เป็นไปได้หรือไม่จากคริสต์สังกัดนิกายใดนิกายหนึ่งกลายเป็นไม่สังกัดนิกายใดๆ

คิดมานานแล้วว่า เป็นไปได้หรือไม่จากคริสต์สังกัดนิกายใดนิกายหนึ่งกลายเป็นไม่กัดนิกายใดๆ
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าให้เกียรติทุกหลักข้อเชื่อของทุกนิกาย ใครใคร่เชื่อแบบใดเชื่อ โดยไม่จำเป็นต้องรับศีลล้างบาปใหม่ในนิกายนั้นๆ เช่น
A เป็นคาทอลิกแต่ไม่ต้องการสารภาพบาปกับบาทหลวง อยากจะสารภาพต่อพระเจ้าเองเหมือนโปรเตสแตนท์
B เป็นโปรเตสแตนท์แต่ศรัทธาในพระแม่มารีย์ นักบุญ อยากจะสวดภาวนาและมีรูปพระอย่างคาทอลิก
C เป็นคาทอลิกอยากร่วมพิธีมิสซาที่ใช้เพลงนมัสการของโปรเตสแตนท์
D เป็นโปรเตสแตนท์แต่ศรัทธาในพระสันตะปาปา และเชื่อว่าพระสันตะปาปาสืบทอดตำแหน่งจากนักบุญเปโตร
หรือสิ่งเหล่านี้นำไปสู่นิกายใหม่ที่เกิดขึ้น เช่น แองกลิกัน เมโธดิสท์ ฯลฯ

จขกท. ไม่มีเจตนาสร้างความขัดแย้งนะครับ เพียงแต่ว่าหากอนาคตพวกเราทั้งหมดอาจจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในพระคริสต์ได้โดยไม่มีนิกายเหมือนตั้งแต่แรก ลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูนะครับ ขอพระเจ้าทรงอวยพรครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่