ความเชื่อ ของแต่ละศาสนา

คำถามที่จะตั้งกระทู้ถาม มันอาจจะไม่มี คำตอบ นะครับ เพียงแต่อยากให้มาถกกัน และ น่าจะคุยกันด้วยเหตุและผล คุยกันได้ด้วยความสุภาพ แม้จะเป็นเรื่องของความเชื่อ และ มีความเชื่อที่แตกต่างกัน
คือเป็นที่ทราบกันว่า ความเชื่อและคำสอนเรื่องราวของชีวิตหลังความตายของแต่ละศาสนานั้นแตกต่างกัน แน่นอน มันพิสูจน์ได้ยาก เพราะไม่มี หลักฐาน ที่อ้างอิงที่ จะเชื่อถือได้ในทางวิทยาศาสตร์

ในมุมมองของคริสต์ มนุษย์เกิดมาชาติเดียว แล้วจะไป พบพระเจ้าแล้วไปต่อที่สวรรค์หรือนรก
อิสลาม ก็คล้ายกัน เพียงแต่พระเจ้าอิสลามกับคริสต์ แตกต่างกันคือคนละองค์
ส่วน พระพุทธศาสนา เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร
ยังไม่พูดถึงศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ที่มีคำสอนแตกต่างกัน
คำถาม ที่ 1. อย่างนั้นแสดงว่า คนที่นับถือ และ เชื่อในศาสนาใด ก็ต้องพบกับเส้นทางชีวิตหลังความตายที่ตรงกับความเชื่อในศาสนานั้น...ใช่มั้ย?
ถ้าไม่ใช่ หมายถึง ไม่ว่าจะเชื่อแบบใดๆ ทุกคนจะพบเจอกับชีวิตหลังความตายเดียวกัน ไม่ขึ้นกับความเชื่อ?
ถ้าเป็นแบบนั้น ขอถามต่อ
คำถามที่ 2. แสดงว่า บางศาสนาอาจจะมีคำสั่งสอนที่ไม่ตรงตามสภาวะที่มีอยู่จริง? แสดงว่า มี ศาสดาบางองค์ เข้าใจผิด จึงสอนในสิ่งที่ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงหลังความตาย?
สรุปสุดท้าย ไม่ว่าบุคคลใดจะมีความเชื่อแบบใดหรือมีความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ในความเชื่อของตน ก็ขอให้เคารพและให้เกียรติความเชื่อของผู้อื่น โดยให้เกียรติความเชื่อของ ซึ่งกันและกัน
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่