สมัยก่อนคนอัฟกานีสถานนับถือศาสนาพุทธด้วยเหรอครับ เพราะที่อัฟกานีสถานมีทั้งรูปปั้นพระพุทธเจ้าและพระพุทธรูป

สมัยก่อนพระพุทธศาสนามีการแผ่ขยายไปทางทิศตะวันตกของอินเดีย เนปาลด้วยเหรอครับ เพราะเหมือนว่าความนิยมในการนับถือพระพุทธศาสนาจะมาทางตะวันออกซ่ะมากกว่า สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 6
อัฟกานิสถานทางเหนือเป็นเส้นทางหลักของการค้าขายผ่านเส้นทางสายไหม  

ช่วงที่พระพุทธรูปแห่งบามียาน คือคศ.550-600 ซึ่งเป็นช่วงรุ่งเรืองของพทธศาสนาทั้งในอินเดียและจีน    โดยเฉพาะจีนเมื่อมีการค้าขายทางเส้นทางสายไหมก็จะมีการเผ่ยแพร่พุทธศาสนามาตามเส้นทางสายไหมด้วย   ซึ่งพุทธศาสนาในเส้นทางนี้รุ่งเรืองสุดขีดในสมัยราชวงค์ถังในช่วงปี คศ.600-900 จากนั้นก็ค่อยๆเสื่อมลงเพราะการเปลี่ยนแปลงในโลกอิสลาม

การเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือการเข้ามาของพวกเซลจุกเติร์กสู่ตะวันออกกลางและขึ้นมามีอำนาจแทนที่ราชวงค์อาหรับเดิม อาหรับเดิมไม่มีแนวคิดการบุกทำสงครามเพื่อเผ่ยแพร่ศาสนาแม้ในดินแดงของตัวเองก็ไม่ได้บังคับให้ประชาชนเปลี่ยนศาสนา  แต่เซลจุกเติร์กมีนิสัยนักรบชอบแผ่ขยายอำนาจเพิ่มดินแดงละพอยึดดินแดนไหนได้ก็จะทำลายสิ่งปลูกสร้างศาสนาอื่นและบังคับให้เปลี่ยนศาสนา  ซึ่งเป็นพวกหนึ่งของมุสลิมเซลจุกเติร์กนี่แหล่ะที่เข้ามารุกรานทางเหนือของอินเดียในช่วงคศ.1,100-1,200และได้ทำลายวัด ทำลายมหาลัยสงฆ์นาลันทาที่ใหญ่สุดในตอนนั้น มีการเข่นฆ่าพระสงค์และบังคับพระสงค์เปลี่ยนศาสนาไปเป็นมุสลิม จนเห็นเหตุให้พุทธศาสนาหายสาบสูญไปจากอินเดียทางเหนือตั้งแต่ตอนนั้น (ศูนย์กลางพุทธอย่างอินเดียทางเหนือยังแหลกก็ไม่ต้องถามถึงชุมชนพุทธตามเส้นทางสายไหมแล้วละครับ)

จากนั้นด้วยผลแผ่อำนาจของเซลจุกเติร์กนี้ทำให้บริเวณเอเชียกลางกลายเป็นอิสลาม และต่อมาเมื่อมองโกลมาบุกก็รับรีตเป็นอิสลามต่อในยุคต่อมา  จนถึงยุดติมูร์ข่านช่วงปี คศ.1350-1400 ที่มีศูนญ์กลางที่เมืองซามาคันด์ ติมูร์ข่านก็ยึดหลักทำสงครามขยายอำนาจในบริเวณเอเชียกลางและทางเหนือของอินเดียก็เป็นการตอกย้ำการต้องนับถือศาสนาอิสลามในภูมิภาคเอเชียกลางเข้าไปอีก   (จากนั้นรุ่นหลานของติมูร์คือบาบูก็ลงไปเดลีไปตั้งเป็นราชวงค์โมกุลปกครองอินเดียต่อมา)
ความคิดเห็นที่ 1
http://sunchai31.blogspot.com/p/blog-page_14.html
คณะพระธรรมทูตที่ออกไปประกาศพระพุทธศาสนาบริเวณชมพูทวีปในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชมีดังนี้

สายที่ ๑) พระมหามัชฌนติกเป็นหัวหน้าไปเผยแพร่ ณ แคว้นกัษมีระและแค้นคันธาระปัจจุบันคือแคชเมีย

สายที่ ๒) พระมหาเทวะเป็นหัวหน้าไปเผยแพร่ ณ แคว้นมหิสมณซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย

สายที่ ๓) พระรักขิตเถระเป็นหัวหน้า ไปเผยแพร่ ณ วนวาสีประเทศทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย

สายที่ ๔) พระธรรมรักขติเถระเป็นหัวหน้าไปเผยแพร่ ณ อปรันตกชนบท
ปัจจุบันอยู่ทางเหนือของเมืองบอมเบย์ประเทศอินเดีย

สายที่ ๕)พระมหาธรรมรักขติเถระเป็นหัวหน้าไปเผยแพร่ ณ แคว้นมหาราษฎร์ ปัจจุบันอยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ

สายที่ ๖) พระมหารัขติเถระเป็นหัวหน้าไปเผยแพร่ในภูมิภาคเอเชียกลาง

สายที่ ๗) พระมัชฌิมเถระเป็นหัวหน้าไปเผยแพร่ในดินแดนแถบภูเขาหิมาลัย

สายที่ ๘) พระโสณเถระและพระอุตตรเถระเป็นหัวหน้าคณะไปเผยแพร่ ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ ปัจจุบันคือ ประเทศในคาสมุทรอินโดจีน เช่น พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เป็นต้น
สายที ๙) พระมหินเถระ (โอรสพระเจ้าอโศกมหาราช) พร้อมด้วยคณะไปเผยแพร่ ณ ลังกาทวีป ปัจจุบันคือประเทศศรีลังกา


เคยได้ยินว่า แพร่หลายไปจนถึง ประเทศกรีซ แต่ไม่ได้อยู่ในฐานะของศาสนา แต่เป็นปรัชญาสาขาหนึ่ง
ความคิดเห็นที่ 4
โซนนี้คือแคว้นคันธาระ (Gandhara)
ต้นกำเนิดพระพุทธรูปก็มาจากที่นี่

คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ
ความคิดเห็นที่ 12
......... พระพุทธรูปแห่งบามิยัน ........

เริ่มก่อสร้าง    พ.ศ. 1087  .................  ก่อนกำเนิดศาสนา  อิสลาม   พ.ศ. 1113

เมือถูกทำลาย    จีน  และ  ญี่ปุ่น  ก็เคยเข้าไป    แสดงรูปเต็ม  เพื่อศึกษา


ตอน  ตาลีบัน   ระเบิด
https://youtu.be/x0QnVHbCvHQชาวพุทธเรานั้น ............ ควรมองในแง่   เกิดขึ้น   ตั้งอยู่   และ ดับไป   ตามเหตุปัจจัย  ครับ
ความคิดเห็นที่ 11
ศาสนาพุทธกำเนิดก่อนศาสนาอิสลามถึง 1,175 ปี
ในเมื่อมนุษย์ต้องมีศาสนาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจ
การที่ศาสนาพุทธถูกเผยแผ่ไปในดินแดนแห่งนี้ก่อนที่ศาสนาอิสลามจะแพร่หลาย ก็ไม่น่าจะแปลกอะไร
คล้ายๆ กะอาณาจักรปัตตานี แต่เดิมก็นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนาอิสลามเมื่อประมาณสี่ร้อยกว่าปีก่อน
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่