นิทานที่หลายคนรู้จัก Ver.จีน

ลองฟังนิทานที่ฟังมาตั้งแต่เด็ก แบบเวอร์ชั่นภาษาจีนกันดูบ้างค่ะ 

คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ
ลูกหมูสามตัว
三只小猪 (Sān zhī xiǎo zhū)
1
Yǒu sān zhī xiǎo zhū yǐjīng zhǎng dà,
有三只小猪已经长大,
มีลูกหมู3ตัว ซึ่งเติบใหญ่และ

yào dúlì shēnghuó le.
要独立生活了。
จะออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองแล้ว

Māmā zhǔfù tāmen 
妈妈嘱咐他们
แม่กำชับพวกเขาว่า

yídìng yào gài jiān jiēshi de fángzi.
一定要盖间结实的房子。
ต้องสร้างบ้านที่แข็งแรงนะ

2
Tāmen kànjiàn yǒu yì duī dàocǎo.
他们看见有一堆稻草。
พวกเขาเห็นฟางข้าวกองหนึ่ง 

Zhū lǎodà huā le sān gè xiǎoshí
猪老大花了三个小时
หมูพี่ใหญ่ ใช้เวลา3ชม.

jiù dā le yì jiān máocǎo wū.
就搭了一间茅草屋。
ก็สร้างบ้านมุงด้วยฟางเสร็จ1หลัง

3
Zhū lǎoèr zhǎo lái yìxiē mùcái,
猪老二找来一些木材,
หมูพี่รองหาไม้มาได้ส่วนหนึ่ง

hěn kuài yě gài hǎo le yì jiān 
很快也盖好了一间
เพียงไม่นานก็สร้างบ้าน

mùtou fángzi.
木头房子。
ด้วยไม้เสร็จ1หลัง

4
Zhǐyǒu zhū lǎosān zuì qínkuài.
只有猪老三最勤快。
มีเพียงหมูน้องเล็กที่ขยันที่สุด

Tā zhǎo lái le xǔduō zhuāntóu, 
它找来了许多砖头,
หาก้อนอิฐมามากมาย

huā le hěn cháng shíjiān zhōngyú jiànzào le
花了很长时间终于建造了
ใช้เวลานานมาก ในที่สุด ก็สร้าง

yí zuò jiēshi yòu piàoliang de fángzi.
一座结实又漂亮的房子。
บ้านที่ทั้งแข็งแรง และสวยงามเสร็จ 1หลัง

5
Yìtiān, yì zhī dà huī láng lái le.
一天,一只大灰狼来了。
วันหนึ่ง เจ้าหมาป่าตัวใหญ่มาแล้ว

Tā yì kǒuqì jiù chuī dào le
它一口气就吹倒了
มันแค่ออกแรงเป่าเพียงครั้งเดียว 

zhū lǎodà de máocǎo wū.
猪老大的茅草屋。
บ้านมุงด้วยฟางของพี่ใหญ่ก็พังลงมา

6
Xià dé zhū lǎodà pǎo dào
吓得猪老大跑到
หมูพี่ใหญ่ตกใจมาก 

zhū lǎoèr de fángzi lǐ.
猪老二的房子里。
รีบวิ่งไปบ้านหมูพี่รอง

Jiéguǒ dà huī láng yònglì yí zhuàng
结果大灰狼用力一撞
ปรากฏว่า เจ้าหมาป่า ออกแรงกระแทกเพียง1ที

yòu bǎ mùtou fángzi zhuàng dǎo le.
又把木头房子撞倒了。
บ้านไม้ก็พังลงมาแล้ว

7
Xiōngdì liǎ gǎnjǐn pǎo dào zhū lǎosān jiā lǐ.
兄弟俩赶紧跑到猪老三家里。
2พี่น้องรีบวิ่งมาที่บ้านของหมูน้องเล็ก

Dà huī láng yě zhuī dào le 
大灰狼也追到了
เจ้าหมาป่าก็วิ่งตามมา

zhū lǎo sān jiā ménkǒu,
猪老三家门口,
ถึงบ้านของหมูน้องเล็ก

tā chuī yě chuī bù dòng,
它吹也吹不动,
มันออกแรงเป่า แต่ก็ไม่พัง 
 
zhuàng yě zhuàng bù dǎo.
撞也撞不倒。
ชนก็ชนไม่ล้ม

8
Dà huī láng hái bù gānxīn.
大灰狼还不甘心。
เจ้าหมาป่ายังคงไม่ยอมแพ้

Tā kàn dào fángdǐng 
他看到房顶
มันมองเห็นที่หลังคา

yǒu yí gè dà yāncōng,
有一个大烟囱,
มีปล่องไฟอยู่

jiù pá dào fáng dǐng 
就爬到房顶
ก็เลยปีนขึ้นไปบนหลังคา

xiǎng cóng yāncōng lǐ zuān jìnqù.
想从烟囱里钻进去。
คิดจะมุดลงมาทางปล่องไฟ

9
Zhū lǎosān liánmáng
猪老三连忙
หมูน้องเล็กรีบ

ràng zhū lǎodà hé zhū lǎoèr
让猪老大和猪老二
ให้หมูพี่ใหญ่และพี่รอง

yìqǐ zài yāncōng xià. shāo le yí dà guō kāishuǐ
一起在烟囱下烧了一大锅开水。
ช่วยกันต้มน้ำหม้อใหญ่ อยู่ที่ใต้ปล่องไฟด้านล่าง

10
Jiéguǒ, è láng zuānjìn yāncōng,
结果,恶狼钻进烟囱,
ปรากฏว่า เจ้าหมาป่ามุดลงมาในปล่องไฟ

diào jìn gǔntàng de kāishuǐ lǐ,
掉进滚烫的开水里,
ตกลงมาในหม้อน้ำที่เดือด

bèi tàng sǐ le.
被烫死了。
ถูกลวกจนเสียชีวิตแล้ว
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่