เผยแล้ว! ไทม์ไลน์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี จากกระทรวงศึกษาธิการ

เรียกว่าไขข้อข้องใจให้กับผู้ปกครองของนักเรียนอายุ 5 ไปจนไม่เกินอายุ 12 ปี สำหรับเรื่องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นอย่างมาก หลังจากที่ทาง กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกมาเผยถึงแผนงาน และไทม์ไลน์การฉีดวัคซีนให้เหล่าผู้ปกครองให้หายข้องใจกันเป็นที่เรียบร้อย

โดยทาง กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยข้อมูลออกมาผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ตารางเวลาการเตรียมความพร้อมข้อมูลการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี

12-14 ม.ค. 65

- 01 ศธ.แจ้งสถานศึกษาจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน (แยกรายจังหวัด/อำเภอ) (1) ระดับอนุบาล อ.1 - อ.3 (2) ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6 จำแนกกลุ่มที่อายุเกิน 5 ปีขึ้นไปถึงอายุไม่เกิน 12 ปี (11 ปี 11 เดือน 29 วัน)
- 02 สถานศึกษาสำรวจจัดทำบัญชีรายชื่อครูและบุคลากรแยกเป็นกลุ่มที่ยังต้องฉีดวัคซีน ให้ครบ 2 เข็มและกลุ่มที่ต้องการเข็มที่ 3 (Booster Dose)
- 03 สธ. กำหนด (1) แบบฟอร์มยินยอมฉีดวัคซีน (2) ลักษณะข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนฉีด วัคซีน (เลข 13 หลัก /ชื่อ-นามสกุล /วันเดือนปีเกิด /โทรศัพท์)

12-17 ม.ค. 65

- 04 ศธ. และ สธ. จัดทำคลิป 3+3 นาที สื่อสารสาธารณะ สร้างความเข้าใจข้อดี-ข้อเสีย การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี (Presenter: ศ.นพ.อุดมฯ ศ.นพ.ประสิทธิ์ฯ รศ.นพ.ทวีฯ รศ.พญ.กุลกัลยาฯ นพ.สราวุฒิฯ) และเผยแพร่ในสื่อต่างๆ

17-20 ม.ค. 65

- 05 สธ.ส่งแบบฟอร์มตามข้อ 3 และ ศร.นำส่งแก่สถานศึกษาต่าง ๆ
- 06 ศธ. และ สธ. จัดประชุมออนไลน์กับสถานศึกษาในสังกัดซักซ้อมเตรียมการสื่อสารข้อมูล แก่ผู้ปกครองและชุมชน (1 - 3 ครั้ง)

17-24 ม.ค. 65
- 07 สถานศึกษาเริ่มจัดประชุมสื่อสารข้อมูลสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครอง เพื่ออนุญาต/ยินยอมให้นักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ช่วง 17 - 24 ม.ค. 65)
- 08 สถานศึกษาจัดทำรายชื่อและจำนวนนักเรียนตามข้อ 1 (1) (2) (3) แล้วเสร็จ

21-25 ม.ค. 65
- 09 สถานศึกษาจัดประชุมหารือเพื่อรับการแจ้งความประสงค์จากผู้ปกครอง ให้นักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน

25-26 ม.ค. 65
- 10 สถานศึกษานำส่งรายชื่อและจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนให้แก่ ผอ.สพป.หรือ ศรจ. และนำส่งบัญชีรายชื่อครูและบุคลากรที่ต้องการฉีดวัคซีนเพิ่ม

27-28 ม.ค. 65
- 11 ศรจ. ประชุมร่วม ผอ.สพป. และหน่วยงานการศึกษาอื่นในจังหวัด สอบทานสรุปข้อมูลนักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน แล้วนำรายชื่อส่งต่อสาธารณสุขจังหวัด

29 ม.ค. 65
- 12 สรจ. ประชุมวางแผนการรับวัคซีนและกำหนดการกระจายจุดฉีดวัคซีนรายวัน แต่ละพื้นที่ (School based) และวิธีการบันทึกข้อมูล

30-31 ม.ค. 65
- 13 สรจ.จัดประชุมร่วม ศรจ. ผอ.สพป. และ ผอ.สถานศึกษาในจังหวัด แจ้งแผนกำหนดการฉีดวัคซีนให้นักเรียน (สถานที่และจำนวนรายวัน) และกำหนดการฉีด วัคซีนแก่ครูและบุคลากรส่วนที่เหลือ

1 ก.พ. 65
- 14 เริ่มการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้นักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี

26 ก.พ. 65
- 15 เริ่มการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้นักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี

https://www.sanook.com/campus/1408376/
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่