มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย 2021

โดยในปี 2021 มีจำนวนสถาบันอุดมศึกษาของไทย ที่ได้รับการจัดอันดับจาก 10 สถาบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 36 แห่ง
จากผลคะแนนรวมของการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติอันดับมหาวิทยาลัย จาก 10 สถาบันชั้นนำที่ทั่วโลกนิยมอ้างอิง

[b10 ]อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของไทย 2564

อันดับ 1 (=) มหาวิทยาลัยมหิดล : มหิดล 24.61 คะแนน (10.1%)
อันดับ 2 (=) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : จุฬาฯ 23.57 คะแนน (9.7%)
อันดับ 3 (=) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : มช. 19.98 คะแนน (8.2%)
อันดับ 4 (=) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ม.อ. 19.13 คะแนน (7.9%)
อันดับ 5 (=) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มก. 15.88 คะแนน (6.5%)
อันดับ 6 (=) มหาวิทยาลัยขอนแก่น : มข. 14.28 คะแนน (5.9%)
อันดับ 7 (=) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : มจธ. 13.29 คะแนน (5.5%)
อันดับ 8 (=) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : มธ. 13.24 คะแนน (5.4%)
อันดับ 9 (=) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : มทส. 11.29 คะแนน (4.6%)
อันดับ 10 (=) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : สจล. 8.89 คะแนน (3.7%)

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย เป็นการรับรองคุณภาพของสถานศึกษา มิใช่การรับรองคุณภาพของนักศึกษาได้โดยตรง


ARWU2020 : Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2020 | ShanghaiRanking Consultancy
CWTS2020 : Centre for Science and Technology Studies (CWTS) Leiden Ranking 2020 | Leiden University
CWUR20-21 : Center for World University Rankings (CWUR) 2020-2021 | The Center for World University Rankings
NI2020 : Nature Index (NI) Institution outputs 1 October 2019 - 30 September 2020 | Springer Nature Limited
QS2021 : Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings® 2021 | Quacquarelli Symonds Limited
RUR2020 :  Round University Ranking (RUR) World University Rankings 2020| RUR Rankings Agency
SIR2020 : Scimago Institutions Rankings (SIR) 2020 | SCImago LAB
THE2021 : The Times Higher Education (THE) World University Rankings 2021 | THE World Universities Insights Limited
URAP20-21 : University Ranking by Academic Performance (URAP) 2020-2021 World Ranking | Middle East Technical University
US2021 : 2021 Best Global Universities Rankings | U.S. News & World Report L.P.
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่