รบกวนสอบถามเกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาบาลี - สันสกฤต

รบกวนสอบถามเกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาบาลี - สันสกฤต ดังนี้ครับ

1. ภาษาบาลีนั้นในสยามมีผู้ศึกษามาช้านานแล้ว อยากทราบว่าในส่วนของภาษาสันสกฤต นอกจากพราหมณ์แล้ว การศึกษาภาษาสันสกฤตในสยามนั้นเริ่มต้นประมาณช่วงไหน ใช่ช่วงประมาณรัชกาลที่หกที่ทรงสนพระราชหฤทัยในวรรณคดีสันสกฤตหรือไม่ครับ
2. การศึกษาวิชาภาษาบาลีสำหรับผู้ที่เลือกเรียนสาขานี้เป็นวิชาเอกนั้น ถ้าเทียบกับพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาภาษาบาลีเป็นเปรียญธรรมระดับต่างๆ และฆราวาสที่เรียนบาลีศึกษาแล้วมีเนื้อหา ความเข้มข้นต่างกันมากน้อยเพียงใดครับ
3. นอกจากมหาวิทยาลัยสงฆ์สองแห่ง คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยแล้ว เท่าที่ทราบสาขานี้มีการเปิดเป็นวิชาเอกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากร (ที่นี่มีศูนย์สันสกฤตศึกษาด้วย) อยากทราบว่าปัจจุบันมีที่ไหนที่เปิดสอนเป็นวิชาเอก วิชาโท หรือวิชาเลือกบ้างครับ
4. ในแต่ละปีมีนิสิต นักศึกษาเลือกเรียนสาขานี้มากหรือน้อยเพียงใดครับ
5. หากจะศึกษาต่อสาขาวิชานี้ในต่างประเทศ นอกจากที่อินเดียและสหราชอาณาจักรแล้ว มีที่ประเทศไหนบ้าง และสถาบันไหนในต่างประเทศที่เด่นด้านนี้ครับ

รบกวนช่วยตอบด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ หากมีส่วนใดที่เข้าใจผิดหรือผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่