โรงพยาบาลรามคำแหง

กระทู้คำถาม
ram แตกพาร์  0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
วันที่/เวลา
20 ส.ค. 2564 19:56:03
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุม EGMการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบ GM การเปลี่ยนแปลง Parและการเปลี่ยบแปลงโครงสร้างผู้บริหาร
หลักทรัพย์
RAM
แหล่งข่าว
RAM
รายละเอียดแบบเต็ม
 
                กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                
เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 20 ส.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 29 ต.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 08 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 06 ก.ย. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 03 ก.ย. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - การเพิ่มทุน
  - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par)
สถานที่ประชุม                                         : ผ่านการประชุมอิเล็คทรอนิค
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                                  
เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 20 ส.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                            : 12,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                           : 12,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                                      : บุคคลในวงจำกัด
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                            : 12,000,000
    %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                                 : 5.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)                      
เรื่อง                                               : แบ่งแยกมูลค่าที่ตราไว้ (split par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 20 ส.ค. 2564
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น)                        : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น)                        : 0.10
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้                                                                                                                                                                                   https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=16294166398781&language=th&country=TH
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่