JJNY : ภาพผลกระทบแม่น้ำโขงจากเขื่อน/พีเอ็ม 2.5 หลายจว. กทม.ยังอ่วม/คสรท.บุกก.แรงงาน/พท.ดักคอตู่ เลิกทราบแล้วเปลี่ยน

เผยภาพผลกระทบ แม่น้ำโขง จากเขื่อนกั้นสายน้ำ ไก อาหารคนริมน้ำแห้งตาย
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5746325

 
เผยภาพผลกระทบ แม่น้ำโขง จากเขื่อนกั้นสายน้ำ ไก สาหร่ายน้ำจืด อาหารของชาวบ้านริมลำน้ำ แห้งตาย นักวิชาการชี้ หายนะของราชาแห่งสายน้ำ
 
ผศ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักวิชาการที่คลุกคลี และช่วยเหลือปัญหาที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการพัฒนาจากรัฐ และทุน เขียนข้อความเรื่องผลกระทบจากเขื่อนจีน ในแม่น้ำโขง ความว่า
 
ไกแม่น้ำโขงตาย หายนะล่าสุดของราชาแห่งสายน้ำ ขณะนี้ แม่น้ำโขงบริเวณพรมแดนไทย-ลาว ที่บ้านม่วง ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย เกิดวิกฤตหนัก เนื่องจากน้ำโขงแห้งและทำให้ไกหรือสาหร่ายแม่น้ำโขงแห้งและตายทั่วลำน้ำโขง
 
การที่น้ำโขงแห้งมาจาก 2 แรงบวก คือการที่จีนลดการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนจิงหงที่กั้นแม่น้ำล้านช้างหรือแม่น้ำโขงตอนบนเพื่อซ่อมบำรุงระบบสายส่ง บวกกับการสร้างเขื่อนในลาว โดยการที่น้ำโขงลดทำให้ไกตายและเมื่อน้ำขึ้นๆ ลงๆ ทำให้ไกที่ตายลอยไปทั่วลำน้ำ ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไกไปติดเครื่องมือประมงเช่น แห มอง (หรืออวน) ขณะนี้ชาวประมงพื้นบ้านเดือดร้อนอย่างหนักและเรียกร้องให้นักสร้างเขื่อนแก้ไขปัญหาโดยปล่อยน้ำให้ไหลตามธรรมชาติโดยด่วน
 
ไกหรือสาหร่ายแม่น้ำโขง คือ ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศแม่น้ำโขง มีสองชนิดคือแบบแข็งและแบบอ่อนที่เรียกว่าเทา ซึ่งสามารถบริโภคได้ และไกเหล่านี้เป็นที่วางไข่ของปลาหลายชนิด รวมทั้งเป็นอาหารของปลากินพืชด้วย หากไกตายแบบนี้ ปลาน้ำโขงหลายชนิดจะไม่มีที่วางไข่และไม่มีอาหาร ซึ่งจะให้เกิดหายนะต่อระบบนิเวศแม่น้ำโขง
 

 
พีเอ็ม 2.5 เกินมาตรฐานหลายจังหวัด กทม.ยังอ่วม เตือนลดกิจกรรมกลางแจ้ง
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2532969
 
ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 17 มกราคม 2564 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้
 
ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศลดลงจากเมื่อวาน แต่ยังคงเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.พะเยา จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ราชบุรี จ.ระยอง จ.หนองคาย จ.เลย จ.ขอนแก่น และ จ.นครราชสีมา
 
ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 28 – 88 มคก./ลบ.ม.
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 30 – 68 มคก./ลบ.ม.
 
ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 32 – 87 มคก./ลบ.ม.
 
ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 37 – 52 มคก./ลบ.ม.
 
ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8 – 26 มคก./ลบ.ม.
 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ส่วนใหญ่เกินค่ามาตรฐานเกินค่ามาตรฐาน ตรวจวัดได้ 39 – 79 มคก./ลบ.ม.
 
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
 
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
 
ขณะที่เว็บไซต์ aqicn.org ตรวจวัดคุณภาพอากาศในกรุงเทพฯมหานครในช่วง 08.00น. ที่ผ่านมา พบว่าระดับพีเอ็ม 2.5 ยังคงสูงในหลายพื้นที่เช่นในเขตสะพานสูงที่ค่าพีเอ็ม 2.5 พุ่งไปในระดับ 237 เป็นสีม่วง จุดตรวจวัดมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พุ่งถึง 193 เป็นต้นคสรท.บุกก.แรงงานทวงสิทธิ์เยียวยาลูกจ้าง
https://www.innnews.co.th/economy/news_867284/
 
คสรท. บุกกระทรวงแรงงาน พรุ่งนี้ ทวงสิทธิ์เยียวยาโควิดให้ผู้ประกันมาตรา 33 ชี้ไม่เป็นธรรม ได้รับผลกระทบเหมือนกัน แต่รัฐเมินเยียวยา
 
นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย หรือ คสรท. เปิดเผยว่า โครงการเราชนะที่รัฐบาลเยียวยามาตรการโควิด 3,500 บาทต่อเดือน รวม 2 เดือนเป็นโครงการที่ดีและเชื่อว่ารัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอในการดูแล โดยการจ่าย 3,500 บาทต่อเดือน ส่วนตัวมองว่า เพียงพอ แต่การจ่ายเพียงแค่ 2 เดือนนั้น ถือว่าน้อยเกินไป สำหรับค่าครองชีพในปัจจุบัน อีกทั้งกลุ่มคนที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ์น่าจะเหมือนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ให้ 5,000 บาท รวม 3 เดือน โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 คาดว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์แน่นอน และไม่เป็นธรรมกับคนกลุ่มนี้เลย เพราะแม้ว่าจะยังมีงานทำ แต่บางคนถูกลดเงินเดือน OT ซึ่งเท่ากับว่าได้รับผลกระทบเหมือนกัน
 
โดยในวันพรุ่งนี้ (18 ม.ค.) ตนเอง พร้อมด้วยคณะกรรมการจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาให้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับสิทธิ์เยียวยาจากผลกระทบโควิดด้วย และการยื่นเรื่องครั้งนี้หวังว่า รัฐมนตรีฯจะนำเรียนในที่ประชุมครม.วันที่ 19 ม.ค.
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่