สอบถามวิธี loop ใน loop ข้อมูลใน table mpdf ได้ไหมครับ

สอบถามวิธี loop ใน loop ข้อมูลใน table mpdf ได้ไหมครับ
<?php include('./server/db.php'); ?>
<?php if ($_SESSION["dename1"] == 'QC' or $_SESSION["dename1"] == 'IT') { ?>
<? if (isset($_GET['date6'])) {
        $date6 = $_GET['date6'];
        $date10 = $_GET['date10'];
        $serch_t = $_GET['serch_t'];
        if ($date6 == '' && $date10 == ''  && $serch_t == '') {
            $sql = "SELECT *FROM  tbcro ";
            $result = mysqli_query($conn, $sql);
        } else if ($date6 != '' && $date10 != '' && $serch_t == '') {
            $sql = "SELECT *FROM  tbcro WHERE datecro1 BETWEEN '$date6' and '$date10' ORDER BY datecro ASC";
            $result = mysqli_query($conn, $sql);
        } else if ($date6 != '' && $date10 != '' && $serch_t != '') {
            $sql = "SELECT *FROM  tbcro WHERE croid LIKE '%$serch_t%' and datecro1 BETWEEN '$date6' and '$date10' 
                                      or membercode LIKE '%$serch_t%' and datecro1 BETWEEN '$date6' and '$date10' 
                                      or customername LIKE '%$serch_t%' and datecro1 BETWEEN '$date6' and '$date10' 
                                      or sales LIKE '%$serch_t%' and datecro1 BETWEEN '$date6' and '$date10' ORDER BY datecro ASC";
            $result = mysqli_query($conn, $sql);
        } else if ($date6 == '' && $date10 == '' && $serch_t != '') {
            $sql = "SELECT *FROM  tbcro WHERE croid LIKE '%$serch_t%' 
                                      or membercode LIKE '%$serch_t%' 
                                      or customername LIKE '%$serch_t%' 
                                      or sales LIKE '%$serch_t%' ORDER BY datecro ASC";
            $result = mysqli_query($conn, $sql);
        }

?>
<?php
        require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
        $mpdf = new \Mpdf\Mpdf([
            'default_font' => 'saraban',
            'setAutoTopMargin' => 'stretch',
            'autoMarginPadding' => 1,
            'mode' => 'utf-8',
            'format' => 'A4-L'
        ]);
        if ($date6 != '' or $serch_t != '') {
            $header = '<table table id="bg-table" width="100%" style=" border-collapse: collapse;  margin-top: 0px;" >
                        <thead>
                             <tr style="border:0px solid #000; ">
                                <th colspan="3" style="border-right:0px solid #000; text-align: right;font-size:10pt;" >
                                    <b>
                                    หน้าที่ : {PAGENO} / {nb}
                                    </b>
                                </th>                                                         
                             </tr>
                             <tr style="border:0px solid #000; ">
                                <th colspan="3" style="border-right:0px solid #000; text-align: center;font-size:18pt;" >
                                    <b>
                                    รายงานของคืน
                                    </b>
                                </th>                                                         
                             </tr>  
                             <tr style="border:0px solid #000; ">
                             <th colspan="3" style="border-right:0px solid #000; text-align: center;font-size:18pt;" >
                                 <b>
                                 บริษัท โชว์จุ่งลูกหมาก จำกัด
                                 </b>
                             </th>                                                         
                          </tr>   
                        </thead>
                    </table>';
            $mpdf->SetHTMLHeader($header);

            $date = date('Y-m-d H:i:s');
            $date = date_create($date);
            $date_print = date_format($date, 'วันที่พิมพ์ : d/m/Y เวลา : H:i:s');
            $footer = '<table table id="bg-table" width="100%" style=" border-collapse: collapse;  margin-top: 0px;">
                        <thead>   
                              <tr style="border:0px solid #000; ">
                                <th style="border-right:0px solid #000; text-align: right;font-size:10pt;" >
                                   <b>
                                    ' . $date_print . '
                                   </b>
                                </th>                                              
                            </tr>                
                        </thead>
                    </table>';
            $mpdf->SetHTMLFooter($footer);

            $table_header_3 = '<table style=" border-collapse: collapse; margin-top: 0px;" width="100%">
                                <thead>                  
                                      <tr style="border:1px solid #000;padding:4px;">
                                        <th style="border-right:1px solid #000; padding:4px; width=5% text-align: center; font-size:14pt  ">No.</th>
                                        <th style="border-right:1px solid #000; padding:4px; width=10% text-align: center; font-size:14pt ">เลขที่ CRO</th>
                                        <th style="border-right:1px solid #000; padding:4px; width=10% text-align: center; font-size:14pt ">วันที่</th>
                                        <th style="border-right:1px solid #000; padding:4px; width=15% text-align: center; font-size:14pt ">ลูกค้า</th>
                                        <th style="border-right:1px solid #000; padding:4px; width=10% text-align: center; font-size:14pt ">รหัสสินค้า</th>
                                        <th style="border-right:1px solid #000; padding:4px; width=5% text-align: center; font-size:14pt  ">จำนวน</th>
                                        <th style="border-right:1px solid #000; padding:4px; width=5% text-align: center; font-size:14pt  ">หน่วย</th>
                                        <th style="border-right:1px solid #000; padding:4px; width=10% text-align: center; font-size:14pt ">ราคา/หน่วย</th>
                                        <th style="border-right:1px solid #000; padding:4px; width=10% text-align: center; font-size:14pt ">ชื่อเซลล์</th>
                                        <th style="border-right:1px solid #000; padding:4px; width=20% text-align: center; font-size:14pt ">หมายเหตุ</th>
                                        </tr>                    
                                </thead>';
            $mpdf->WriteHTML($table_header_3);
        }
        $i = 1;
        foreach ($result as $row) {
            $aa = $row['croid'];
            $sql2 = "SELECT * FROM `tbproadd` WHERE croid = '$aa'";
            $result2 = mysqli_query($conn, $sql2);
            $table2 = '
                <tbody>
                    <tr style="border:1px solid #000;padding:4px;">
                        <td valign="top" style="border-right:1px solid #000; padding:4px;  text-align: center;   font-size:12pt ">' . $i++ . '</td>
                        <td valign="top" style="border-right:1px solid #000; padding:4px;  text-align: center;   font-size:12pt ">' . $row['croid'] . '</td>
                        <td valign="top" style="border-right:1px solid #000; padding:4px;  text-align: center;   font-size:12pt ">' . $row['datecro'] . '</td>
                        <td valign="top" style="border-right:1px solid #000; padding:4px;  text-align: left;   font-size:12pt ">' . $row['customername'] . '</td>
                        <td valign="top" style="border-right:1px solid #000; padding:4px;  text-align: left;   font-size:12pt ">' . foreach ($result2 as $row2) { echo $row2['barcode'];} '<br>'. '<br></td>
                        <td valign="top" style="border-right:1px solid #000; padding:4px;  text-align: center;   font-size:12pt ">' . $quantity[0]. '<br></td>
                        <td valign="top" style="border-right:1px solid #000; padding:4px;  text-align: center;   font-size:12pt ">' . $unit[0].'<br></td>
                        <td valign="top" style="border-right:1px solid #000; padding:4px;  text-align: right;   font-size:12pt ">' . $price[0].'<br></td>
                        <td valign="top" style="border-right:1px solid #000; padding:4px;  text-align: center;   font-size:12pt ">' . $row['sales'] . '</td>
                        <td valign="top" style="border-right:1px solid #000; padding:4px;  text-align: left;   font-size:12pt ">' . $row['remark'] . '</td>
                       </tr>
                </tbody>';
            $mpdf->WriteHTML($table2);
        }
        $closetable = '</table>';
        $mpdf->WriteHTML($closetable);
        $mpdf->Output();
    }
}
?>

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 5
แก้ประมานนี้ครับ

[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่