แผนภูมิแท่งของชาวโพลีนีเชียน 
หมู่เกาะมาร์แชลในมหาสมุทรแปซิฟิกถูกชาวไมโครนีเซียและชาวโพลีนีเซียเข้ามาตั้งรกรากเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อน ผู้ตั้งถิ่นฐานในยุคแรกเหล่านี้ต้องเดินทางบ่อยครั้งระหว่างเกาะต่างๆมากกว่า 1,100 เกาะที่กระจายอยู่ตามเกาะปะการัง 29 เกาะ  

มาร์แชลล์มีชุมชนเล็ก ๆ ที่ชาวมาร์แชลล์เพาะปลูกพืช และหาปลาบนแนวปะการังโดยรอบ พวกเขาอาศัยความรู้และความสัมพันธ์กับทะเลสำหรับสิ่งต่างๆเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาหาร การขนส่ง และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  พวกเขาขาดอุปกรณ์นำทางที่ทันสมัยเช่น เข็มทิศและ sextants แต่มีความรู้ที่ละเอียดอย่างไม่น่าเชื่อเกี่ยวกับทะเล คลื่น และกระแสน้ำ ที่พวกเขาใช้เพื่อพัฒนาระบบการนำทางที่เรียบง่าย แต่ซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยแท่งไม้และเปลือกหอยที่เรียกว่า "แผนภูมิแท่ง" (stick charts)

"แผนภูมิแท่ง" ประกอบด้วยก้านบาง ๆ ของใบมะพร้าว และก้านกลางใบหรือขอบใบปาล์ม มามัดรวมกันเป็นเส้นตรงหรือโค้งโดยใช้ใยมะพร้าวเพื่อสร้างเป็นโครงในรูปแบบทางเรขาคณิต  โดยเปลือกหอยทะเลขนาดเล็กที่ถูกมัดเข้าด้วยกันแสดงที่ตั้งของเกาะและสถานที่ต่างๆ 
ไม้สองอันแสดงถึงทางแยก  ขณะที่แท่งไม้โค้งเป็นตัวแทนของกระแสน้ำในทะเล  แผนภูมิแท่งนี้มีสาระสำคัญคือเป็นแผนที่หยาบของมหาสมุทรโดยรอบ
“ Stick Charts” หรือแผนภูมิแท่งมี 3 ชนิดได้แก่ 

MATTANG / WAPPEPE 
“ มัตตัง” หรือ“ วาปเปป” (MATTANG / WAPPEPE) เป็นแผนภูมิขนาดเล็กรูปสี่เหลี่ยมซึ่งแสดงรูปคลื่นรอบเกาะ หรือเกาะปะการังเดี่ยว 
ใช้ในการฝึกอบรมผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำทาง  แถบโค้งน่าจะบ่งบอกทิศทางของการพัดพาของมหาสมุทรที่เบี่ยงเบนจากเมื่อเข้าใกล้แผ่นดิน 
ในกรณีที่แถบโค้งเหล่านี้ตัดกับอีกอัน แสดงถึงทะเลที่สับสนหรือถูกรบกวนอย่างมาก ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่มีค่าของที่อยู่ของนักเดินเรือ
Cr.ภาพ Trustees of the British Museum / Khan Academy

REBBELIB 
"REBBELIB" เป็นแผนภูมิการนำทางของคลื่นทั่วไป เป็นแผนที่ของโครงสร้างทางธรณีวิทยาทั้งหมด 
ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหมู่เกาะและคลื่นที่ใหญ่ในมหาสมุทร ได้มาในปี 1991 ที่เมือง Majuro Cr.ภาพ marshall.csu.edu.auMEDO
“ MEDO” ครอบคลุมเกาะเพียงไม่กี่เกาะและมีประโยชน์สำหรับการเดินทางเฉพาะที่
เปลือกหอยแต่ละตัวเป็นตัวแทนของเกาะหรือเกาะปะการัง แท่งไม้ที่จัดเรียงแสดงถึงเส้นทางการเดินเรือที่เป็นไปได้
กระแสน้ำจะแสดงด้วยเส้นตรงสั้น ๆ ในขณะที่แถบยาวอาจเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางของเกาะบางเกาะ
แม้ว่าการวางตำแหน่งของเกาะที่สัมพันธ์กันนั้นจะค่อนข้างแม่นยำ แต่แผนภูมิเหล่านี้ก็ไม่ได้ปรับขนาดซึ่งหมายความว่าระยะทางไม่แน่นอน
ได้มาในปี 1991 ที่เมือง Majuro Cr.ภาพ marshall.csu.edu.au


“ Stick Charts” แตกต่างจากแผนที่สมัยใหม่ที่ไม่ได้มีตัวอักษรแสดงทะเล แต่เป็นภาพประกอบเชิงนามธรรมเกี่ยวกับวิธีการที่คลื่นของมหาสมุทรมีปฏิสัมพันธ์กับผืนดิน  โดยแผนภูมิแต่ละรายการมีรูปแบบและการตีความที่แตกต่างกันมาก ซึ่งหลาย ๆ ครั้งแผนภูมิแท่งสามารถอ่านได้โดยผู้สร้างเท่านั้น

นอกจากนี้ แผนภูมิไม่ได้ใช้สำหรับการนำทางด้วยวิธีที่เราใช้แผนที่หรือแผนภูมิในปัจจุบัน  ซึ่งชาวเรือจะไม่ค่อยพกติดตัวไปเมื่อพวกเขาเดินทาง หรือแม้ว่าพวกเขาเอามันไปด้วย ก็เป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจไม่ได้เอาแผนภูมิแท่งขึ้นมาดูในการเดินทางไกลของพวกเขา  โดยนักเดินเรือจะจดจำแผนภูมิไว้ก่อนออกเดินทาง  จากนั้นจึงใช้ประสาทสัมผัสและความจำเพื่อนำทางพวกเขาในการเดินทาง

ชาวเกาะใน Marshall Islands จะมีความรู้ที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับคลื่นในมหาสมุทร  พวกเขาจะหมอบลงหรือนอนคว่ำลงในเรือแคนู เพื่อเรียนรู้ว่าจะใช้เรือแคนูที่ถูกเหวี่ยงไปมาอย่างไร  ขอแค่รู้วิธีพายเรือแคนู พวกเขาก็มีความสามารถในการระบุ และแยกแยะความแตกต่างระหว่าง 4 คลื่นทะเลที่แตกต่างกันที่เรียกว่า rilib, kaelib, bungdockerik และ bundockeing

rilib เป็นคลื่นที่แข็งแกร่งที่สุดใน 4 คลื่นทะเล มันถูกสร้างขึ้นโดยลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือและมีอยู่ตลอดทั้งปี   ส่วน kaelib เป็นคลื่นที่อ่อนกว่า rilib  ซึ่งสามารถตรวจพบได้โดยบุคคลที่มีความรู้เท่านั้นแต่ก็มีอยู่ตลอดทั้งปีเหมือนกัน 

และ bungdockerik เป็นคลื่นที่มีอยู่ตลอดทั้งปีเช่นกันซึ่งเกิดขึ้นในทิศตะวันตกเฉียงใต้  คลื่นนี้มักรุนแรงพอ ๆ กับ rilib ในหมู่เกาะทางใต้ สุดท้ายคือคลื่น Bundockeing เป็นคลื่นที่อ่อนที่สุดในบรรดาคลื่นทั้งสี่ โดยส่วนใหญ่จะรู้สึกได้ในหมู่เกาะทางตอนเหนือ


กระแสน้ำอยู่รอบเกาะ Kaminone ในจังหวัด Kagoshima ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น
© the National Land Image Information (Color Aerial Photographs), Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism


ไม่ใช่ทุกคนที่รู้วิธีสร้างหรืออ่านแผนภูมิ  พวกมันเป็นความลับที่ได้รับการปกป้องอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีเพียงผู้ปกครองเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ และความรู้นั้นถูกส่งต่อจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกเท่านั้น  และเมื่อใดที่ทำการเดินทางโดยเรือแคนูตั้งแต่สิบห้าลำขึ้นไป ทั้งหมดจะแล่นไปด้วยกันในฝูง พร้อมกับผู้นำทางที่มีทักษะในการใช้แผนภูมิ

ระบบนำร่องที่ไม่เหมือนใครนี้ เป็นที่รู้จักของคนภายนอกหลังจากปี 1862  เมื่อมิชชันนารีประจำถิ่นเผยแพร่คำอธิบาย  โดยการใช้ “ Stick Charts” สิ้นสุดลงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  แต่ชาวโพลีนีเซียยังคงสร้างมันขึ้นมา แต่เพื่อขายเป็นของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น

“ แผนภูมิแท่ง ถือเป็นส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์ของการทำแผนที่ เพราะแสดงถึงระบบการทำแผนที่มหาสมุทร ซึ่งไม่เคยประสบความสำเร็จมาก่อน”
ถูกเขียนไว้โดย วิกิพีเดีย
“ พวกเขายังใช้วัสดุที่แตกต่างจากที่มีอยู่ทั่วไปในส่วนอื่น ๆ ของโลก สิ่งเหล่านี้บ่งชี้ว่า แผนที่โบราณอาจดูแตกต่างไปจากเดิมมาก และข้อมูลได้เปลี่ยนคุณลักษณะที่แตกต่างจากโลกมากกว่าแผนที่ที่เราใช้ในปัจจุบัน ”แผนภูมิพร้อมตำแหน่งของเกาะต่างๆ Cr.ภาพ thenonist.comแผนภูมิแท่งที่แสดงในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของสหราชอาณาจักร 
ขนาด 69 เซนติเมตรและทำจากก้านกลางของใบปาล์ม Cr.ภาพ Science Museum / Science & Society Picture Library
The rilib swell
เป็นคลื่นที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาคลื่นสี่แห่งในมหาสมุทรและถูกเรียกว่า 'The Backbone Swell ' ถูกสร้างขึ้นโดยลมการค้าทางตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอยู่ตลอดทั้งปี  Marshallese พิจารณาว่าคลื่นนี้มาจากทิศตะวันออก แม้ว่ามุมของลมและกระแสน้ำในมหาสมุทรจะมีผลกระทบจากเปลี่ยนทิศทาง ภาพถ่ายถูกสร้างขึ้นระหว่างการเดินทางบน Okeanos
ที่มา: Wikipedia / Smithsonian
Cr.https://www.amusingplanet.com/2016/02/the-stick-chart-navigation-of-marshall.html / KAUSHIK PATOWARY 
Cr.http://thenonist.com/index.php/thenonist/permalink/stick_charts/
Cr.https://ocean.si.edu/human-connections/history-cultures/navigating-waters-micronesian-stick-charts / Hannah Knighton
Cr.https://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Islands_stick_chart

(ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลทั้งหมดและขออนุญาตนำมา)


แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่