дет хле́б насу́щный и духо́вный для все́х без изъя́тия. Да бу́дет ми́р и любо́вь между́ все́ми и да бу́дут безси́льны ко́зни враго́в вну́тренних и вне́шних, злы́х се́ятелей пле́вел на ни́ве Твое́й, писа́нием, сло́вом или́ де́лом вносящих шаткость в умы́, го́речь в се́рдца, собла́зн, раздор и вся́кую скве́рну в жи́знь.
Пошли́, Го́споди, де́лателей до́брых на ру́сскую ни́ву Твою́, да огласят они́ ее глаголами пра́вды Твое́й, да просветя́т ее приме́ром жи́зни по ве́ре. Пошли́, Го́споди, наро́ду чуткость се́рдца, да разуме́ет о́н святы́е ре́чи избра́нников Твои́х, да разуме́ет о́н святу́ю во́лю Твою́ и неизме́нно и с ра́достию твори́т ее, да бу́дет Ру́сь вои́стину свя́та, да соедини́тся она́ единомы́сленно и единоду́шно в одно́ вели́кое Бра́тство Христо́во, мы́слию, сло́вом и де́лом ве́рное Бо́гу и Христу́ Его́. Да бу́дет Ру́сь на́ша по́длинно церко́вной державой, во все́х дела́х свои́х руководствующейся уче́нием правосла́вной Це́ркви.
Го́споди, Влады́ко ми́ра! Посети́ страну́ на́шу благода́тию Свое́ю, да облече́тся она́ свя́тостию, я́ко ри́зою, и да бу́дут сы́ны ее во смире́нии свое́м досто́йны оде́жды брачной, в не́йже вни́ти надлежи́т в черто́г Ца́рствия Твоего́. Ами́нь.

บนภูมิลำเนาของเรา รัสเซีย โปรดเทพระคุณออกไป ข้าแต่พระเจ้า! ขอให้ทุกคนที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวเดียวกัน พระองค์พระบิดาบนสวรรค์ ทรงสารภาพด้วยใจเดียว จัดทั้งชีวิตด้วยความสามัคคีตามความเชื่อ ขอให้มีฝูงเดียวและผู้เลี้ยงเพียงคนเดียว ขอให้มีขนมปังประจำวันและจิตวิญญาณ สำหรับทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น ขอให้มีความสงบสุขและความรักในหมู่ทุกคนและขอให้ศัตรูภายในและภายนอกผู้หว่านพืชชั่วร้ายในทุ่งของคุณโดยการเขียนคำพูดหรือการกระทำนำความไม่มั่นคงมาสู่จิตใจความขมขื่นในหัวใจการล่อลวงความบาดหมางกันและทั้งหมด ชนิดของสิ่งสกปรก
ขอทรงส่งท่านผู้ทำงานดีไปยังทุ่งรัสเซียของพระองค์ ขอให้พวกเขาออกเสียงด้วยถ้อยคำแห่งความชอบธรรมของพระองค์ ขอให้พวกเขาตรัสรู้ด้วยตัวอย่างแห่งชีวิตโดยความเชื่อ ข้าพเจ้าขอส่งใจความวิริยะของศาล ขอให้ท่านหมายความถึงความศักดิ์สิทธิ์ของฉากที่ท่านเลือก ขอให้ท่านเข้าใจความศักดิ์สิทธิ์ อึดอัด อึดอัด และด้วยระยะ ขอให้เขาสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวและรวมเป็นหนึ่งเดียว ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกัน สัตย์ซื่อในวาจาและการกระทำต่อพระเจ้าและพระคริสต์ของพระองค์ ขอให้มาตุภูมิของเราเป็นพลังของนักบวชอย่างแท้จริง นำทางในทุกเรื่องโดยคำสอนของโบสถ์ออร์โธดอกซ์
พระเจ้า พระเจ้าแห่งโลก! เสด็จเยือนประเทศของเราด้วยพระคุณของพระองค์ ขอทรงนุ่งห่มด้วยความบริสุทธิ์เหมือนเสื้อคลุม และขอให้บุตรในความนอบน้อมถ่อมตนควรค่าแก่ชุดแต่งงาน ซึ่งพวกเขาจะต้องเข้าไปในห้องแห่งอาณาจักรของพระองค์ อาเมน
-------------------------------------------------------------------------------
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่