ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคณะครูซิลโล

กระทู้สนทนา
+ เดโกโลเรสEP.1 : คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ กับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคณะครูซิลโล [9 ต.ค. 64]

        เดโกโลเรส เป็นรายการที่ให้ความรู้ ส่งเสริมจิตตารมย์ องค์กรคูร์ซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา
เดโกโลเรส ตอนนี้ พบกับ คุณพ่อ มีคาแอล วีระ ผังรักษ์ อดีตจิตตาธิการคูร์ซิลโลระดับชาติ เป็นผู้ที่อยู่ในคณะครซิลโลมานานกว่า 50 ปี จะมาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของคูร์ซิลโลให้พี่น้องคูร์ซิลลิสต้าได้รู้จักกัน
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

+ เดโกโลเรส EP.2 : คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ กับ ชีวิตคูร์ซิลิสต้า รักและรับใช้ [23 ต.ค. 64]
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

CR. : เดโกโลเรส (DECOLORES)

+ คณะคูร์ซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา


        คณะคูร์ซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา ถือกำเนิดที่เมืองมัลลอร์คา ประเทศสเปน ในปี ค.ศ. 1949 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระศาสนจักรกำลังอ่อนแอ และศีลธรรมของคริสตชนเสื่อมลง ผู้นำคริสตชนในหลายประเทศจึงได้พยายามที่จะรื้อฟื้นชีวิตคริสตชนของตนให้ดีขึ้น และ ณ ที่นี้เองที่เยาวชนหนุ่มคาทอลิกที่มีใจร้อนรนในความเชื่อ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความศรัทธาในรูปแบบต่างๆ และพูดคุยถึงพระเจ้าอยู่เป็นประจำ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไปแสวงบุญและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แห่งชีวิตพระคริสต์ และด้วยการผลักดันอย่างเข้มแข็งของฆราวาส ชื่อ Eduardo Bonnin และเพื่อนๆ โดยมี คุณพ่อ ฮวน แฮร์วาส ซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นสังฆราชแห่งเมืองมัลลอร์คา เป็นผู้ให้การสนับสนุนอย่างสำคัญ ต่อมาได้พัฒนามาเป็นการอบรมผู้นำคริสตชนในรูปแบบของคูร์ซิลโลฯ

        คณะคูร์ซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา เป็นองค์กรหนึ่งในพระศาสนจักรคาทอลิก ที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มคริสตชนฆราวาส มี ‘นักบุญเปาโล’ เป็นองค์อุปถัมภ์ (จากการประกาศแต่งตั้งของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6) บรรดาผู้บุกเบิกขบวนการคูร์ซิลโลฯ ได้หล่อหลอมให้คูร์ซิลโลฯมีคุณสมบัติที่โดดเด่น โดยการถ่ายทอดความคิด วิถีชีวิต มาเป็นทฤษฎีที่พิสูจน์แล้วในชีวิตจริง เพื่อปลุกสำนึกสังคมคาทอลิก ให้ตื่นตัวในกระแสเรียกของตน

- จิตตารมณ์ของคณะคือ “รักและรับใช้” โดยมีข้อกำหนดที่สำคัญ 3 ประการ คือ อุดมการณ์ (Ideal) การยอมมอบตน (Surrender) ความรัก (Charity)
       คณะคูร์ซิลโลฯได้ถูกนำเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยโดย คุณพ่อบุญเลิศ ธาราฉัตร ภายหลังจากที่ท่านได้เข้ารับการอบรมคูร์ซิลโล (Weekend Cursillos) ที่ประเทศฟิลลิปปินส์ การอบรมรุ่นที่ 1 จึงเกิดขึ้นในเดือน กรกฎาคม ค.ศ. 1969 ถึงวันนี้นับเป็นการย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 48 ที่คณะคูร์ซิลโลแห่งพระคริสตศาสนาในประเทศไทย ได้เผยแพร่จิตตารมณ์ “รักและรับใช้” ไปสู่สมาชิก (คูร์ซิลลิสตา) ในทุกสังฆมลฑลทั่วประเทศ เป็นจำนวนถึง 5,971 คน ใน 160 รุ่น อันประกอบไปด้วย พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และฆราวาส

       คำว่า คูร์ซิลโล หมายถึงการอบรม อันเป็นหัวใจของคณะคูร์ซิลโลฯ ในการนำคริสตชนเข้ารับการอบรมระยะสุดสัปดาห์ (Weekend Cursillos) เพื่อให้เขาเหล่านั้นกลับไปเป็นผู้นำในชุมชนของตน ที่พร้อมไปด้วยพลังแห่งการรับใช้อยู่ในกิจกรรมต่างๆ ของพระศาสนจักร โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานชีวิตคริสตชน การฟื้นฟูจิตใจ และการกระชับความสนิทสัมพันธ์กับองค์พระเยซูเจ้า อนึ่ง คณะคูร์ซิลโลฯเป็นองค์กรที่ปราศจากพันธกิจที่เจาะจงใดๆ หากแต่สนับสนุนให้สมาชิกพัฒนาภาวะผู้นำของตนต่อการทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ ให้สามารถรับใช้สังคมรอบข้าง รวมถึงการแพร่ธรรมภายใต้ขอบข่ายของพระศาสนจักร

       คณะคูร์ซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา (ประเทศไทย ) แบ่งการบริหารงานเป็นระดับต่างๆ คือ ระดับชาติ ระดับสังฆมณฑล และระดับวัด โดยมีพระสงฆ์เป็นจิตตาธิการ และสำหรับความเชื่อมโยงกับต่างประเทศนั้น เราถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก (Asia Pacific Group) ซึ่งมีประเทศเกาหลีทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในปัจจุบัน

        คูร์ซิลลิสตาทุกคนมีโอกาสรื้อฟื้นจิตตารมณ์ของตนเองได้ด้วยการเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Team Reunion) และอุลตรียา (Ultreya) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชีวิตพระได้เจริญเติบโตในชีวิตของเรา

        ในปัจจุบัน การอบรมคูร์ซิลโล (weekend Cursillos) จะถูกจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีจนถึงวันอาทิตย์ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม โดยฝ่ายจัดการอบรม ในคณะกรรมการระดับชาติ และวันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์ในสัปดาห์ที่สองของเดือนตุลาคม โดยคณะกรรมการระดับสังฆมณฑล ของสังฆมณฑลจันทบุรี (ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการระดับชาติ ให้ดำเนินการจัดอบรมได้เอง) นอกจากนี้ยังมีการจัดอุลตรียาในสังฆมณฑลต่างๆ ตามที่จะกำหนดกันไว้ตลอดปีด้วย โดยมีจุดมุ่งหมายให้คูร์ซิลลิสตาทุกคนได้เจริญชีวิตเป็นคริสตชนที่แท้จริง เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยวในการรับใช้พระคริสตเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพดังคำสัญญาที่ได้ให้ไว้กับองค์พระเยซูเจ้าเมื่อจบการอบรมว่า “ลูกยินดีรับใช้พระองค์”CR. : https://clathai.wordpress.com/2017/04/21/cursillos/

+ เพลง เดโกโลเรส - ไทย [Ver. Thai]
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

+ เพลง เดโกโลเรส - ไทย [Ver. SPAIN]
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

+ เพลง มาร์ชคูร์ซิลโล
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ
แก้ไขข้อความเมื่อ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่