พระไทย ทำไมจึงไม่สามารถกล่าวเรื่องการเมือง การปกครองได้?

พระไทย ทำไมจึงไม่สามารถกล่าวเรื่องการเมือง การปกครองได้?
ก็ในเมื่อเราได้รับพระไตรปิฎกชุดเดียวกันหมด ทั้งศรีลังกา ทั้งพม่า พระธรรม พระวินัยชุดเดียวกันหมด มาจากพระเจ้าอโศกมหาราชด้วยกันทั้งนั้น

แต่พระศรีลังกา พระพม่า สามารถแสดงความเห็นทางการเมือง และการปกครองได้ แต่พระไทยของเราห้าม เพราะ?
สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
พระพุทธเจ้าสอนเรื่อง
ความทุกข์-ไม่ทุกข์
บวชเพื่อละกิเลส
ขัดเกลาจิตใจ
สาวกควรปฏิบัติตามคำสอน
พระธรรมวินัยบัญญัติไว้
นอกนั้น ไม่ใช่กิจของสงฆ์

เรื่องที่ควรพูดคือการเผยแพร่
คำสอนของศาสดา
พูดแล้วเป็นสัมมาวาจา
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
เรื่องใดพูดแล้วเป็นมิจฉาวาจา
ไม่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้น
ทำให้คนแตกแยกทะเลาะกัน
ชาวบ้านตำหนิติเตียน
ก็ควรเว้นขาดเสีย ไม่ควรพูด
เมื่อจิตใจเศร้าหมอง
จะเหินห่างจากธรรม
ความคิดเห็นที่ 3
การเมือง เป็นเรื่องหลุดพ้นจาก สังสารวัฏ ไหมครับ
การบวชคือการทิ้ง วิถีชีวิต ปุถุชน มาเป็น บรรพชิต
เพื่อความง่าย ในการหลุดพ้น ในการบรรลุ มรรคผลนิพพาน
แล้ว จะวิจารณ์ ด่า ว่า การเมือง เพิ่ม กิเลส มันสมควรไหมครับ
ความคิดเห็นที่ 2
พระพุทธเจ้า ทรงบอกว่าการเมืองเป็นหนึ่งในเรื่องที่ไม่ควรพูด เพราะไม่มีประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม
เมื่อพระพุทธเจ้าใกล้ดับขันธ์ปรินิพพาน
ทรงให้ใช้ธรรมและวินัยเป็นศาสดาต่อไป
ในเรื่องคำสอนท่านให้ใช้หลักมหาประเทศสี่ ในการเทียบเคียงคำสอน
ว่าเป็นสิ่งที่ท่านสอนหรือไม่
พระที่บวชมาต้องปฏิบัติตามธรรมและวินัยของท่านเท่านั้น
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่