ภาษีเงินได้ 40(7)

กรณีบุคคลธรรมดา ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1 ไม่มีรายได้หลัก รับจัดดอกไม้/ปักผ้าต่างๆ
2 ไปรับปักผ้าให้หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งในปีภาษีนี้โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์เองคิดราคาผ้าปัก 400,000 บาท หน่วยงานนั้นหัก ณ ที่จ่าย 1% คิดเป็นเงิน 4,000 ได้รับเงิน 360,000
ปีหน้าหากยื่นแบบแสดงรายการ เงินได้ 400,000 เป็นเงินได้ 40(7)
- หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย 60% คิดเป็นเงิน 240,000 คงเหลือ 160,000
- หักค่าลดหย่อน 60,000
คงเหลือ 100,000 ซึ่งไม่เสียภาษี ดังนั้น ขอคืนได้ทั้ง 4,000 ถูกมั้ย หากถูกต้อง ผู้มีเงินได้ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ยกเว้น 50 ทวิ ขอบคุณครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่