💛มาลาริน/รัฐวิสาหกิจส่งรายได้เข้ารัฐไตรมาสแรก 4.85 หมื่นล้าน เปิด 10 อันดับสูงสุด

เพี้ยนแคปเจอร์รัฐวิสาหกิจส่งรายได้เข้ารัฐไตรมาสแรก 4.85 หมื่นล้าน เปิด 10 อันดับสูงสุด
วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565, 19.30 น.สคร.จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 48,533 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 ของเป้าหมายทั้งปี

17 มกราคม 2565 นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) รวมทั้งสิ้นจำนวน 48,533 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการสะสมจำนวน 6,361 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของเป้าหมายการจัดเก็บในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 142,800 ล้านบาท

ทั้งนี้ เงินนำส่งรายได้แผ่นดินส่วนใหญ่มาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกอบกับเนื่องจากรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่หลายแห่งมีผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2564 ดีขึ้น จึงนำส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลปี 2564 สูงกว่าที่ประมาณการไว้ เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง และธนาคารออมสิน โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้
 
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 17,519 ล้านบาท
2. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 11,745 ล้านบาท
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 6,419 ล้านบาท
4. ธนาคารออมสิน 5,313 ล้านบาท
5. การไฟฟ้านครหลวง 2,587 ล้านบาท
6. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,374 ล้านบาท
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,345 ล้านบาท
8. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 700 ล้านบาท
9. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 309 ล้านบาท
10. การประปาส่วนภูมิภาค 124 ล้านบาท
11. อื่นๆ และกิจการฯ 98 ล้านบาท

ทั้งนี้ รวม 48,533 ล้านบาท โดยข้อมูลเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง โดย สคร. จัดเก็บ ไม่รวมเงินนำส่งรัฐประเภทอื่น เช่น ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆสำหรับในปีงบประมาณ 2565 จะเป็นการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากผลประกอบการในปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจ จึงมีความเป็นไปได้ที่ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจอาจยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ในระลอกที่ผ่านมา ซึ่ง สคร. จะได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยจะพิจารณาประกอบกับมาตรการของภาครัฐที่รัฐวิสาหกิจจะต้องเข้าไปดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การกำกับติดตามการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเสถียรภาพทางการคลังได้อย่างยั่งยืน

https://www.naewna.com/business/629311

เพี้ยนแข็งแรง รัฐวิสาหกิจยังคงเข้มแข็ง จัดเก็บรายได้เข้ารัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

ยินดีกับรัฐบาลลุงตู่ด้วยค่ะ...
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่