ค้นหา โดยใช้คำสั่ง sql Between @rpStart And @rpTo มันใช้ได้กรณีที่อยู่ระหว่างกลาง

ค้นหา โดยใช้คำสั่ง sql 
Between @rpStart And @rpTo มันใช้ได้กรณีที่อยู่ระหว่างกลาง
เช่น ค้นหาวันที่ 4/7/2539 To 10/7/2539
มันจะแสดงดังนี้ เห็นวันที่ 5/7/2539

ดังรูปข้างล่างนี้
https://ibb.co/HhwmzYW

แต่พอค้นหาวันที่ 5/7/2539 To 10/7/2539 ดังรูปข้างต้นนี้
มันกลับไม่แสดงวันที่ 5/7/2539 
ดังรูปข้างล่างนี้
https://ibb.co/hcgzsmH

โค้ท C#

SqlConnection Conn = new SqlConnection(@"Data Source=.;Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=True");
     private void btnShow_Click(object sender, EventArgs e)
     {
         string sql = "Select * from orders Where OrderDate Between @rpStart AND @rpTo";
         SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, Conn);
         cmd.Parameters.AddWithValue("@rpStart", Convert.ToDateTime(dtpStart.Value));
         cmd.Parameters.AddWithValue("@rpTo", Convert.ToDateTime(dtpTo.Value));
         SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
         DataTable dt = new DataTable();
         da.Fill(dt);

         reportViewer1.LocalReport.DataSources.Clear();
         ReportDataSource source = new ReportDataSource("DataSet1", dt);
         reportViewer1.LocalReport.ReportPath = @"..\..\Report1.rdlc";
         reportViewer1.LocalReport.DataSources.Add(source);
         ReportParameterCollection rp = new ReportParameterCollection();

         rp.Add(new ReportParameter("rpStart", dtpStart.Value.ToString("dd-MM-yyyy 00:00:00")));
         rp.Add(new ReportParameter("rpTo", dtpTo.Value.ToString("dd-MM-yyyy 00:00:00")));
         reportViewer1.LocalReport.SetParameters(rp);
         reportViewer1.RefreshReport();
     }
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่