พยากรณ์ 12 ราศี เดือนกุมภาพันธ์ 2565 Part I By โหรเจมส์ พยากรณ์พยากรณ์ 12 ราศี Part I (เมษ พฤษภ เมถุน กรกฎ สิงห์ กันย์)

ราศีเมษ (สำหรับคนที่มี ลัคนาอยู่ราศีเมษ หรือ คนที่เกิดในช่วง 13 เม.ย.- 13 พ.ค.)

สำหรับดวงชะตาของชาวราศีเมษ ในที่ผ่านมาดาวอังคาร(๓)เป็นดาวประจำตัวของชาวราศีเมษ โคจรเข้าสู่ราศีธนูในเรือนศุภะ(เป้าหมาย/ความสำเร็จ) ส่งผลให้ชาวราศีเมษมุ่งเน้นในการหาโอกาส มีเป้าหมายใหม่ รวมถึงแนวคิดในการวางแผนอนาคตของตนต่างๆ มีการคุยติดต่อเจรจาในเรื่องของการงาน และ การลงทุน ตลอดจนถึงการที่จะมีหุ้นส่วนในการทำงานเช่นเดียวกัน แต่ยังส่งผลในทิศทางของตนไม่ชัดเจน ยังติดปัญหามีความล่าช้า หลังวันที่ 26 ก.พ. ดาวอังคาร(๓) จะโคจรเข้าสู่ราศีมังกรในเรือนการงาน มีตำแหน่งมหาอุจน์(สูงสุด) สัมพันธ์กับดาวศุกร์(๖)ที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนปัตนิ(หุ้นส่วน/คนรัก/คู่ค้า) เข้าเกณฑ์ในทางทฤษฎีโหราศาสตร์ “อุดมเกณฑ์” ดังโครงว่าไว้

“ปัศวะมีพระเคราะห์ ภุมม์ศุกร์เกาะพระจันทร์สูรย์
เรือนดีทวีคูณ กัมมะกูลอริเขา”

ส่งผลให้ตนเองมีจุดแข็งในเรื่องของการงานอย่างชัดเจน มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของรายได้ การลงทุน การเกื้อกูลต่างๆ จะลุยงานมากขึ้น มีความรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นอย่างมาก

การงาน ในช่วงเดือนที่ผ่านมาดาวพุธ(๔)เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ เจรจา เอกสารสัญญาต่างๆ มีการโคจรวิปริต เดินหน้า-ถอยหลัง ส่งผลให้การติดต่อต่างๆ เกิดความคลาดเคลื่อน มีความล่าช้า คนที่สมัครงานจะยังไม่ได้คำตอบ หรือ โดนเลื่อน การประสานงานต่างๆไม่มีความต่อเนื่อง หลังวันที่ 26 ม.ค. จึงจะเริ่มกลับมาเป็นปกติในทิศทางที่ควรจะเป็นไป วันที่ 10 ก.พ. ดาวพุธ(๔)โคจรเสริต เดินหน้าอย่างรวดเร็วในเรือนการงานที่ราศีมังกร สัมพันธ์กับดาวเสาร์(๗) ที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานและเป็นดาวคู่สมพล จะส่งผลให้มีจังหวะที่เด่นชัดในการติดต่อต่างๆ ในเรื่องของการงาน และมีความสำเร็จ คนที่มองหางานจะพอมีข่าวดีในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกัน ในจุดสำคัญ ดาวอาทิตย์(๑)เป็นดาวที่มาจากเรือนปุตตะ(โครงการ/โปรเจค/บริวาร) โคจรเข้าสู่ราศีกุมภ์ในเรือนลาภะ สัมพันธ์กับดาวพฤหัสบดี(๕)ในวันที่ 13 ก.พ. เป็นดาวคู่มิตร จึงส่งผลให้โปรเจค โครงการต่างๆ มีคนให้การสนับสนุน มีช่องทางต่างๆที่ทำแล้วมีผลลัพธ์สำเร็จผล ได้บริวารลูกน้องเกื้อกูลเช่นเดียวกัน ดังนั้นเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่ชาวราศีเมษมีสัญญาณของความรุ่งเรือง และ เตรียมพร้อมในการเปลี่ยนแปลงในรอบ 18 ปี ในช่วงหลังดาวราหู(๘)ทับชะตาในวันที่ 30 มี.ค. 2565

การเงิน ดาวศุกร์(๖)เป็นดาวเจ้าเรือนการเงิน โคจรวิปริต เดินหน้า-ถอยหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 7 ก.พ. ส่งผลให้สภาพการเงินไม่คล่องตัว มีรายจ่ายมาก รายรับเข้ามาไม่ทัน หรือ จวนตัว และ จังหวะของดาวราหู(๘)ยังค้นทรัพย์ในดวงชะตาอยู่ปัจจุบัน มีผลให้เสมือนมีเงาติดตามตัวในเรื่องการเงิน หามาได้แต่ยังไม่เหลือ หรือ หาได้แล้วยังต้องจ่ายออกไปมาก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะเริ่มมีความคล่องตัวมากขึ้น คนที่จะลงทุนจะมีความต่อเนื่องในการลงทุนเช่นกัน ถือว่าจังหวะการเงินเริ่มที่จะดีขึ้นในช่วงเวลานี้
ความรัก ดาวศุกร์(๖)เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิ(คนรัก/หุ้นส่วน) โคจรเข้าสู่ราศีมังกรในเรือนการงาน เป็นอุดมเกณฑ์กับดวงชะตา หลังวันที่ 7 ก.พ. เป็นต้นไป มีตำแหน่งเทวีโชค จะส่งผลไปในทิศทางที่ดี และ มีจุดที่เกิดปัญหาเช่นกันจากการโคจรสัมพันธ์กับดาวเสาร์(๗)ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกัน

คนที่มีคนรักหรือครอบครัว จะได้คนรักมาส่งเสริมในเรื่องของการงาน หรือ ช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆ แต่จะเป็นช่วงที่จะเปราะบางทะเลาะกันได้ง่าย โดยเฉพาะเรื่องของการเงิน และ ความคิดเห็นที่จะขัดกันในเรื่องของการงาน ต้องมีความเข้าใจกันและให้รู้ว่าจังหวะนี้คนรักและเรามีความหวังในอนาคตร่วมกัน จะต้องมีบ้างที่กระทบกันบ้างเป็นธรรมดาของชีวิตคู่
คนโสด จะมีคนเข้ามาสัมพันธ์กับเรื่องของการงาน การติดต่องาน และ การร่วมงานกัน จะเป็นช่วงที่ตนนั้นมีเสน่ห์ มีโอกาสในการพันฒนาความสัมพันธ์กับคนที่เข้ามาข้องเกี่ยวในเรื่องของงานในเวลานี้ แต่ต้องระวังผลกระทบในเรื่องของการงานเช่นกัน ยังไม่ควรเปิดเผยความสัมพันธ์อย่าโจ่งแจ้งในที่ทำงานเดียวกัน

*ในเดือนนี้หลังวันที่ 20 ก.พ. ดาวเกตุ(๙)จะโคจรเข้าทับดวงชะตา สัมพันธ์กับดาวมฤตยู(0) จะส่งผลให้ตนเองฟุ้งซ่านได้ง่าย ระวังการเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทสมอง ความเครียด มีโอกาสได้เดินทาง หรือ เกี่ยวพันธ์กับเรื่องของความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เวลานี้หาโอกาสทำบุญต่างๆ หรือ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวบูชาจะเป็นกำลังหนุนนำให้สิ่งที่ดีนั้นยิ่งดีขึ้นไปทวีคูณกับชะตาของตน ขอให้โชคดีครับ

ราศีพฤษภ (สำหรับคนที่มี ลัคนาอยู่ราศีพฤษภ หรือ คนที่เกิดในช่วง 14 พ.ค.- 14 มิ.ย.)

สำหรับดวงชะตาของชาวราศีพฤษภ ในช่วงจังหวะการโคจรของดาวศุกร์(๖)ที่เป็นดาวประจำตัวของตนเอง โคจรวิปริต เดินหน้า – ถอยหลัง ในช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 7 ก.พ. ส่งผลให้ตนเองนั้นอยู่ในสภาพที่หมดกำลัง หมดไฟ เหน็ดเหนื่อยกับภาระหน้าที่การงานและภาระต่างๆเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการติดต่อประสานงาน และ ค่าตอบแทนต่างๆที่ยังไม่ได้ข้อสรุป หรือยังคลาดเคลื่อนโดนเลื่อนเวลาออกไปจากอิทธิพลของดาวพุธ(๔)ที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและแทนเรื่องของโปรเจคโครงการต่างๆ และ ความคาดหวังต่างๆที่ยังไม่ชัดเจน อ่านถึงตรงนี้อย่าพึ่งหมดกำลังใจ เพราะจากนี้ไปจะดีขึ้น จดจำไว้ว่าปีนี้เป็นปีของการเก็บเกี่ยวของตน จากจังหวะโอกาสต่างๆของดาวใหญ่ที่จะยกย้ายราศีในช่วงต้นปีนี้

การงาน จะเริ่มมีความต่อเนื่องจากการติดต่อต่างๆ ในวันที่ 10 ก.พ. ดาวพุธ(๔)จะโคจรเสริตเดินหน้าอย่างมีกำลังสัมพันธ์กับดาวเสาร์(๗) เป็นดาวคู่สมพลกันในราศีมังกร เรือนศุภะ(เป้าหมาย/ความสำเร็จ) จะมีสัญญาณข่าวดีในการติดต่องานต่างๆมากขึ้น คนที่จะทำการใหญ่ หรือ มีผลประโยชน์ร่วมกับคนอื่นในทางธุรกิจ หรือ ในส่วนของค่าตอบแทนการงานจะมีความชัดเจนมากขึ้น มีโอกาสที่ดีจากการโคจรของดาวอาทิตย์(๑) ไปให้ความสว่างในเรือนการงาน สัมพันธ์กับดาวพฤหัสบดี(๕) เป็นดาวคู่มิตร ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. เป็นต้นไปโดยประมาณ 1 เดือน อิทธิพลที่ได้รับผลจะเป็นไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของคนให้การสนับสนุน จากทางบ้าน ครอบครัว หรือ มีโอกาสเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการงาน มีความไว้วางใจจากผู้ใหญ่เจ้านายในความสามารถของตน จะเป็นจังหวะที่ดีมีความรุ่งเรือง แต่ต้องแลกกับการที่ตนนั้นจะต้องมีภาระความรับผิดชอบที่มากขึ้นเช่นเดียวกัน คนที่มองหางานจะมีข่าวดีในเรื่องนี้ การค้าขายมีความคล่องตัว

การเงิน ดาวพุธ(๔)เป็นดาวเจ้าเรือนการเงิน โคจรวิปริต เดินหน้า- ถอยหลัง ในช่วงเดือน มกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้การเงินอยู่ในสภาพที่ยังไม่คล่องตัว และ มีรายจ่ายสูงใช้จ่ายไปอย่างรวดเร็ว หลังจากวันที่ 10 ก.พ. เป็นต้นไปการเงินจะอยู่ในช่วงที่ดีขึ้น มีความคล่องตัวมากเช่นกัน ภาระต่างๆยังไม่ต้องไปกังวล มีโอกาสในการขยับขยายสถานที่ประกอบการ หรือ การซื้อบ้าน-รถ ในช่วงนี้เช่นกัน หากจะเสี่ยงโชคต้องไปมองเลขบ้าน-รถ ของตนเองจะพอมีโชคประปราย

ความรัก ดาวอังคาร(๓)เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิ(คนรัก) โคจรสัมพันธ์กับดาวราหู(๘)ตั้งแต่ช่วง 4 ธ.ค. 2564 – 16 ม.ค. 2565 จะส่งผลให้เกิดปัญหาเชิงชู้สาว “อังคารราหู ครูท่านทัก มักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขา” ทำให้มีเกณฑ์ที่ตนนั้นจะมีปัญหา เรานอกใจ หรือ แฟนนอกใน และ การมีคนมีเจ้าของมายุ่งสัมพันธ์ หลังวันที่ 16 ม.ค. – 26 ก.พ. ดาวอังคาร(๓)จะโคจรเป็นมรณะกับชะตา หากคนที่ไม่ใช่ย่อมต้องจบความสัมพันธ์กันไป เรื่องแบบนี้ไม่ควรฝืนยื้อจะทำให้ตนเป็นทุกข์ในเคราะห์รักของตน

คนที่มีคนรักหรือครอบครัว จะเป็นช่วงที่ห่างเหินกัน เบื่อหน่ายกันได้ง่าย แต่หากช่วยกันคิดวางแผนต่อยอดในอนาคต และ การงานจะเป็นช่วงที่ดีสำหรับความรุ่งเรืองที่จะส่งเสริมกัน แต่เวลานี้จะทะเลาะกันได้ง่ายต้องปรับความเข้าใจกัน

คนโสด แนะนำยังไม่ควรเปิดโอกาสให้ใคร หรือ ยังไม่ควรชัดเจนและเริ่มต้นใหม่กับใคร ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีในด้านความรัก หากที่เข้ามาสัมพันธ์กับงานของตนสามารถคบหากันแบบเพื่อนร่วมงานไปก่อน จะดีกับเราในด้านการงานอย่างดี แต่ในความสัมพันธ์ความรักไม่ควรรีบร้อน เวลานี้มีแต่ของเทียม ยังไม่ใช่ทองแท้ที่ควรเก็บ

*ในช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. ต้องระวังการป่วยเจ็บ และ อุบัติเหตุ แนะนำให้ใช้ชีวิตไม่ประมาทและหาโอกาสไปสร้างบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์ หรือ ไปบริจาคเลือด เคราะห์ร้ายนั้นย่อมกลายเป็นเบาในช่วงนี้

ราศีเมถุน (สำหรับคนที่มี ลัคนาอยู่ราศีเมถุน หรือ คนที่เกิดในช่วง 15 มิ.ย. - 14 ก.ค.)

สำหรับดวงชะตาของชาวราศีเมถุน ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา จังหวะการโคจรของดาวพุธ(๔)เป็นดาวประจำตัวของตนโคจรวิปริต เดินหน้า-ถอยหลัง ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 26 ม.ค. ส่งผลให้ตนเองมีสภาวะหมดกำลัง หมดไฟ มึนงง หลงลืมได้ง่าย การติดต่อเจรจาต่างๆมีผลกระทบทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนล่าช้า หลังช่วงวันดังกล่าวไปแล้วจะกลับมาเป็นปกติ คนที่คิดวางแผนในการย้ายเปลี่ยนงาน หรือ สถานที่ประกอบการ และ บ้านที่อยู่จะเริ่มมีการเดินหน้าต่อในเรื่องนี้ และ ในเดือนกุมภาพันธ์จะเริ่มมีทิศทางสัญญาณที่ดีในการเปลี่ยนแปลงด้านการงานและโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาสัมพันธ์ รวมถึงการเดินทางในช่วงนี้จะมีผลดีในโอกาสต่างๆเช่นเดียวกัน ที่จะได้มิตรใหม่ หรือ คนที่จะมาให้การสนับสนุนเกื้อกูล

การงาน ดาวอาทิตย์(๑)เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะ โคจรเข้าสู่ราศีกุมภ์ในเรือนศุภะ(เป้าหมาย/ความสำเร็จ) สัมพันธ์กับดาวพฤหัสบดี(๕) เป็นดาวคู่มิตรกัน ส่งผลให้เกิดการสนับสนุนจากเพื่อน คนใกล้ตัว หรือ ผู้ใหญ่เจ้านาย ที่จะส่งผลดีในเรื่องของการงาน ดาวอาทิตย์(๑)ไปให้ความสว่างในเรื่องของเป้าหมายของตน ย่อมมีทิศทางที่ดีในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. – 16 มี.ค. คนที่มองหางานจะมีโอกาสในการย้ายเปลี่ยนงาน คนที่จะทำธุรกิจจะได้มิตรมาช่วยเหลือ แต่ในความสำเร็จด้านการงานจะยังไม่ได้เต็มที่นัก แต่ถ้าดูในระยะยาวย่อมมีผลที่ดีอย่างชัดเจน เวลานี้ให้คิดว่าตนกำลังปลูกข้าว รอฝนตก และ ค่อยเก็บเกี่ยวในเวลาที่เหมาะสม ในช่วงที่จะมีการยกย้ายของดาวใหญ่ในช่วงเดือนเมษายน ตอนนี้หากจะศึกษาหาความรู้และวางแผนให้ดีการงานปีนี้จะรุ่งเรือง ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนของการเห็นโอกาส และ ลงมือทำในเดือนถัดไป การงานเวลานี้ยังดีแต่ไม่สุด ค่อยๆดูโอกาสที่เข้ามาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ

การเงิน ในช่วงเดือนนี้จะมีรายจ่ายมากเกี่ยวกับภาระเรื่องของ ครอบครัว บ้าน / รถ และ การลงทุนต่างๆ ซึ่งไม่ต้องเป็นกังวล ยังอยู่ในสภาพที่ไปได้เรื่อยๆ แค่รายจ่ายจะมาในเดือนนี้ ตนเองและคนในครอบครัวต้องระวังอุบัติเหตุ และ การป่วยเจ็บเช่นกัน ในช่วงที่ดาวประจำตัวนั้นโคจรเป็นมรณะกับดวงชะตา และ มุมของดาวอังคาร(๓)ที่โคจรเป็นมรณะสัมพันธ์กับดาวเสาร์(๗) การเดินทางไกลช่วงนี้ต้องระวังไม่ควรประสาท โชคลาภยังไม่มีไม่ต้องไปเสี่ยงให้สิ้นเปลืองในช่วงนี้

ความรัก คนที่มีคนรักหรือครอบครัว จะมีการวางแผนร่วมกันในภาระต่างๆ และ เรื่องของการงาน จะมีทิศทางที่ดีในระยะยาว คนรักจะช่วยเหลือเกื้อกูล ในช่วงนี้จะทะเลาะกันได้ง่าย หรือ ต้องห่างไกลกันเป็นบางช่วง ความสัมพันธ์ต้องมีความเข้าใจและเอาใจใส่กันให้มากขึ้น คนโสด เวลานี้จะเจอคนรักจากการเดินทางไกล หรือ เพื่อนในสังคมและเพื่อร่วมงานที่จะเข้ามาสัมพันธ์ด้วยแต่ยังไม่ถูกใจ แนะนำมุ่งเน้นในส่วนของการงานเป็นหลัก หากที่เข้ามานั้นจะมาช่วยและสนับสนุนงาน ให้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกันไว้แต่ยังไม่ควรพัฒนาความสัมพันธ์ ให้คิดในมุมของผลประโยชน์ในเรื่องของการงานเป็นหลัก

*หากคนที่จะป่วยเจ็บ หรือ ครอบครัวที่ป่วยเจ็บ แนะนำให้หาโอกาสไปไหว้หรือบูชา หมอชีวกโกมารภัจจ์ จะเป็นมงคลให้เจอหมอดี ยาดีในการรักษา หรือ ขอพรให้เป็นมงคล โรคเวรโรคกรรม ก็ขอให้มลายหายสิ้นด้วยบารมีของหมอชีวกโกมารภัจจ์ แนะนำให้ช่วงนี้ทำบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์ หรือ ทำสังฆทาน จะเป็นกำลังหนุนนำให้เคราะห์ร้ายเป็นเบาทุเลาลงในช่วงนี้ ขอให้โชคดีครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่