ส.ส.ฝ่ายค้านถามถึงคลิปเสียงคล้ายพระดัง

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเรื่องปัญหาความแตกแยกในหมู่คณะสงฆ์โดยไม่มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
            ทั้งนี้ นายนิยมได้ระบุในกระทู้ถามว่า ตามที่มีการนำคลิปเสียงการสนทนามาเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ทำให้เกิดมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในหมู่คณะสงฆ์และประชาชนโดยทั่วไป ส่งผลกระทบต่อองค์กรสงฆ์และเจ้าหน้าทีของรัฐ ทำให้เกิดความแตกแยกทั้งองคพยพและคณะสงฆ์และอาจมีขบวนการทำลายล้างพระภิกษุสงฆ์ในระดับต่างๆอยู่จริงๆ ทำนองข่มขู่คุกคามให้เกิดความหวาดเกรง โดยอ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นเครื่องมือกระทำการแบบรวบรัดขั้นตอนที่ถูกต้อง การกระทำเช่นนี้ ได้เคยเกิดขึ้นกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในพระอารามหลวงสร้างความสั่นคลอนร้าวฉานต่อพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มขบวนการที่กล่าวอ้างถึงนี้ได้กระทำการอย่างเปิดเผยในลักษณะเหิมเกริม ทำให้วงการพระพุทธศาสนาเกิดความปั่นป่วน และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขใดๆ จึงขอเรียนถามว่า
            ๑.นายกรัฐมนตรีทราบหรือไม่ว่า ได้เกิดกรณีดังกล่าวข้างต้นนี้เรื่อยมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมิได้รับการแก้ไขใดๆ เพราะเหตุใดจึงไม่มีการแก้ไข ทั้งๆที่ปัญหาดังกล่าวนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังที่ปรากฏในคลิปเสียงการสนทนา ตามที่ปรากฏทางสื่อออนไลน์ นายกรัฐมนตรีจะมีวิธีการอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นที่กระจ่างชัดต่อสาธารณชน ขอทราบรายละเอียด
            ๒.นายกรัฐมนตรีทราบหรือไม่ว่า กลุ่มขบวนการทำลายพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคลิปเสียงการสนทนาตามที่ปรากฏทางสื่อออนไลน์นั้นเป็นบุคคลใดบ้าง และหากทราบ สมควรจะต้องเปิดเผยรายชื่อบุคคลเหล่านั้นให้สาธารณชนได้ทราบด้วยหรือไม่ หากเปิดเผยไม่ได้เป็นเพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียด
            ๓.หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า รายชื่อบางรายตามคลิปเสียงดังกล่าวข้างต้น เป็นบุคคลที่มีตำแหน่งทางการเมือง นายกรัฐมนตรีจะแสดงความรับผิดชอบด้วยวิธีใด และจะมีวิธีการอย่างไรที่จะมิให้มีพฤติการณ์ดังที่ปรากฏในคลิปเสียงอีกต่อไป ขอทราบรายละเอียด
           ทั้งหมดนี้ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่