⚀มาลาริน/ฝ่ายหนุนกองทัพพม่าจัดชุมนุมใหญ่ฉลอง/กต.เผยไม่มีธุรกิจรับผลกระทบ/พาณิชย์ยันไม่กระทบการค้า/ค้าขายชายแดนเงินสะพัด

อมยิ้ม35ฝ่ายหนุนกองทัพพม่าจัดชุมนุมใหญ่ฉลองhttps://mgronline.com/indochina/detail/9640000011354

เพี้ยนปักหมุดกต. เผย ไม่มีธุรกิจไทยใน 'เมียนมา' รับผลกระทบรัฐประหาร"โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ" เผย ยังไม่มีรายงานธุรกิจและการลงทุนไทยในเมียนมา รับผลกระทบจากเหตุการณ์กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหาร เผย 6 จุดผ่านแดนส่งออกสินค้าได้ รวมถึงสนามบินทั่วประเทศให้บริการเป็นปกติ
 
นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือคนไทยในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเมียนมาว่า  กระทรวงการต่างประเทศติดตามพัฒนาการในเมียนมาและประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง อย่างใกล้ชิด ได้แนะนำคนไทยในเมียนมาให้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารต่างๆ  หากมีประเด็นปัญหาใด สามารถโทรศัพท์หมายเลขฉุกเฉิน ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คนไทยที่ยังอยู่ในเมียนมา จากฐานข้อมูลการลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯมีจำนวน 356 คน ประกอบด้วยคนที่ประสงค์จะกลับไทย 137 คน และยังไม่ประสงค์กลับไทย 219 คน โดยทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดต่อสอบถามความเป็นอยู่และติดตามกับชุมชนไทยอย่างใกล้ชิด ทราบว่าชุมชนไทยยังดำเนินชีวิตตามปกติ และยังไม่มีรายงานว่ามีธุรกิจหรือการลงทุนของไทยได้รับผลกระทบ

นายธานี กล่าวว่า ข้อมูลณ วันที่ 4 ก.พ. 2564 จุดผ่านแดนไทย-เมียนมา ทั้ง 6 จุด 4 จังหวัด ประกอบด้วย แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก 2 จุด, แม่สอด-เมียวดี 2  จุด , บ้านพุน้ำร้อน-ทิกิ ที่กาญจนบุรี และระนอง-เกาะสองเปิดให้คนที่ได้รับอนุญาตและสินค้าผ่านได้ตามปกติ  รวมถึงสนามบินทั่วประเทศ ก็เปิดให้บริการปกติโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโควิด-19 ที่ปฏิบัติมาในช่วงก่อนหน้านี้
 

 
"เมียนมามีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ก่อนหน้านี้ไทยและเมียนมาได้ประกาศยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ (Natural Strategic Partnership) บนพื้นฐานการเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดที่มีความท้าทาย และมีโอกาสในการส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกัน" โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ระบุ
 
ส่วนการค้าการลงทุน ไทย-เมียนมา ในปี 2563  เมียนมาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 16 ของไทยในโลก และเป็นอันดับ 7 ในอาเซียนโดยในช่วงเดือน ม.ค. - ก.ย. 63 มีมูลค่าการค้ารวม 158,262.02 ล้านบาท โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้า 20,201.21 ล้านบาท สำหรับการค้าชายแดนไทย - เมียนมา ในช่วงเดือนม.ค. - ก.ย. ๖๓ มีมูลค่า 127,010.27 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม การลงทุนไทยได้รับอนุมัติการลงทุนจากทางการเมียนมา ตั้งแต่ปี 2531 - 2563 คิดเป็น 11,407.228 ล้านดอลลาร์ ถือเป็นอันดับ 3 รองจากสิงคโปร์และจีนสาขาการลงทุนของไทยในเมียนมาที่สำคัญที่สุด คือน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/920931

นานาโอเคยึดอำนาจในเมียนมายังไม่กระทบการค้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นั่งหัวโต๊ะหารือภาคเอกชนติดตามเหตุยึดอำนาจในเมียนมา ล่าสุดยังไม่กระทบการค้าไทย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ หรือ กรอ.พาณิชย์ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงเหตุการณ์ ยึดอำนาจในเมียนมา โดยหลังจากได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ได้สั่งการให้ทางสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือ สนง.ทูตพาณิชย์ ณ กรุงย่างกุ้ง ติดตามสถานการณ์และรายงานกลับมายังกระทรวงพาณิชย์ทุกวัน เพื่อเป็นการรายงานความคืบหน้า เตรียมการวางแผนรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และจากสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีผลต่อการทำการค้าและการทำธุรกิจของประเทศไทย เนื่องจากด่านการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมายังคงเปิดทำการตามปกติhttps://www.innnews.co.th/news/economy/news_36449/

เพี้ยนแคปเจอร์พ่อค้าไทย-เมียนมาเร่งขนถ่ายสินค้าข้ามด่านสิงขร🔻พ่อค้าไทย-เมียนมาเร่งขนส่งสินค้านำเข้า-ส่งออกที่ด่านสิงขร ช่วงผ่อนผัน 2 วัน คาดเงินสะพัด 10 ล้าน

จ่าเอกแก้ว คงวงศ์ ป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดผ่อนผันเป็นการชั่วคราว อนุญาตให้มีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร กับ จ.มะริด ประเทศเมียนมา ในพื้นที่โนแมนแลนด์ ด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหินกอง ใกล้จุดตรวจ ตชด.ที่ 146 หมู่ 6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์นี้ หลังจากมีการระงับการเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะ การนำเข้า-ส่งออกสินค้าทุกประเภท เนื่องจากเกรงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และปัญหาทางการเมืองภายในประเทศเมียนมา จากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการจำนวนมาก ทั้งไทยและเมียนมา ให้ความร่วมมือตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดอย่างเข้มงวด โดยนักธุรกิจไทยส่งออกเครื่องอุปโภคบริโภค และพ่อค้าเมียนมานำเข้าอาหารทะเลแช่แข็ง คาดว่าการผ่อนผันเพื่อนำเข้าส่งออกสินค้า 2 วัน มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท

สำหรับการผ่อนผันเพิ่มเติมในระยะต่อไป คณะกรรมการโรคติดต่อ คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จะต้องติดตามประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงเป็นหลัก โดยมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลไม่ให้ใช้ดินแดนประเทศไทยเคลื่อนไหวทางการเมืองที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

จ่าเอกแก้ว กล่าวอีกว่า เจ้าหน้าที่ อส.กองร้อยที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจจงอางศึก ตชด.ที่146 ร่วมกันจับกุมนาย จ่อ ซัน ลิน อายุ 32 ปี, นาย หม่อง ตอง ไท่ อายุ 35 ปี, นาย อ่อง ปู แต๊ะ อายุ 23 ปี ทั้งหมดเป็นชาวเมียนมา เดินทางมาจาก จ.ชุมพร เพื่อผ่านช่องทางธรรมชาติใกล้จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรกลับบ้านที่ประเทศเมียนมา จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองวาฬ ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวต่อไป

https://www.innnews.co.th/news/local/news_36450/

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 10
ลุงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในพม่า

รักษาผลประโยชน์ของชาติ    เชื่อมือลุงครับ     เพี้ยนชนแก้ว
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  การเมือง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่