เติมสกอร์โรเเกรมยังไงคะ

กระทู้คำถาม
ถ้าเราอยากเติมสกอร์นับเเต้มด้วยควรทำยังไงคะ

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
#include<stdlib.h>
main()
{
  int a=0,com=0;
    printf("Rock = 1\n");
    printf("Scissors = 2\n");
    printf("Paper = 3\n");
    printf("Input 0 to Exit\n\n");
    printf("Input 1-3 or 0 = ");
    scanf("%d",&a);
    
  while(a!=0)
  {
    srand(time(NULL));
    com = (rand() %3+1);
    if(a>0&&a<=3)
    {
    switch(a){
      case 1 : if(com==1)
        {
        printf("Rock  ",a);
        printf("Equal");
        printf("  Rock(bot)\n",com);
        }
      else if(com==2)
        {
        printf("Rock  ",a);
        printf("Win");
        printf("  Scissors(bot)\n",com);
        }
      else
        {
        printf("Rock  ",a);
        printf("Lose");
        printf("  Paper(bot)\n",com);
        }
        break;
          case 2 : if(com==2)
          {
          printf("Scissors  ",a);
          printf("Equal");
          printf("  Scissors(bot)\n",com);
          }
        else if(com==3)
          {
          printf("Scissors  ",a);
          printf("Win");
          printf("  Paper(bot)\n",com);
          }
        else
          {
          printf("Scissors  ",a);
          printf("Lose");
          printf("  Rock(bot)\n",com);
          }
          break;
            case 3 : if(com==3)
            {
            printf("Paper   ",a);
            printf("Equal");
            printf("  Paper(bot)\n",com);
            }
          else if(com==1)
            {
            printf("Paper  ",a);
            printf("Win");
            printf("  Rock(bot)\n",com);
            }
          else
            {
            printf("Paper  ",a);
            printf("Lose");
            printf("  Scissors(bot)\n",com);
            }
            break;}
    }
    else
    {
      printf("again \n");
    }
    printf("Input 1-3 or 0 = ");
    scanf("%d",&a);      
  }
  printf("Thank you\n");
  
  getch();
}
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่