⏹วันศุกร์สดใสไร้ฝุ่นพิษจิตใจคลายกังวลโพลบอกประชาชนมีความสุขค่ะ..บอกแล้วว่าฝุ่นมาตามกาลเวลา เหมือนม็อบเริ่มจืดจางห่างหาย

เพี้ยนเย้หายใจโล่ง! ‘ค่าฝุ่นPM2.5’กทม.วันนี้ ไม่พบเกินมาตรฐาน
วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 08.43 น.หายใจโล่ง! ‘ค่าฝุ่นPM2.5’กทม.วันนี้ ไม่พบเกินมาตรฐาน
 
18 ธันวาคม 2563 เพจเฟซบุ๊ก “กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร” รายงานผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 18 ธันวาคม​ 2563 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่า ไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด โดยตรวจวัดได้ในช่วง 14-46 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม​.) (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีhttps://www.naewna.com/local/539410

เพี้ยนลอยซูเปอร์โพลเผยปชช.มีความสุขค่อนข้างมากหลังความขัดแย้งเริ่มคลี่คลาย📌18 ธ.ค.63 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความสุขของราษฎร กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,406 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 11 – 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

ส่วนใหญ่ของกลุ่มราษฎรทั่วไปหรือร้อยละ 87.6 มีความสุขค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด หลังสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงเริ่ม คลี่คลาย

 ในขณะที่ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.6 ของกลุ่มราษฎรเยาวชน มีความสุขค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด หลังสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงเริ่มคลี่คลาย เช่นกัน
 
ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่ของกลุ่มราษฎรทั่วไปหรือร้อยละ 89.6 และส่วนใหญ่ของกลุ่มราษฎรเยาวชนหรือร้อยละ 79.1 ระบุ เห็นคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน จงรักภักดีต่อ สถาบันหลักของชาติ เป็นเหตุแห่งปัจจัยทำ ราษฎร มีความสุข 

ในขณะที่ ส่วนใหญ่ของกลุ่มราษฎรทั่วไปหรือร้อยละ 88.3 และส่วนใหญ่ของกลุ่มราษฎรเยาวชนหรือร้อยละ 87.5 ระบุ คนในครอบครัว รักกัน แม้เห็นต่างกัน วัยต่างกัน

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่ของกลุ่มราษฎรทั่วไปหรือร้อยละ 84.5 และกลุ่มราษฎรเยาวชนร้อยละ 89.5 ระบุ นโยบายของรัฐบาล เช่น คนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน และ เราเที่ยวด้วยกันเป็นเหตุปัจจัยทำ ราษฎร มีความสุข 

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ของกลุ่มราษฎรทั่วไปหรือร้อยละ 84.4 และร้อยละ 78.0 ของกลุ่มราษฎรเยาวชนระบุ อาชีพ หน้าที่การงาน เป็นเหตุปัจจัยทำราษฎรมีความสุข 

ในขณะที่ ส่วนใหญ่ของกลุ่มราษฎรทั่วไปหรือร้อยละ 77.0 และร้อยละ 67.3 ของกลุ่มราษฎรเยาวชน ระบุ การเงิน เงินในกระเป๋า เป็นเหตุปัจจัยทำ ราษฎร มีความสุข

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่ของกลุ่มราษฎรทั่วไป หรือร้อยละ 96.0 และร้อยละ 93.2 ของกลุ่มราษฎรเยาวชนตั้งใจจะทำบุญทำทาน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ใส่ร้ายผู้อื่น 

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.5 ของกลุ่มราษฎรทั่วไปและร้อยละ 92.8 ของกลุ่มราษฎรเยาวชน ตั้งใจจะขออโหสิกรรม ให้อภัยทาน ผู้ที่ล่วงละเมิด เบียดเบียน ใส่ร้ายกัน ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ในช่วงปลายปีนี้

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มราษฎรมีความสุขเพราะเห็นคนไทยส่วนใหญ่แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความสุขเพราะคนในครอบครัวยังรักกันแม้เห็นต่างในกลุ่มคนที่ต่างวัยกัน และนโยบายรัฐบาลช่วงนี้ตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการของประชาชนหลายตัวเช่น โครงการคนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน และการท่องเที่ยวช่วงปลายปี โดยผลโพลครั้งนี้ยังชี้ให้เห็นด้วยว่า คนไทยส่วนใหญ่ตั้งใจจะขออโหสิกรรมและให้อภัยทานจากการที่เคยเบียดเบียน คุกคาม และใส่ร้ายกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวด้วยว่า ความตั้งใจปฏิบัติธรรมช่วงปลายปีของราษฎรคนไทยน่าจะเป็นหลักสำคัญที่ทุกคนในชาติจะทำให้สถานการณ์แห่งความขัดแย้งคลี่คลายไม่เกิดการสูญเสียและทำให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้แม้คนในชาติจะยังกังวลต่อการปล่อยปละละเลยของส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนบางกลุ่มที่อาจเป็นต้นตอของปัญหาโควิดปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาความขัดแย้งรอบใหม่ ดังนั้น สิ่งที่น่าพิจารณาคือ กลุ่มราษฎรจะสุขหรือทุกข์ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่ที่ ชุดความคิดและ ”จิต” ของกลุ่มราษฎรที่ถูกใส่เข้าไปในการรับรู้และการปรุงแต่งหรือปล่อยวาง

https://www.thaipost.net/main/detail/87210

ฝุ่นก็เหมือนกลุ่มการเมืองกลุ่มข้างน้อยที่เข้ามาสร้างกระแสให้คนสนใจ
เมื่อนานไปหรือหมดมุขก็จางหายไปเอง

ความสุขของคนไทยก็กลับมาเป็นประเทศแห่งรอยยิ้มเช่นเดิม  เพิ่มเติมคือคนที่เข้ามาจากต่างประเทศชอบรอยยิ้มนี้  จะเข้ามาประเทศไทยอย่างกระหายความสุข

เศรษฐกิจจะเริ่มขยายตัวเป็นบวกขึ้นมาอีกครั้ง

คนที่หวังเห็นรัฐบาลล้มครืน  เริ่มสั่นคลอนเสียเอง  จบไม่เป็นท่า

มาลารินจะได้พักผ่อนนอนหลับตั้งแต่กลับถึงบ้านเสียที ไม่ต้องมาอ่านอะไรๆที่เฟคของคนโจมตีรัฐบาลแล้วทนไม่ไหว

ตอนนี้ขอเชียร์ลุงตู่ต่อไปค่ะ.....
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
oppaกทม.เช้านี้ฝุ่นพิษลดฮวบ! เหลือ “บางขุนเทียน-มหาชัย”ยังโซนส้มเริ่มกระทบสุขภาพ/ใต้ระวัง!น้ำท่วมฉับพลันคุณภาพอากาศเช้านี้ภาพรวมส่วนใหญ่อากาศดีขึ้น ได้ลมหนาวมาแต่จะไหลลงทะเลเกิดเป็นลมตะวันออกมาช่วยไล่ฝุ่นไปได้ กทม.-ปริมณฑลยังเหลือ 2 จุดเริ่มกระทบสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงต้องระวังเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้ง ใส่หน้ากากกันฝุ่น ไทยตอนบนอุณหภูมิลด 1-2 องศา แต่ใต้จะมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่สุราษฎร์ลงไป ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

https://siamrath.co.th/n/205218
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  การเมือง รัฐบาล ประชามติ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่