เป้าหมายสูงสุดและหัวใจของศาสนาคริสต์

***เป้าหมายสูงสุดของศาสนาคริสต์ คือ  ได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั่วนิรันดร์

ศาสนาคริสต์มีความเชื่อว่า สวรรค์เป็นดินแดนที่มีแต่ความสุขอย่างแท้จริง โดยปราศจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิง
และทุกชีวิตในสวรรค์จะเป็นอมตะ โดยจะอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าผู้ประเสริฐชั่วนิรันดร์

เงื่อนไขของการไปอยู่ในสวรรค์   มี 3 ข้อ ดังนี้

1. สารภาพบาปต่อพระเจ้าผู้ประเสริฐ  โดยขอให้พระองค์ยกโทษบาปทั้งหมดให้แก่ตน  เนื่องจากยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาป 
และต้องการหลุดพ้นจากการเป็นคนบาป  แล้วพระองค์ก็จะยกโทษบาปและชำระบาปทั้งหมดให้แก่ผู้นั้น
และเปลี่ยนผู้นั้นจากคนบาปให้เป็นคนชอบธรรม

2. ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามานำชีวิต  โดยเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐ และพระองค์จะช่วยนำชีวิตเราให้ดีที่สุด

3. รักษาความชอบธรรมไว้จนถึงวันตาย  โดยมุ่งทำความดี  ไม่ทำความชั่ว  และทำตามน้ำพระทัย (พระประสงค์) ของพระเจ้าผู้ประเสริฐ 
โดยเชื่อว่าน้ำพระทัยของพระองค์เป็นสิ่งที่ดีที่สุด

***หัวใจของศาสนาคริสต์ คือ  รักทุกคน และวางใจพระเจ้าผู้ประเสริฐอย่างสุดใจ

ผู้ใดแสวงหาพระเจ้าผู้ประเสริฐ  ผู้นั้นจะพบพระองค์

หากท่านสนใจการพิสูจน์ว่าพระเจ้าผู้ประเสริฐมีจริงหรือไม่
สามารถศึกษาได้จากลิงค์นี้ครับ  https://pantip.com/topic/36323199/comment34 และ 34-2

หากท่านสนใจที่จะศึกษาทางของพระเยซูคริสต์ในเบื้องต้น  ซึ่งพระองค์มีความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  
โดยพระองค์รักมนุษย์ทุกคนมาก  และผมเชื่อว่าเป็นทางที่มีความสุขอย่างแท้จริง  
สามารถศึกษาได้จากลิงค์นี้ครับ  https://pantip.com/topic/36545170/comment1 และ 2

ขอพระเจ้าผู้ประเสริฐประทานสันติสุขให้แก่ท่าน
ในความรักของพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่