พระเยซูคือพระศรีอารย์ใช่ไหมครับ

ผมได้ยินข่าวลืมเรื่องนี้มานานแล้ว แล้วบางคนก็บอกว่าคู่ บารมีของท่านคือเจ้าแม่กวนอิม

ผู้รู้ช่วยเข้ามาตอบทีครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 6
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๘  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๐
ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒


๓. มหาโพธิชาดก
ว่าด้วยปฏิปทาของผู้นำ

http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=28&A=321&Z=451

   [๖๔]     บุรุษผู้มีวาทะว่าหาเหตุมิได้ ๑ ผู้มีวาทะว่าพระเจ้าสร้างโลก ๑ ผู้มีวาทะ
                          ว่าสุขและทุกข์เกิดเพราะกรรมที่ทำมาก่อน ๑  ผู้มีวาทะว่าขาดสูญ ๑
                          คนที่มีวาทะว่าฆ่าบิดามารดาเป็นกิจที่ควรทำ ๑ ทั้ง ๕ คนนี้ เป็นอสัต-
                          บุรุษ เป็นคนพาล แต่มีความสำคัญว่าตนเป็นบัณฑิตในโลก คนเช่นนั้น
                          พึงกระทำบาปเองก็ได้  พึงชักชวนผู้อื่นให้กระทำก็ได้ ความคลุกคลีด้วย
                          อสัตบุรุษมีทุกข์เป็นที่สุด มีผลเผ็ดร้อนเป็นกำไร.

        เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๘  บรรทัดที่ ๓๒๑ - ๔๕๑.  หน้าที่  ๑๓ - ๑๘.
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=28&A=321&Z=451&pagebreak=0
             อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :-
http://www.84000.org/tipitaka/attha/m_siri.php?B=28&siri=3
             ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ ได้ที่ :-
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=52

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

ทำไมพระเจ้าจึงคิดว่าตนเองสร้างโลก
http://pantip.com/topic/35070021/comment4

พรหมนิมันตนิกสูตร - ว่าด้วยพกพรหมมีทิฏฐิอันลามก โดยพระอาจารย์สมบัติ นันทิโก
https://soundcloud.com/user-893520902/sets/hmjc5s50lmtb

https://www.youtube.com/watch?v=p6mLxjwVZ0Y

พระเยซูคือพระศรีอารย์ใช่ไหมครับ
ผมได้ยินข่าวลืมเรื่องนี้มานานแล้ว แล้วบางคนก็บอกว่าคู่ บารมีของท่านคือเจ้าแม่กวนอิม


ไม่ใช่ครับ  พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมี ได้รับการพยากรณ์แล้ว จะไม่สอนว่าพระเจ้าสร้างโลกครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่