เงินชดเชยกรณีว่างงานของประกันสังคม

รบกวนสอบถามหน่อยครับ พอดีเห็นข้อมูลในเว็บไซต์ประกันสังคมว่า

"1. กรณีเลิกจ้าง
          ผู้ประกันตนจะได้รับเงินว่างงานในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายวัน โดยได้รับไม่เกิน 200 วัน ภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน
2.กรณีลาออก หรือสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง
          ผู้ประกันตนจะได้รับเงินว่างงานในอัตราร้อยละ 45 ของค่าจ้างรายวัน โดยได้รับไม่เกิน 90 วัน  ภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน
    ** กรณีที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุตามข้อ 1 หรือเหตุตามข้อ 1 และ2  เกินหนึ่งครั้งภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 200 วัน แต่ในกรณีขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุตามข้อ 2 เกินหนึ่งครั้งภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 90 วัน"

ในส่วนของ "เกินหนึ่งครั้งภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน" นับอย่างไรครับ
- นับจากวันที่เราลาออกจากที่ทำงาน
- นับจากวันที่ประกันสังคมรับเรื่อง

พอดีผมลาออกในวัน-เดือนเดียวกันกับงานแรก (31 มีนาคม)
แต่รอบแรกที่ประกันสังคมรับเรื่องคือ 27 เมษายน 2563
ส่วนรอบล่าสุดรับเรื่องเมื่อ 15 เมษายน 2564 ครับ

** edit แก้คำผิด
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่