... ประสบการณ์ .............................. กิเลส ... ประมาทไม่ได้เลย ...

กระทู้สนทนา
กราบ :  พระพุทธ ... กราบ :  พระธรรม ...  กราบ :  พระสงฆ์
.
.
ฆราวาส  ยังมีหน้าที่ มีงาน ในทางโลก .. การศึกษาธรรมะ ปฎิบัติธรรม  จนผ่านกิเลส ตัวสำคัญๆ ได้แล้ว .. อุปมา มี เกราะ 3 ชั้น ป้องกันกิเลสตัวนั้นๆ

1... สติ ระลึกรู้   2 ... กลัวทุกข์ จากกิเลสตัวนั้นๆเป็นที่สุด  3... กายนี้  ใจนี้ ละ เลิก กิเลสตัวนั้นๆ

ทำหน้าที่  การงาน  ฆราวาส    อาจ เผลอเพลิน ไปขณะหนึ่ง ได้เช่นกัน ... ระหว่างวัน ถึงแม้ มี สติรู้  ระงับยังยั้ง

แต่กิเลส ก็หาช่องมา  คือ มาใน ความฝัน  ... เป็นประสบการณ์ ที่เจอมา ... ต้องสำรวม  ระมัดระวัง  กายใจ มากยิ่งขึ้น

ทุกวันนี้ ทำงานต้องใช้โซเชียล   ทุกวัน หน้าแรกโซเชียล ที่ตั้งไว้ ต้องอ่าน ธรรมมะ   เช่น อริยสัจ 4 , มรรคมีองค์แปด   เพื่อเตือนสติ ก่อน ทำงาน

สัมมาวายามะ  เตือนสติ ได้ดีมาก

ความพยายามป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิด ละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ทำกุศลที่ยังไม่เกิด และดำรงรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว

คงจะมีประโยชน์บ้าง กับ ฆราวาส ที่ ศึกษาธรรมะ ปฎิบัติธรรม  เหมือนกัน

พาพันขอบคุณ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่