มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย 2022

โดยในปี 2565 มีจำนวนสถาบันอุดมศึกษาของไทย ที่ได้รับการจัดอันดับจาก 10 สถาบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 28 แห่ง
จากคะแนนผลรวมของการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติอันดับมหาวิทยาลัย จาก 10 สถาบันชั้นนำที่ทั่วโลกนิยมอ้างอิงมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย ประจำปี 2022
อันดับ 1 (=) มหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดล) 45.62 คะแนน (2.28%)
อันดับ 2 (=) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬา) 43.51 คะแนน (2.18%)
อันดับ 3 (=) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) 31.03 คะแนน (1.55%)
อันดับ 4 (=) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 29.13 คะแนน (1.46%)
อันดับ 5 (+1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) 24.58 คะแนน (1.23%)
อันดับ 6 (-1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) 24.17 คะแนน (1.21%)
อันดับ 7 (=) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 20.49 คะแนน (1.02%)
อันดับ 8 (=) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 20.08 คะแนน (1%)
อันดับ 9 (=) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 19.41 คะแนน (0.97%)
อันดับ10 (=) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 13.43 คะแนน (0.67%)

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย เป็นการรับรองคุณภาพของสถาบัน มิใช่การรับรองคุณภาพของนักศึกษาได้โดยตรง

เป็นมุมมองของการจัดอันดับของต่างชาติที่มีต่อสถาบันในไทย ที่มีมาตรฐานคุณภาพและชื่อเสียงในระดับสากล

ARWU2021 : The Academic Ranking of World Universities (ARWU), Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China.
CWTS2021 : The Centrum voor Wetenschap en Technologische Studies (CWTS), Leiden University, Leiden, Netherlands.
CWUR21-22 : The Center for World University Rankings (CWUR), Ras Al Khaimah, United Arab Emirates.
NTU2021 : The Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities, National Taiwan University (NTU), Taipei, Taiwan.
QS2022 : The Quacquarelli Symonds Limited (QS), London, United Kingdom.
RUR2021 : The Round University Ranking (RUR) Agency, Moscow, Russia.
SIR2021 : The SCImago Institutions Rankings (SIR), Scimago Lab is a division of the SRG S.L. company,  LLIRIA, Spain.
THE2022 : THE World Universities Insights Limited, London, United Kingdom.
URAP21-22 : The URAP Research Laboratory, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
US2022 : The Best Global Universities ranking, U.S. News & World Report L.P., Washington, D.C., United States.

-เปลี่ยนสถิติอันดับมหาวิทยาลัยจาก Nature Index ของอังกฤษ เป็น National Taiwan University (NTU) Ranking ของไต้หวัน
-เกณฑ์การคิดคะแนน พิจารณาจากช่วงความห่างอันดับและจำนวนสถิติที่ติดอันดับ โดยอ้างอิงสถิติของ 10 สถาบัน จาก 9 ประเทศ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่