ประวัติดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์และวันฉลองดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

สืบเนื่องจากวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นวันระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์พรหมจารี ผมจึงขอมาแบ่งปันบทความนี้นะครับ

เช่นเดียวกันกับเมื่อวานซึ่งเป็นวันสมโภชพระหฤทัยพระเยซูคริสตเจ้าของทางศาสนจักรโรมันคาทอลิก แอดมินก็เชื่อเช่นกันว่าคงไม่มีชาวโรมันคาทอลิกคนไหนที่ไม่รู้จัก"ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์" (The Immaculate Heart of Mary)แน่นอน โดยวันฉลองดวงหทัยนิรมลพระแม่มารีย์นั้นจะมีถัดจากวันสมโภชพระหฤทัยพระเยซูคริสตเจ้าซึ่งเป็นวันเสาร์นั่นเอง

จริงๆ ความเป็นมาทั้งดวงหทัยนิรมลพระแม่มารีย์และวันฉลองนั้นแทบจะเหมือนกับความเป็นมาของพระหฤทัยพระเยซูคริสตเจ้าเลยล่ะครับ ต่างกันไม่มากนัก แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีประวัติอันเดียวกันหรือไม่มีประวัติของตัวเองเลยเสียทีเดียวครับ มีประวัติที่น่าสนใจอยู่ไม่แพ้กัน
เหมือนกับเรื่องพระหฤทัยพระเยซูคริสตเจ้า เรื่องดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์นั้นก็ได้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระวรสารในบทต่างๆเช่นข้อพระคัมภีร์สองข้อที่เขียนเอาไว้เกี่ยวกับดวงหทัยของแม่พระโดยนักบุญลูกาได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระแม่มารีย์เก็บเรื่องราวทั้งหมดไว้ในใจของท่าน(ลูกา 2:19 ลูกา 2:51) เช่นเดียวกันเหล่าปิตาจารย์ในยุคแรกบางท่าน

ก่อนคริสตศตวรรษที่ 12-13 ไม่ค่อยมีหลักฐานที่พอจะชี้ชัดเรื่องการอุทิศตนต่อดวงหทัยของพระแม่มารีย์มากนัก การอุทิศตนต่อดวงหทัยแม่พระเริ่มปรากฏผ่านงานเขียนของนักบุญต่างๆซึ่งหลายองค์เกี่ยวข้องกับการอุทิศตนต่อพระหฤทัยพระเยซูเช่นนักบุญเมชทิลเดแห่งแฮคเกบอร์น(St. Mechtilde of Hackeborn ค.ศ.1241-1299) นักบุญเกอร์ทรูเดผู้ยิ่งใหญ่(St.Gertrude the Great ค.ศ.1256-1302) ส่วนนักบุญองค์อื่นๆก็มีเช่นนักบุญเบอร์นาดินแห่งซีเอนา(St.Bernardino of Siena ค.ศ.1380-1444) และโดยเฉพาะนักบุญฟร็องซัว เดอ ซาล(St.Francis de Sales ค.ศ.1567-1622)เป็นต้น

หนึ่งในบุคคลที่อุทิศตนอย่างยิ่งกับดวงหทัยนิรมลของแม่พระนั้นคือคุณพ่อหรือนักบุญจอห์น ยูเดส(St.John Eudes ค.ศ.1601-1680) ซึ่งท่านก็อุทิศตนกับพระหฤทัยพระเยซูคริสตเจ้าอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน ท่านเป็นผู้เผยแพร่ความอุทิศตนนี้ไปทั่วฝรั่งเศสและให้มีการฉลองดวงหทัยนิรมลของแม่พระอย่างเป็นสาธารณะโดยนักบุญจอห์น ยูเดสและผู้ติดตามจะยึดวันที่ 8 กุมภาพันธ์เป็นวันฉลองในช่วงต้นปีค.ศ.1643

ปีค.ศ.1799 ขณะที่พระสันตะปาปาปิอุสที่ 6 ซึ่งถูกคุมขังอยู่ที่ฟลอเรนซ์เนื่องด้วยสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้น ท่านได้อนุญาตให้พระสังฆราชแห่งปาร์เลอร์โมฉลอง"ดวงหทัยอันบริสุทธิ์ยิ่งของพระแม่มารีย์" (the feast of the Most Pure Heart of Mary)ในวัดบางวัดของสังฆมณฑล ปีค.ศ.1805 พระสันตะปาปาปิอุสครั้งที่ 7 ได้ขยายการเฉลิมฉลองแก่สังฆมณฑลหรือคณะนักบวชใดๆก็ตามที่ร้องขอ

การอุทิศตนต่อดวงหทัยของพระแม่มารีย์ยิ่งทวีมากขึ้นจากเหตุการณ์แม่พระประจักษ์แก่นักบุญแคทเธอรีน ลาบูเร(แม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์)ค.ศ.1830 แม่พระได้แสดงเหรียญอัศจรรย์แก่นักบุญแคทเธอรีน ด้านหนึ่งเขียนว่า"ข้าแต่พระแม่มารีย์ ผู้ปฏิสนธินิรมล โปรดภาวนาเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายที่มาขอพึ่งท่านด้วยเทอญ" อีกด้านหนึ่งมีอักษร M ข้างบนตัว M มีไม้กางเขนตั้งอยู่บนท่อนไม้ และข้างใต้มีหัวใจ 2 ดวง ดวงหนึ่งมีหนามล้อมรอบ อีกดวงหนึ่งมีดาบแทงทะลุ "ซึ่งแม่พระได้กล่าวว่า"บอกให้เขาทำเหรียญอันหนึ่งตามแบบนี้ ผู้ที่จะมีเหรียญดังกล่าวติดตัว โดยห้อยไว้ที่คอเป็นต้น จะได้รับพระหรรษทานใหญ่หลวง ผู้ที่มีความเชื่อจะได้รับพระหรรษทานมากมาย"

อีกเหตุการณ์หนึ่งคืออัครภราดรภาพแห่งดวงหทัยนิรมลของแม่พระได้ถูกจัดตั้งขึ้นที่วัดนอเทรอ-ดาม เดส วิคตออิเรส(Notre-Dame des Victoires)ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ค.ศ.1836 โดยคุณพ่อเดสเจเน็ตต์(Fr. Desgenettes)
มีตำนานว่าในวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.1836 ในวันฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ระหว่างประกอบพิธีมิสซา คุณพ่อได้ยินเสียงภายในใจของคุณพ่อว่า"จงถวายวัดของลูกแด่ดวงหทัยอันศักดิ์สิทธิ์และนิรมลของพระแม่มารีย์" หลังลังเลใจอยู่นาน คุณพ่อจึงทำตามเสียงเรียกร้องนั้นและต่อมาก็ได้ตั้งภราดรภาพแห่งดวงหทัยนิรมลของแม่พระด้วย

และอีกเหตุการณ์ที่จะไม่กล่าวไม่ได้เลยคือเหตุการณ์แม่พระประจักษ์แห่งฟาติมา ค.ศ.1917 ซึ่งประจักษ์แก่เด็กทั้งสามที่ฟาติมา ประเทศโปรตุเกสหลายครั้งและแม่พระได้กล่าวไว้หลายเรื่องเช่นเรื่องสายประคำซึ่งโด่งดังที่สุด โดยครั้งหนึ่งในวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ.1917 แม่พระได้ตรัสแก่เด็กทั้งสามคนนั้นว่า “จงทำพลีกรรมเพื่อคนบาป และสวดบ่อยๆ ว่า ข้าแต่พระเยซูเจ้า พลีกรรมนี้เพื่อแสดงความรักต่อพระองค์ เพื่อคนบาปจะได้กลับใจ และเพื่อชดเชยการทำขัดเคืองดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์” ต่อมาการประจักษ์ที่ฟาติมานี้ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในภายหลัง

ปีค.ศ.1855 พระสันตะปาปาปิอุสที่ 9 ได้อนุมัติสำหรับตั้งสำนักงานและพิธีมิสซาฉลองดวงหทัยอันบริสุทธิ์ยิ่งของแม่พระ แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ปฏิบัติกันเป็นสากล

และในที่สุด ปีค.ศ.1942 เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 25 ของเหตุการณ์แม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา พระสันตะปาปาปิอุสที่ 12(Pope Pius XII) ได้กล่าวถวายศาสนจักรคาทอลิกและสากลโลกแด่ดวงหทัยแม่พระและต่อมาพระสันตะปาปาปิอุสที่ 12 ได้ยกระดับวันฉลองดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ขึ้นให้เป็นสากลเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ.1944 ซึ่งชาวโรมันคาทอลิกทั่วโลกได้ฉลองในวันเสาร์ถัดมาจากวันสมโภชพระหฤทัยพระคริสตเจ้าและอุทิศตนต่อดวงหทัยแม่พระด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

/AdminMichael

ข้อมูลอ้างอิง: http://www.newadvent.org/cathen/07168a.htm
https://www.udayton.edu/.../immaculate-heart-of-mary...
http://www.motherofallpeoples.com/.../the-history-and.../
http://www.catholictradition.org/.../immaculate-heart1.htm
http://catholic.egat.co.th/people/medal.htm
http://haab.catholic.or.th/church/fatima_3.html


ภาพ:ภาพดวงหทัยนิรมลของแม่พระในวัดน้อยแห่งหนึ่งประเทศออสเตรีย วาดโดยลีโอโปลด์ คูเปลวีเซอร์ จิตรกรชาวออสเตรีย

เครดิตภาพ:https://commons.wikimedia.org/.../File:Immaculate_Heart...

CR. : https://www.facebook.com/HistoryofChristianitybothWestandEast/photos/a.1674135972858011/1725240807747527/?type=3

+ บทภาวนาถวายตัวแด่ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

     โอ้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ซึ่งร้อนรนด้วยความดีงาม
โปรดแสดงความรักของพระแม่แก่เรา

     โอ้พระแม่มารีย์ ขอให้ไฟแห่งดวงหทัยของพระแม่
ลงมายังมนุษย์ชาติทั้งหลาย พวกเรารักพระแม่มาก
โปรดประทับตราความรักแท้ในดวงใจเรา
เพื่อว่าเราจะได้มีความปรารถนาเพื่อพระแม่อย่างต่อเนื่อง

     โอ้พระแม่มารีย์ผู้มีพระทัยนอบน้อมและสงบเสงี่ยม องค์ความสุขฝ่ายจิต
โปรดให้เราเห็นความดีงามแห่งดวงพระทัยของพระแม่เสมอ
และขอให้เรากลับใจ โดยอาศัยไฟแห่งดวงหทัยของพระแม่เทอญ

อาแมน

CR. : https://pray2hearts.wordpress.com/2016/11/01/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%97/
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่